Správní rada Nadace Eurotel každoročně vybírá z podpořených projektů v grantovém programu jeden výjimečný, kterému uděluje zvláštní cenu. Nedílnou součástí Ceny Nadace Eurotel je vedle částky ve výši jednoho milionu korun také propagace myšlenky projektu. Letošní vítězný projekt Občanského sdružení STŘEP z Kladna správní radu zaujal svou snahou předcházet umístění dětí do výchovných ústavů a aktivitami zaměřenými na uzdravení původní rodiny.

 

„V letošním roce předáváme cenu Nadace Eurotel již potřetí a musím přiznat, že výběr mimořádného projektu je stále obtížnější. Oproti minulým rokům, kdy byly oceněny projekty na podporu dětí s těžkým postižením, je letošní vítězný projekt více zaměřen na sociální oblast. Projekt je výjimečný především svou snahou hledat a předcházet příčinám, které by následně vedly k odebrání dítěte z rodiny,“ uvedla Jitka Volková, manažerka Nadace Eurotel.

 

„Této mimořádné ceny si velice vážíme. Získané prostředky využijeme na plynulý provoz nového střediska v Kladně, kde se lidé dlouhodobě potýkají s vážnými sociálními problémy. Věříme, že se nám i díky příspěvku Nadace Eurotel podaří pomoci co největšímu počtu rodin,“ sdělil zástupce  občanského sdružení STŘEP.

 

Cena byla slavnostně předána za účasti všech letošních oceněných organizací, členů regionálních rad, správní rady a mediálních partnerů projektu – deníku Hospodářské noviny, Ekonomu, Reflexu a týdeníku Televize.

Grantové řízení Nadace Eurotel probíhá vždy už na začátku jara. Jednotlivé neziskové organizace a občanská sdružení zasílají své projekty, na které žádají grant, do regionálních center. Projekty se dělí na malorozpočtové a velkorozpočtové a hodnotí je regionální rada, složená z místních odborníků a dobrovolníků ze společnosti Eurotel. Již podruhé byla letos vyhlášena i Cena veřejnosti. V každém z osmi regionů bylo v září představeno šest semifinálových velkorozpočtových projektů, ze kterých veřejnost pomocí SMS a hlasování v Denících Bohemia a Moravia zvolila ten, jenž považovala za nejpotřebnější. V celé České republice udělila letos Nadace Eurotel celkem deset milionů korun na podporu více než padesáti projektů.

 

Mezi další aktivity Nadace Eurotel patří kromě celorepublikového grantového programu i projekt Linka domů pro děti v nemocnicích a podpora myšlenky o.s. Zdravotní Klaun. Zaměstnanci společnosti Eurotel se také aktivně věnují dobrovolnictví pro pomoc dětem z dětských domovů. Podpora firemní filantropie, boj proti šikaně a rozvoj nových projektů to jsou další činnosti Nadace Eurotel, jejíž hlavním cílem je pomáhat vyrovnat šance u dětí a mládeže se zdravotním a sociálním znevýhodněním.   

 

Vítězný projekt Ceny Nadace Eurotel

 

STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny. http://www.strep.cz/

Název projektu: Děti do ústavu nepatří

Život a výchova dítěte v instituci patří mezi významné vnější faktory, které způsobují jeho sociální vyloučení. Kladensko je území s dlouhodobými vážnými sociálními problémy (nezaměstnanost, chudoba, vysoký podíl romské populace). Tyto faktory a absence dostupné a kvalitní pomoci dětem v sociálně slabších rodinách způsobuje vzrůstající řadu obtíží rodin, zejména v péči a výchově dětí. Nařízení ústavní výchovy bývá nakonec jediným možným řešením. Občanské sdružení Střep realizuje od roku 1997 aktivity zaměřené na uzdravení původní rodiny s cílem zajistit kvalitní změnu dítěte, jehož vývoj je ohrožen ze sociálních důvodů (zanedbávané děti). Prostředkem pomoci je sociální a rodičovský výcvik - stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny. Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Sdružení využije příspěvek na hrazení provozních nákladů Kladenského střediska, které bylo otevřeno k 1. dubnu 2004 za aktivní poptávky ze strany vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany Městského úřadu v Kladně.

Reklama