Víra, že démoni existují a mohou posednout lidi, je předmětem hororových filmů, ale je to také jedna z nejrozšířenějších náboženských vír na světě. Většina náboženství tvrdí, že lidé mohou být posedlí démony (Bible například uvádí šest případů, kdy Ježíš vyháněl démony), a tuto hrozbu má odstranit exorcismus, tedy vymítání.

60b8a4984c44eobrazek.png
Foto: Svatý František Borgia při vymítání. Francisco Goya.
Public domain, via Wikimedia Commons

Fiktivní vymítání

Hollywood samozřejmě neváhal a využil trvalé fascinace veřejnosti exorcismem a posednutím démony ve filmech, které jsou často označované za snímky „podle skutečné události“. Existuje nespočet filmů s tématikou exorcismu, včetně Poslední vymítání ďábla, V moci ďábla, Ďábel v těle a Obřad. Některé jsou skvěle natočené, třeba již zmiňovaný film V moci ďábla, jiné jsou na hraně odpadu. Největší kulturní vliv měl však klasický Vymítač ďábla.
ex1.jpg
Foto: Shutterstock

Týdny po uvedení filmu v roce 1974 přijímalo katolické centrum v Bostonu denně žádosti o vymítání ďábla. Scénář napsal William Peter Blatty podle stejnojmenného bestselleru z roku 1971. Blatty popsal, že inspirací pro film byl článek ve Washington Post z roku 1949 o chlapci z Marylandu, který byl vymítán. Věřil, že je příběh založený na skutečnosti, ačkoli pozdější výzkum ukázal, že byl článek jen senzacechtivý a zdaleka ne věrohodný.

„Mnohé projevy a způsoby chování spadají svým charakterem do řady známých psychických poruch, a to nejčastěji disociace, schizofrenie, maniodeprese a hysterie. Dokonce to mohou být takové psychické stavy, jako je epilepsie nebo Tourettův syndrom, kdy některé těžší epilepsie mohou být doprovázeny deliriem a halucinacemi,“ píše ve své práci Fenomén exorcismu a jeho role ve vzdělávání Milan Tesař.

Michael Cuneo ve své knize American Exorcism filmu připsal velkou zásluhu na zvyšujícím se zájmu o exorcismus. Co se ale týče historické přesnosti, Cuneo charakterizuje Blattyho dílo jako konstrukci fantazie, která je založená na deníku jednoho kněze. Chlapec, který ve filmu podstoupil exorcismus, sice skutečně existoval, ale všechny krvavé a senzační detaily, které se objevují v knize a ve filmu, byly přehnané nebo zcela vymyšlené.

Skutečná vymítání

Přestože mnozí lidé považují vymítání za přežitek temného středověku, exorcismy se stále provádějí, často na lidech, kteří jsou emocionálně a psychicky narušení. Jsou ale lidé opravdu posedlí démony? Vymítání se provádí zpravidla na lidech se silnou náboženskou vírou. Exorcismy tedy mohou fungovat díky síle sugesce: Pokud věříte, že jste posedlí (a že vás exorcismus vyléčí), pak se to prostě může stát.
ex2.jpg
Foto: Shutterstock

Vatikán vydal první oficiální pokyny pro exorcismus v roce 1614 a v roce 1999 je revidoval. Podle Konference katolických biskupů USA patří mezi příznaky posedlosti démonem nadlidská síla, nechuť ke svěcené vodě a schopnost mluvit neznámými jazyky. K dalším možným příznakům posedlosti démonem patří plivání, proklínání a nadměrná masturbace.

Psychiatrická definice posedlosti zní: „Je to blouznivé přesvědčení o posedlosti jinou bytostí – démonem nebo zvířetem – která ovládá gesta, slova i myšlenky. Démoni přecházejí ze svého exogenního postavení v náboženství do stavu endogenního, produktu obav, konfliktů a psychické nerovnováhy dané osoby.“

Vedle hrstky Vatikánem posvěcených exorcistů existují po celém světě stovky samozvaných exorcistů. Michael Cuneo, který se během výzkumu pro svou knihu zúčastnil 50 exorcismů, uvádí, že nikdy neviděl nic nadpřirozeného nebo nevysvětlitelného: Žádná levitace, otáčející se hlavy nebo démonické škrábance, které by se náhle objevily na něčích tvářích. Místo toho uvedl, že viděl mnoho emočně rozrušených lidí na obou stranách rituálu.

Pravda je taková, že víra v démony a v účinnost exorcismu může mít smrtelné následky. V roce 2003 byl v Milwaukee ve státě Wis zabit při exorcismu osmiletý chlapec, v roce 2005 zemřela v Rumunsku rukou kněze při exorcismu mladá jeptiška, která byla ve snaze vyhnat z ní démony přivázána ke kříži a ponechána několik dní bez jídla a vody. A o Vánocích 2010 byl v Londýně čtrnáctiletý chlapec Kristy Bamu ubit a utopen příbuznými, kteří se z chlapce snažili vymítat zlého ducha.

Zdroj informací: Tracy Wilikinson: Vatikánští exorcisté: vymítání ďábla v 21. století, Fenomén exorcismu Milan Tesař, The Guardian a The Atlantic

Reklama