Ten letos připadl na období od 23. do 29. dubna. Evropská osvětová kampaň otevřela tři stěžejní témata: očkování jako prevence proti mnoha nemocem, důraz na dodržování očkovacích schémat a v neposlední řadě se zaměřila i na komunikaci odborné veřejnosti s laiky. Vyplývá to z informací, které zveřejnila Světová zdravotnická organizace při OSN (WHO).

6454cb61349abobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Motivem letošní kampaně, opět konané pod záštitou WHO, bylo zejména téma „Každá dávka se počítá“, protože „každá doporučená dávka očkovací látky je důležitá pro ochranu vás a vašich blízkých před nemocemi, kterým lze předcházet očkováním.“ Druhou linkou pak bylo sdělení „Na načasování záleží“, ve smyslu, že rutinní očkovací kalendář je navržen tak, aby chránil děti v době, kdy to nejvíce potřebují. Proto kampaň vybízela, aby lidé dodržovali očkovací plán a případně doháněli aplikace vynechaných dávek. Poslední nosné téma kampaně se zaměřilo na efektivní komunikaci mezi pacienty a lékaři, aby bylo podpořeno porozumění a motivace k dodržování doporučení a očkovacího kalendáře.

Zejména rizikové skupiny, jako jsou malé děti a senioři, by neměly opomíjet možnost očkování proti různým nemocem. Zatímco v posledních dvou letech se většina lidí nechala očkovat proti covid-19, u dalších, jako je například pneumokok, dlouhodobě zůstává proočkovanost zejména v seniorské populaci relativně nízká,“ říká MUDr. Zuzana Blechová z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. To potvrzují i data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle nichž bylo v roce 2021 proti pneumokokovým infekcím očkováno jen 52 349 tisíc seniorů, zatímco v roce 2019 se nechalo očkovat 134 295 seniorů. Mezi lety 2019 a 2021 tak došlo v proočkovanosti k poklesu o 62 procent.