Excimerový laser patří mezi relativně nové formy ošetření. Technologie funguje na principu podobném jako například v případě horského slunce. Rozdíl je v tom, že přístroj produkuje monochromatický světelný paprsek o vlnové délce 308 nm, jedná se tedy o tzv. UVB záření, které proniká pouze do horních vrstev pokožky. Proto je ideální právě pro efektivní léčbu lupénky a vitiliga, ovšem s úspěchem se nasazuje i pro léčbu jiných kožních onemocnění a pro zlepšení vzhledu jizev a strií.

Excimerová léčba psoriázy je od začátku roku 2012 součástí Seznamu zdravotních výkonů VZP, a je tedy pro pacienta v České republice plně hrazená ze zdravotního pojištění. Excimerovým laserem disponuje jako jediné v České republice Centrum klinické a estetické medicíny v pražské Krči.

Využití excimerového laseru v léčbě psoriázy (lupénky)

Psoriáza je imunologicky podmíněné onemocnění, postihuje v průměru 2 % evropské populace (1). Jde o zánětlivé onemocnění kůže, při kterém se keratinocyty (hlavní pokožkové buňky) množí 7 až 10krát rychleji oproti normálnímu stavu. Nezralé keratinocyty se pak rychle dostávají na povrch kůže, kde tvoří šupiny. Tyto šupiny na povrchu způsobují svědění, bolestivost, nebo i krvácení. Psoriáza je sice nevyléčitelné onemocnění, ale dá se s úspěchem léčit.

Mezi tradiční léčebné postupy patří lokální léčba psoriázy pomocí orálních a injekčních medikací a také UV fototerapie přírodním nebo umělým UV zářením na kůži. Tyto způsoby terapie se setkávají s celou řadou nevýhod pro pacienta.

Průzkumy potvrzují, že řada pacientů s psoriázou je nespokojena s dosavadní léčbou (2). Lokální léčba lupénky vyžaduje dlouhodobou spolupráci a důslednost pacienta. Častou a praktickou nevýhodou lokálních léčiv je i způsob aplikace. Jejich dlouhodobým působením navíc často dochází k atrofii kůže.

Pokud jde doposud užívanou celkovou UV fototerapii, její nevýhodou zůstává fakt, že zahrnuje ozáření celého těla v UV komoře. Je tedy určena spíše pro pacienty s rozsáhlým postižením. Zároveň je fototerapie limitována v dávce, kterou lze ozářením pacientovi podat, vzhledem ke kumulaci záření a minimálnímu riziku vzniku kožních nádorů.

Proč zvolit léčbu psoriázy excimerovým laserem? Jaké jsou její výhody?

Psoriatická ložiska snesou mnohem vyšší dávku UVB záření než zdravá kůže (3). Výkon laseru je vyšší než ten, který je schopna produkovat UV lampa, včetně lampy excimerové (308 nm). Energie je pomocí jednotlivých pulzů vedena speciálním tekutým vláknem do aplikátoru, kde je emitována čtvercovým paprskem velikosti 2 x 2 cm.

Nové modely excimerových laserů Xtrac se vyznačují extrémně rychlým výkonem. Lze jimi ošetřit až 20 % povrchu těla za necelých 5 minut (4). Celá léčba excimerovým laserem je pro pacienta rychlá a časově nenáročná. K dosažení optimálního výsledku je nutné v průměru podstoupit 6 až 12 sezení (5).

Velikost paprsku umožňuje zacílit přesně na léčené místo a vyhnout se zdravé kůži. Díky tomu lze při laserové léčbě psoriázy použít vyšší dávku energie než je tomu u metod, při kterých je zasažena i vedlejší zdravá tkáň.

Excimerovým laserem lze také snadno ozářit oblasti, které jsou konvenční léčbou těžce přístupné nebo často na léčbu neodpovídají. Jsou to například vlasatá část hlavy, dlaně či chodidla.

lupenka

Obrázek 1: Erytematózní, ostře ohraničené dermatózní plaky přecházející do vlasaté části hlavy před ošetřením, James Spencer, MD, St.Petersburg, FL (6)

lupenka

Obrázek 2: Úplné vymizení plaků po 14 ošetření, James Spencer, MD, St.Petersburg, FL (6)

Klinické studie celkově ukazují zlepšení stavu psoriatických plaků. Po sedmém až desátém ošetření dosahuje 84 % pacientů odstranění již 90 % psoriatických ložisek (7). Úplné odstranění psoriatického plaku na noze ukazuje obr. 3.

