Jestli jste ohroženi aterosklerózou, srdečním selháním, mrtvicí nebo třeba žilní trombózou. Pokud ano, zamyslíte se nad sebou, přehodnotíte svůj životní styl a budete se stále těšit pevnému zdraví.

Realita nebo pohádka?
Nový výzkum, jehož výsledky zveřejnil Medical News Today, ukazuje, že takový test už možná existuje. Otázkou je, zda existuje i uvědomělý pacient. Bohužel jsou tato onemocnění nejčastější příčinou úmrtí v naší populaci, přibližně každá druhá osoba umírá v důsledku srdečně-cévního onemocnění. Problémem je zejména fakt, že řada úmrtí nastává zbytečně, tj. ve věku, kdy je to předčasné, a kdy je příčinou nevhodný životní styl.

Specifický krevní test se zaměřuje na detekci troponinu, což je bílkovina, která je součástí srdečního svalu. Dojde-li však k jeho poškození, troponiny se uvolňují ze srdce do krevního oběhu. Test je natolik citlivý, že rozpozná i velmi malou přítomnost troponinu, což se dle studie ukázalo jako přesný způsob předvídání rizika kardiovaskulárních problémů u lidí ve věku 54 až 74 let. „Pokud můžeme zachytit riziko ještě dříve, než se objeví první symptomy choroby, budeme mnohem efektivnější např. v prevenci infarktu nebo srdečního selhání,“ uvádí doktor Ballantyne z univerzity v Houstonu.
Profesor Racek z Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice v Plzni spatřuje využití testu především v diagnostice akutních koronárních příhod: „V současné době používají lékaři ultrasenzitivní troponinový test na včasnou a efektivní diagnostiku nejenom infarktu myokardu, ale jakéhokoli poškození buněk srdečního svalu. I podle našich zkušeností se ukazuje, že lidé s mírně zvýšeným troponinem, jejichž problém „klasické“ metody nebyly schopny odhalit, mají v budoucnu zvýšené riziko kardiovaskulární příhody. Ale patrně budou muset proběhnout další výzkumy, které tuto metodu zařadí mezi běžně využívané nástroje k předvídání kardiovaskulárních rizik.

Zásadní pro odhad rizika kardiovaskulárních chorob jsou následující ukazatele: věk, pohlaví, kouření, cholesterol a jeho rozdělení do jednotlivých lipoproteinů, systolický krevní tlak,“ doplňuje profesor Racek.

Více o současném využití testu na www.labtestsonline.cz

Výzkum v této oblasti nás přibližuje k možnostem individualizované péče. Cílem je, aby člověk, kterému lékař sdělí jeho rizika, okamžitě přijal preventivní opatření. Začal si pravidelně měřit krevní tlak, hladinu cholesterolu, hýbal se, zvolil vhodnou životosprávou, případně vhodnou léčbu a přestal kouřit.
 
 

Reklama