V nových předpisech zakazujících používání polykarbonátových kojeneckých láhví obsahujících bisfenol A (BPA) Evropská komise rodičům doporučuje, aby používali skleněné kojenecké láhve.

lahev

1. března začne v členských státech EU platit směrnice EU zveřejněná 28. ledna 2001 (1), která zakazuje používání BPA v plastových kojeneckých láhvích, takže již nebude možné vyrábět polykarbonátové kojenecké láhve s obsahem této látky. Od 1. června se zákaz bude vztahovat i na dovoz kojeneckých láhví, které tuto látku obsahují.

Evropská komise vzala v úvahu stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydané v roce 2006, podle něhož „kojenci ve věku 3 až 6 měsíců, kteří jsou krmeni pomocí polykarbonátových kojeneckých láhví, jsou nejvíce vystaveni BPA" a tato míra vystavení BPA se snižuje, „jakmile přestanou být krmeni z polykarbonátových láhví". V nové směrnici Evropská komise označuje sklo za ‚alternativní materiál k polykarbonátu', protože neobsahuje BPA a je bezpečné pro lidské zdraví. Musí totiž splňovat velmi přísné bezpečnostní normy stanovené pro materiály, jež přicházejí do styku s potravinami.

Právní předpisy EU považují sklo za jeden z chemicky i biologicky nejodolnějších materiálů. Sklo je jediným obalovým materiálem pro potraviny a nápoje, který nepodléhá registraci podle nařízení REACH (2) (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Toto nařízení EU vyžaduje od výrobců povinnou registraci všech materiálů a látek, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví. Skleněné nádoby nacházejí široké použití při toxikologických testech. Sklo není třeba ukládat na skládky, protože je stoprocentně a nekonečně recyklovatelné. Ale i kdyby k tomu došlo, může být na skládkách přijímáno bez dalšího testování, protože neškodí životnímu prostředí. (3)

Totéž znepokojení ohledně potenciálního ohrožení lidského zdraví spojeného s expozicí BPA nedávno ve Spojených státech přivedlo demokrata Edwarda Markeye a senátorku Dianne Feinstein k opětovnému zavedení zvláštních zákonů zakazujících BPA v nápojových a potravinových obalech, a to zejména v těch, které jsou určeny pro dětskou výživu. Už v květnu 2010 Americký výbor pro rakovinu ve svém doporučení prezidentu Obamovi upozorňoval, že neexistují předpisy regulující chemikálie, a varoval před jejich dopadem na lidské zdraví. Mimo jiné doporučoval, aby voda byla uchovávána ve skle a aby potraviny byly vkládány do mikrovlnné trouby ve skleněných nádobách. Na základě vyjádření Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv jsou ve Spojených státech skleněné obaly „všeobecně považovány za bezpečné" (GRAS) (4).

ODKAZY

(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:026:0011:0014:EN:PDF

(2) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm

(3) Rozhodnutí Rady 2003/33/ES

(4) www.gpi.org/learn-about-glass

O FEVE

FEVE je Federací evropských výrobců obalového skla a strojově vyráběného stolního skla. Členové FEVE vyrobí ročně více než 20 milionů tun skla. FEVE sdružuje zhruba 60 firem, jejichž výrobní závody se nacházejí ve 23 evropských zemích. Odvětví obalového skla představuje 60 % celkové produkce skla v Evropě a je zastoupeno asi 160 výrobními závody. Evropská unie je největším výrobcem obalového skla na světě. V oboru obalového skla je v Evropě zaměstnáno 46 000 lidí. Další informace najdete na www.feve.org

O skle

Sklo jako obal zajišťuje uchování, bezpečný transport a atraktivní prezentaci široké škály spotřebního zboží dodávaného na evropský i světový trh. Bez ohledu na to, zda se používá na nápoje, potraviny, kosmetiku, parfémy nebo léky, hraje sklo podstatnou úlohu v podpoře evropského obchodu. Sklo je stoprocentně recyklovatelné, prakticky inertní, takže uchovává původní chuť produktů, které obsahuje. Kojenecká výživa nebo například mléko potřebují obal, který uchová čistotu i vitamíny. Obal není jen komodita. Zdraví totiž nezávisí jen na složení potravin, ale také na obalu, který toto složení uchovává.
Sklo NIC nedělá s nápoji a potravinami, které uchovává, a NIC nemění na jejich chuti či obsahu vitaminů. Chcete se o „ničem“ dozvědět víc? Navštivte www.nothingisgoodforyou.cz

Reklama