Pamatuji si na svou první tiskovou konferenci, kde se mluvilo otevřeně o rakovině prsu. Je to už pěknou řádku let a situace se za tu dobu značně změnila. O tématu se píše, ženy si aktivně vyhledávají informace na internetu a rovněž běží řada projektů, které neúnavně šíří osvětu a pomáhají.

Přesto mě napadá spousta otázek, které bych chtěla položit Evě Knappové, ženě, jež s tématem rakoviny prsu žije v rámci své práce pro Alianci žen s rakovinou prsu doslova každý den. A bohužel s ní má také osobní zkušenost, protože na ni zemřela její maminka.

Jak jsme na tom v České republice s informovaností ohledně rakoviny prsu? Na první pohled se zdá, že snad nemůže existovat člověk, kterého by informace o této zákeřné nemoci minula...
Ano, vypadá to tak, ale musím říci, že jen vypadá. Co se týká informovanosti, myslím, že je v současnosti mnoho zdrojů, ze kterých se může člověk o rakovině prsu, ale nejen o ní, prostě o rakovině, jako civilizační chorobě a hlavně o důležitosti prevence proti této nemoci, dozvědět, nicméně... Osobně se často účastním s kolegyněmi z pacientských organizací různých osvětových akcí, na kterých nabízíme veřejnosti informace o důležitosti prevence, včetně nabídky edukace samovyšetření prsu na prsním fantomu, a tak mohu potvrdit, že se bohužel stále ještě setkáváme poměrně často s velkým odstupem a panikou se tématu jakkoliv dotknout či si ho připustit. Takže i když snaha a možnosti jsou, ne každý jich chce využít.

Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.:  Zdraví máme jen jedno!


Dá se tedy říci, že ženy chodí pravidelně na kontroly a dbají na prevenci?


Určitě se dá říci, že rok od roku počet žen, které se staví zodpovědně ke svému zdraví, stoupá a podle dostupných informací v současné době poměrně velká většina žen, více než 50 % ženské populace ve screeningovém věku, tj. od 45 let výše díky screeningovému programu a různým osvětovým projektům, na preventivní prohlídky chodí.

Přináší osvěta, která probíhá již řadu let, například i díky tradičnímu AVON Pochodu, své výsledky?
Aliance žen spolupracuje ve spolupráci s firmou AVON Cosmetics již více než deset let na tzv. projektu „Ženy ženám“, jehož startovací část je vlastně každoroční AVON Pochod. Z výtěžku prodeje triček pak AVON vystavuje poukázky v hodnotě 200 Kč jako příspěvek na preventivní mamografické či sonografické vyšetření. Celkem bylo již díky tomuto projektu vyšetřeno 114 000 žen. Tento „bonus“ může získat jakákoliv žena a nechat se vyšetřit na téměř sedmdesáti akreditovaných pracovištích po celé republice. Stačí si zavolat zdarma na Růžovou linku 800 180 880, která je mimochodem také hrazena z veřejné sbírky AVONU a požádat o zaslání poukázky. Pak už si stačí jen vybrat ze seznamu spolupracujících mammodiagnostických center, které chce navštívit.

Různé osvětové kampaně, stejně tak i edukační činnost jednotlivých pacientských organizací, ať už ve školách či na různých pracovištích, jistě přispívají k prokazatelně vyšší návštěvnosti mammodiagnostických center v rámci prevence. Každoroční AVON Pochod pak nezve pouze na návštěvu této akce a nevyzývá pouze k nákupu trička, ale také slouží ženám k připomenutí toho, že by opět měly zavítat na pravidelnou kontrolu. Ze statistik screeningových center víme, že se v období po této akci ženy vždy více zajímají o prevenci.

Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Známým spouštěčem rakoviny je vedle dalších faktorů stres, jenž se bohužel v dnešní uspěchané době stále zvyšuje. Z vás vyzařuje navzdory psychicky náročné práci neuvěřitelný klid. Prozradíte nám jeho tajemství?
Upřímně řečeno, trochu mi asi teď lichotíte... myslím, že především moje kolegyně z Aliance by se určitě minimálně pousmály nad termínem „neuvěřitelný klid“. Nicméně asi je to tím, že beru život tak, jak je. Že má jak strasti, tak radosti a je nutné přijímat oboje stejně opravdově. Necítit se podvedená, pokud neběží zrovna tak, jak bych si představovala, a opravdu vnímat dary, kterých se nám během něj dostává. A to si při mojí současné práci musíte uvědomovat, i kdybyste nechtěla. Já kompenzuji práci aktivitami, které jsou úplně „ z jiného soudku“, a kde prostě musím hlavu přepnout. Starám se o zahradu jednoho malého kostelíku, podílím se již několik let na realizaci festivalu vážné hudby „ Americké jaro“, vypomáhám fair-tradovému „Obchůdku jiného světa“, spoluorganizuji „Ekumenických setkání s Biblí a uměním“ pro seniory, začala jsem opět sportovat, prostě jak vidíte, doplňuji se z totálně jiného prostředí. A abych nezapomněla, když už nevím co, tak přestavuji nábytek v bytě... A včera jsem to udělala i v kanceláři.

Pojďme zpět k tématu rakoviny prsu. Máte přehled, které ženy nejvíce využívají pojištění For You od ING?
Pokud mám informace, tak především od 30 let výše ze všech částí České republiky. V každém případě bych se na tomto místě ráda zmínila o tom, že právě z pojištění For You jde část peněz na financování našeho společného celostátní projektu pod názvem „Nejde jen o prsa...“. Jedná se o projekt, který si klade za cíl osvětlit formou edukativních seminářů, pořádaných členkami pacientských organizací Aliance žen s rakovinou prsu pro studentky a studenty středních škol po celé republice, význam prevence pro zdraví každého z nás.

Součástí seminářů je také seznámení s metodou samovyšetření prsu - a to jak po informativní, tak i praktické stránce. Naše kolegyně pacientky jsou si velmi dobře vědomy důležitosti poskytování těchto informací právě mladým ženám, a nejenom jim, a tak prostřednictvím těchto seminářů ukazují mladým lidem, že díky zodpovědnému a aktivnímu přístupu ke svému zdraví a díky pravidelným kontrolám mohou podstatným způsobem pomoci včasnému odhalení choroby, zmírnit její průběh, zkrátit tak čas a tedy vést až k úplnému vyléčení.

V současné chvíli je v projektu zapojeno 20 pacientských organizací, z nichž každá z nich edukuje během školního roku minimálně 10 přednášek na různých školách. Výsledné číslo mladých posluchačů, ke kterým se tyto důležité informace dostaly, je pak už úctyhodné. Proto jsem přesvědčena, že je to projekt velmi záslužný a smysluplný - a jsem velmi ráda, že náš partner v tomto projektu, ING pojišťovna, se rozhodla pokračovat v naší spolupráci i nadále.

https://www.foryou.czJe podobné pojištění běžné i v zahraničí?
Ano, některé zahraniční pojišťovny nabízí podobný typ pojištění. Vím, že pojištění For You od ING (https://www.foryou.cz/) je nabízeno třeba ve Španělsku.

Co byste poradila ženám, které nad svou nemocí zvítězily a chtěly by se zapojit do pomoci, kupříkladu v rámci Aliance žen?
Jejich pomoc je samozřejmě vítaná, a pokud by se chtěly zapojit do „společenství“ všech nás v Alianci žen, stačí se nám ozvat. Aby si udělaly přehled, kdo vlastně jsem a co všechno podnikáme, mohou se podívat na webové stránky a Facebooky jak Aliance žen, tak Bellis, což je tzv. sekce mladých pacientek pod záštitou Aliance (www.breastcancer.cz a www.youngandcancer.cz). Aliance žen jako taková pracuje především s jednotlivými pacientskými organizacemi po celé republice (je jich více jak 45), ale především Bellisky, což jsou mladé ženy jak v léčbě tak po ní, jsou hodně akční a jejich aktivity jsou hodně pestré.

Můžeme se na závěr více zastavit u vaší osoby? Je o vás známé, že do všech svých aktivit jdete srdcem. Pokud byste mohla jmenovat jen jednu věc, ze které máte skutečnou radost, tj. zahřála vás u srdce, co by to bylo?
Když se mi podaří dát nebo vrátit radost a chuť do života všem, kdo ji potřebují.

Děkuji za odpovědi.

Reklama