V Česku asi není moc občanských sdružení, která by dokázala uspořádat masivní akci s mnohatisícovou účastí převážně zahraničních hostů. Klub českých turistů to dokázal už v loňském roce a letos si to troufá také. Ne že by se opakoval, to jde o dvě zcela rozdílné akce. Vloni se v Plzni a jejím okolí konala 9. světová turistická olympiáda, letos jde o akci s trochu tajuplným názvem EURORANDO.

Před pěti lety, v roce 2001, se poprvé Evropská asociace turistických klubů (známější je pod německou zkratkou EWV, anglickou – ERA či francouzskou – FERP) rozhodla ke společné velké akci. Zorganizovala celoevropský hvězdicový štafetový pochod po 10 trasách z okrajů Evropy do Štrasburku.

Trocha statistiky snad nikomu neublíží

Pochodu se celkem v celé Evropě zúčastnilo v jednotlivých etapách více než 250 000 turistů, na finální týden jich přijelo do Štrasburku více než 5 000 a ve slavnostním závěrečném průvodu přes Štrasburk jich šlo na 13 000. Celá akce byla pořádána pod mottem "Turistikou ke sjednocování Evropy". Ve Štrasburku byla v budově Evropského parlamentu zároveň zorganizována konference o pěší turistice pod záštitou tehdejší předsedkyně Evropského parlamentu Nicole Fontaine a generálního sekretáře Rady Evropy Waltera Schwimmera. Tito dva společně s francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem převzali záštitu také nad závěrečným pochodem přes Štrasburk.

Jedním z důležitých rozhodnutí, které přijali účastníci konference, bylo pořádat takováto setkání každých pět let. Pro další pochod byla vybrána jako cílová země Česká republika, konkrétně Jihočeský kraj s jeho metropolí Českými Budějovicemi. Už vidím, jak některé z vás pochybovačně kroutí hlavou a říkají si, že asi moc velký zájem o pořadatelství nebyl, když si funkcionáři vzpomněli na malou zemi v centru Evropy. Kdepak, zájem byl obrovský, ale kromě toho, že naše země je opravdu krásná, rozhodující bylo osobní pozvání prezidenta EWV. Tím totiž už řadu let není nikdo jiný než Ing. Jan Havelka, do minulých dnů ještě předseda KČT. Jak se ukázalo, vedení EWV má právě díky němu velkou důvěru v organizační schopnosti Klubu českých turistů.

 

Už v roce 2004 se začalo s přípravami. Jen Ing. Havelka a pár jeho nejbližších spolupracovníků ví, kolik kilometrů najezdili po republice, kolik kafí vypili na různých jednáních, ale podařilo se! Klub českých turistů pro tuto akci získal záštitu Ministerstva pro místní rozvoj, ředitele CzechTourism Ing. Rostislava Vondrušky a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Záštitu nad akcemi probíhajícími v Českých Budějovicích převzal pan primátor Miroslav Tetter.

 

A co vlastně letošní EURORANDO turistům přinese?
Evropská asociace turistických klubů připravila několik desítek vícedenních pochodů, které probíhají od března až do srpna 2006, od Skandinávie až po Pyrenejský poloostrov a od západu na východ po Evropských pěších dálkových cestách, označených jako cesty E1 až E11. Jednotlivé členské kluby EWV připravily pro turisty "to nejlepší z E-cest", aby pro ně odkryly krásu svého regionu či země.

Akce EURORANDO 2001 skončila v cíli ve Štrasburku, symbolizujícím sjednocující se Evropu. EURORANDO 2006 bude mít cíl u nás, což by mělo symbolizovat velké rozšíření Evropské unie, ke kterému došlo v roce 2004, kdy se členem EU stalo i Česko. Ve dnech od 3. do 9. září 2006 je pro všechny v Českých Budějovicích a v celém Jihočeském kraji připraven skutečně bohatý turistický program, včetně turistických pochodů, prohlídek četných historických památek, koncertů a dalších kulturně-společenských akcí. A na sobotu 9. září se chystá velký slavnostní závěrečný průvod městem. A taková sláva určitě stojí za podívanou, nebo snad ne?

 

Konec dobrý, všechno dobré

Tímto kolem končí soutěž s Klubem českých turistů. Blahopřeji nejen těm, které vyhrály, ale všem, které články zaujaly natolik, že se do soutěže zapojily, a děkuji všem, které si něco o KČT a naší turistice přečetly. A věřím, že s některými z vás se setkám na turistických pochodech v některém malebném koutě naší země. Například při největší vnitrostátní akci, kterou je Letní turistický sraz v Krásné Lípě. Podrobnosti o něm, stejně jako o EURORANDU a mnoha dalších aktivitách KČT, najdete na webových stránkách www.kct.cz.

 

Se čtenářkami magazínu Žena-in se loučí Luboš Němeček ze sekretariátu Klubu českých turistů

 

Soutěžní otázky

1)      Kolikáté EURORANDO v pořadí se letos uskutečňuje?

a)      1.

b)      2.

c)      3.

 

2)      Jaké národnosti je prezident Evropské asociace turistických klubů?

a)      Nor

b)      Francouz

c)      Čech

 

3)      Závěrečný týden, kterým letošní EURORANDO 2006 vyvrcholí, proběhne

a)      v září

b)      v říjnu

c)      v listopadu

 

Tři úspěšné soutěžící získají mapu KČT zobrazující některý z jihočeských regionů.

Správné odpovědi (ve tvaru číslo otázky, písmeno odpovědi) vkládejte SEM. Soutěžíme do středy 3. 5. 2006.

Reklama