Ve čtvrtek byl v poslanecké sněmovně přijat nový trestní zákon. Pokud projde Senátem a podepíše jej prezident, měl by vstoupit v platnost v lednu 2007.

Novela ustanovuje p
řísnější sazby za trestné činy spáchané na člověku a zdraví. Vůbec poprvé je v zákoně ustanovena eutanazie. Zatím byla kvalifikována jako vražda. Ale nyní je definována jako samostatný trestný čin.

Nově by pro její potrestání měla být stanovena horní hranice 6 let, ale dolní hranice pro její spáchání určena není. Záleží jen na soudcích, jak takové případy budou řešit.

Výraz eutanazie pochází z řečtiny a znamená „příjemná smrt“.

Ano, často slyším, že je proti přírodě ukončovat tímto způsobem život druhého. Je to ožehavá otázka, ale podle mého názoru by mělo být umožněno nevyléčitelně nemocnému, trpícímu člověku právo důstojně odejít z tohoto světa.

Jsou to ve velké většině lidé naprosto odkázaní na permanentní pomoc a péči okolí, bez naděje na jakékoli zlepšení zdravotního stavu. Lidé imobilní, lidé v kómatu, jejichž základní životní  funkce jsou zajišťovány jen díky lékařským přístrojům.

Netrpí totiž jen oni, ale i jejich blízcí, kteří nemohou nijak pomoci a uvědomují si, že to není život (o jeho hodnotě ani nemluvě), je to jen přežívání a umělé udržování při životě. Jsou na vážkách, zda denně vídat a vnímat utrpení, nebo pomoci je ukončit. Jedná se přece o lidské bytosti nejdražší jejich srdcím. A tyto lidské bytosti chtějí svobodně odejít.

Sama za sebe říkám, buďme lidští a umožněme jim svobodu posledního rozhodnutí – zemřít v klidu.

A vím, že by mé svědomí v tomto případě zůstalo čisté, nepřipadala bych si jako vrah.

Co si myslíte o eutanazii vy? 

Myslíte, že je humánní?
 

Je zneužitelná?

Reklama