Před začátkem léčby

lupenka

excimerovým laserem        Po 11 ošetření

lupenka

po 13 ošetření                                    34 dnů po 18 ošetření

  

Obrázek 3: Progres léčby psoriatického plaku excimerovým laserem, Fotografie použita se svolením Daniela Ringa, MD, Town & Country, Missouri

Využití excimerového laseru v léčbě vitiliga

Vitiligo je autoimunitní onemocnění postihující melanocyty. Někteří pacienti trpí mnohočetnými, ale malými ložisky depigmentované kůže, zatímco u jiných se objevují rozsáhlá ložiska. Pokud postižená kůže nezasahuje více než 20 % celkového povrchu těla, léčbou první volby bývá lokální terapie pomocí kortikosteroidů. V případě rozsáhlejšího postižení se doporučuje fototerapie.

Výhody léčby excimerovým laserem kopírují pozitiva zahrnující léčbu psoriázy, které se týkají komfortu pro pacienta a rychlosti ošetření. Stejně jako u lupénky nezatěžuje laserová terapie zdravou okolní tkáň, a je tedy možné využít vyšší terapeutické dávky energie. Ošetření je rychlé, vzhledem k technickým možnostem nových excimerových laserů XTRAC – Velocity (4).

Nejlepší výsledky jsou dosahovány v léčbě centrálních oblastí těla, jako je obličej, krk a trup, a to v režimu ošetření třikrát týdně.

Nedávná retrospektivní studie 97 pacientů s celkovým počtem 221 lézí vitiliga potvrzuje, že 50,6 % dosáhlo repigmentace 75% a více. Autoři studie zároveň poukazují na skutečnost, že obličejové léze reagují na excimerovou léčbu nejlépe (8). Příkladem repigmentace rozsáhlého vitiliga v obličeji je progres u pacientky na obrázku 3. Vitiligo na zádové oblasti a jeho repigmentaci potom vidíme na obrázku 4.

lupenka

Pacientka s vitiligem před léčbou            Pacientka po 5 sezení

   lupenka

Pacientka po 18 sezení              Pacientka 6 měsíců po posledním ošetření excimerovým laserem

       

Obrázek 3: Progres léčby vitiliga pomocí excimerového laseru 308nm

lupenka

Před léčbou                                                      Po pěti měsících léčby excimerovým laserem

        

Obrázek 4: Výsledek léčby vitiliga excimerovým laserem 308nm

Fotografie použity se svolením Kwang Ho Choi, MD, Seoul, Korea

Excimerový laser se využívá stále více v léčbě zmíněných specifických dermatóz, ale s úspěchem se využívá i u dalších kožních onemocnění jako je třeba atopická dermatitida, akné a další. Léčba je pro pacienta komfortní, je nebolestivá a rychlá. Nezatěžuje zdravé tkáně a nemá žádné nepříjemné systémové vedlejší účinky. A především je dle výsledků klinických studií úspěšná a bezpečná. Proto se bude excimerový laser v dermatologické praxi stále více využívat.

Použitá literatura:

1.       Benáková, N., Adalimumab v celkové léčbě psoriázy. Remedia 2008; 18: 98–104.

2.       NPF survey of 40,000+ people with psoriasis, http://www.psoriasis.org/files/pdfs/press/npfsurvey.pdf

3.       Arenberger, P., Léčba psoriázy excimerovým laserem XTRAC, nově hrazená indikace ZP, přednáška na semináři Léčba psoriázy excimerovým laserem, Americké centrum, duben 2012

4.       SSIPR, Introducing The Pioneering XTRAC Velocity™ Excimer Laser, 2009, http://www.businesswire.com/news/google/20090601005815/en

5.       Gooden, K.H., Profitability of Lasers for Psoriasis: Patient and Practice Perspectives, Exploring Targetet Phototherapy, Suplement to Practical Dermatology, April 2007, 17-19.

6.       Spencer, J.M., Treatment of Recalcitrant Scalp Psoriasis with the 308nm Excimer Laser, Exploring Targetet Phototherapy, Suplement to Practical Dermatology, April 2007, 5-6.

7.       Gerber W,Arheilger B,Ha TA,Hermann J and Ockenfels HM.Ultraviolet B 308-nm excimer laser treatment of psoriasis: a newphototherapeutic approach. British Journal of Dermatology;Vol.149,December 2003,pp. 1250-1258.

8.       Halder, R., Management of Localized Vitiligo with the 308nm Excimer Laser, Exploring Targetet Phototherapy, Suplement to Practical Dermatology, April 2007, 10-12.

Reklama