„Vůbec si nedovedu představit, jak ze dne na den přežívající nezabezpečená matka dvou dětí sežene najednou tak vysoký obnos a pak bude čekat třeba rok, než jí exekutor oznámí, že je dlužník (otec dítěte) nemajetný. Již dnes nedochází k vymáhání dlužných alimentů v takové míře, v jaké by to bylo záhodno, a nastavením dalších přísnějších pravidel by se vymahatelnost těchto dluhů zase rapidně zkomplikovala. Kde je jistota, že zaplacená obligatorní záloha nebude exekutorovi prostě stačit k tomu, aby po roce věřiteli prohlásil, že dlužník nic nevlastní?“ (ředitelka Asociace neúplných rodin Lucie Asenová)

Asociace neúplných rodin o. s. (ANR) rezolutně odmítá plánované zavedení územní působnosti exekutorských úřadů a s tím spojené povinné zálohy na vymáhání pohledávek. Na nich se minulý měsíc na svém sněmu dohodla exekutorská komora. Podle ANR by došlo k ohrožení vymahatelnosti soudem stanovených vyživovacích dávek, protože by matky samoživitelky by ztratily možnost svobodně si vybrat kvalitního exekutora. A navíc by tomu přidělenému musely zaplatit předem bez jistoty úspěchu.

Exekutorská komora sice tvrdí, že v některých případech zálohu exekutor odpustí, ale o tom, kdo by posuzoval bonitu věřitele, zpráva komory nic neříká. „Vzhledem k faktu, že průměrná výše zálohy pro exekutora by se měla pohybovat kolem 7 000 Kč, se z mého pohledu jedná o bezprecedentní krok namířený nejen proti rodičům samoživitelům, ale vůči všem drobným věřitelům,“ říká ředitelka Asociace neúplných rodin Lucie Asenová. Ta se pozastavuje nad danou jistotou, že zaplacená obligatorní záloha nebude exekutorovi stačit, a po roce věřiteli dopisem prohlásil, že dlužník nic nevlastní.

exe

„I když to pro mne nebylo jednoduché, zvládla jsem alimenty za součinnosti ANR vymoci. Navíc jsem si mohla zvolit takového exekutora, který po manželovi pátral a peníze vymohl. Kdybych musela platit zálohu ve výši několika tisíc, byla bych v koncích, stejně jako desetitisíce jiných lidí, v obdobné životní situaci. Vymáhání bych musela vzdát a peníze bývalému manželovi odpustit. Pokud o to legislativci usilují, měli by skutečně v ročních statistikách o exekuci méně, bohužel i o tu moji,“ říká jedna z matek samoživitelek Martina B, matka 2 dětí z Prahy.

Exekutorská komora plánovaný krok ospravedlňuje snížením počtu exekucí, ale v praxi to lze vnímat jako nastavení bariér rizikové skupině věřitelů. Ředitelka Asociace neúplných rodin Lucie Asenová k nešetrnému návrhu poznamenala: „Je to stejné, jako by ministerstvo dopravy řešilo snížení dopravních nehod zákazem řízení motorových vozidel v regionech s nejčastějším výskytem kolizí.“

Reklama