Je známo, že tvořivost, nápaditost a živá iniciativa dokázaly leckdy vyvést lidstvo ze slepé uličky. A tak Evropská unie 7. ledna 2009 vyhlašuje – z české iniciativy a právě v době českého předsednictví – rok 2009 Evropským rokem tvořivosti a inovací. Klíčovým poselstvím se stává výstižný slogan: „Kreativita a inovace přispívají k ekonomické prosperitě, a stejně tak i ke společenskému i hospodářskému blahobytu.“

Rok tvořivosti je vlajkovou lodí České republiky. Podnět k němu dala nesmírně hravá a tvůrčí výstava výtvarníka Petra Nikla a jeho mezinárodních přátel. Jejich vizuálně akustická expozice inspirovaná myšlenkami Komenského a podle něho nazvaná Orbis pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie okouzlila malé i velké diváky všude, kde se objevila, a vedla je k vlastní činnosti. Nadchla též evropského komisaře Jána Figeľa k iniciování Roku tvořivosti: „Komenského myšlení mě inspirovalo k tomu, abych navrhl rok 2009 za Evropský rok tvořivosti a inovací. Expozice „Orbis Pictus aneb...“ je ukázkovým příkladem poslání tohoto Evropského roku.“

Předělem mezi Evropským rokem mezikulturního dialogu (2008) a nastupujícím rokem 2009 se stal vtipný koncert Vídeňského zeleninového orchestru, jehož členové také „v niklovském stylu“ předvedli svou vynalézavost – vystoupili s hudebními nástroji vyrobenými pouze ze zeleniny.

Oficiální slavnostní zahájení Evropského roku se uskuteční 7. ledna v Praze za přítomnosti předsedy Komise José Manuela Barrosa a českého předsedy vlády Mirka Topolánka. Na tomto zahájení budou zastoupeny všechny členské státy, a to zejména prostřednictvím svých zvláštní národních koordinátorů.

V rámci mediálního zahájení je rovněž slavnostně spuštěna webová stránka www.create2009.europa.eu věnovaná tomuto roku.

Již předem evropský komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figeľ připomněl: „Tvořivost i schopnost inovovat jsou klíčové lidské vlastnosti – jsou vlastní nám všem a všichni je, vědomě i nevědomě, využíváme v řadě situací a míst. Byl bych rád, kdyby občané Evropy prostřednictvím tohoto Evropského roku lépe pochopili, že podporou lidského talentu a lidské schopnosti inovovat můžeme Evropu aktivně přetvořit k lepšímu, a pomoci tak plně rozvinout její potenciál, a to jak v oblasti hospodářské, tak sociální.“

V průběhu roku se budou nejrůznější aktivity zaměřovat především na mladé lidi, pedagogy, politiky, ale i na širokou veřejnost, jež si mnohdy není svých úžasných schopností ani vědoma. Právě tyto schopnosti a také radost dokáže probouzet Petr Nikl s dvaceti kreativními přáteli.

Přichystali již další originální expozici, kde je návštěvník plnohodnotným spolutvůrcem. Výstava má název Labyrint světla. Je to hotová světelná imaginativní laboratoř. „Smyslem expozice je uvést lidi do aktivního procesu tvorby. Oni samotní se prostřednictvím vlastní fantazie stávají tím nejdůležitějším prvkem, nástrojem i obsahem projektu,“ upozorňuje Petr Nikl. A to je přece i nejvlastnějším posláním celého Evropského Roku tvořivosti! Slavnostní uvedení Labyrintu světla se v dubnu uskuteční v Bruselu. Má statut oficiální doprovodné akce v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. V květnu bude mít českou premiéru v Praze – Bubenči v Ekotechnickém muzeu.

Zdroj: Naďa Machková, 2media

Reklama