lov.jpg
Foto: Shutterstock

Lidé jsou různí. Jedineční svou podstatou, originální způsobem vyjadřování – a zdaleka nejde jen o pouhá slova. Hovoříme celým tělem; počítá se pohled, tón hlasu, tempo řeči, mimika v obličeji, gesta. Existují i tzv. jazyky lásky, tedy způsoby, kterými vyjadřujeme svou náklonnost partnerovi či partnerce. Je jich pět a v roce 1992 je ve své knize definoval americký manželský poradce Gary D. Chapman.

Gary Demonte Chapman je autorem řady titulů na téma láska a partnerské vztahy. Pravděpodobně nejznámější je jeho série knih o pěti jazycích lásky, kterými ke svým milovaným hovoříme. Chapman zastává názor, že přestože běžně využíváme všech pět jazyků lásky, má každý jednotlivec svůj primární (základní) jazyk, jímž lásku vyjadřuje nejčastěji (a nejraději by ji tímto způsobem i přijímal). Pochopit, jakým jazykem lásky druhý člověk „hovoří“, může pomoci zlepšit partnerské vztahy a vztahy obecně.

Pět jazyků lásky podle Chapmana:

Slova ujištění

Řada lidí vyjadřuje svou lásku především prostřednictvím slov a podobně ji i potřebuje přijímat – slova ujištění jsou pro ně zásadní, jde o jejich primární jazyk lásky. Je pro ně důležité slyšet, že je partner miluje a uznává, že si jich váží a obdivuje je. Nejrůznější milostné poznámky, komplimenty, milé textové zprávy během dne, ujištění, že na ně druhý myslí, jsou tím, co tito lidé vnímají jako důkazy lásky. A podobným způsobem také lásku partnerovi projevují.

Pozornost

Lidé, kteří hovoří tímto jazykem lásky, vnímají jako největší projev náklonnosti pozornost druhého člověka. Čas, který jim druhý věnuje, je pro ně zásadní a důležitý, přičemž preferují kvalitu nad kvantitou. Při společných aktivitách s partnerem, který jim věnuje plnou pozornost, se cítí milováni; procházka podvečerní přírodou, tiché rozhovory, pohled z očí do očí, vzájemná blízkost a plné soustředění jeden na druhého – to je milostný jazyk, kterému tito lidé nejvíc rozumějí. A také jím nejsnáze hovoří.

Dárky

Tento jazyk lásky je poměrně přímočarý. Člověk, který jím hovoří, rád obdarovává své milované, a totéž očekává od druhých. Jde v jeho očích o základní projev náklonnosti, kdy zdaleka nemusí jít o velké drahé věci. Jde spíše o maličkosti, drobné pozornosti jako důkaz, že na dotyčného druhý myslí. Drobnost se vzkazem, dárek, který má nějaký symbolický význam a je zřejmé, že nad ním druhý chvíli přemýšlel – to jsou pro tyto jedince jasná „slova“ lásky.

lovv.jpg
Foto: Shutterstock

Skutky

Lidé, kterým je nejbližší tento jazyk lásky, jsou přesvědčeni, že víc než slova znamenají činy. Namísto toho, aby vám řekli miluji tě, upečou koláč nebo zařídí společný wellness víkend. Platí to i opačně. Jako velký projev lásky bude váš partner vnímat, když pro něho něco uděláte. Jedinci hovořící tímto jazykem rádi dělají radost druhým a rádi se tímto způsobem naopak nechávají hýčkat.

Fyzický kontakt

Pro tyto lidi je základním jazykem lásky fyzický kontakt. Ten je pro ně nad všechny dárky i slova; pozornost v podobě pohlazení, letmého doteku, polibek na dobrou noc a hezké ráno, držení za ruce. Cítit partnerovo teplo, vnímat jeho dech a tlukot srdce, to jsou záležitosti, díky nimž se takový člověk cítí milovaný. A samozřejmě svou náklonnost tímto způsobem druhému také projevuje.

Myšlenka pěti jazyků lásky je pro Chapmana natolik klíčová, že na jejím základě vydal ještě další tituly, v nichž aplikuje zmiňovaných pět jazyků lásky na různé další oblasti. Zaměřuje se také na omluvy, děti nebo ocenění v rámci pracovních vztahů.

Čtěte také: 

Zdroje: wikipedia.orgmindbodygreen.comverywellmind.com

Reklama