Týkalo se to například sýrů, rybích prstů, masných výrobků a mnoha dalších potravin. Europoslanci dnes dvojí kvalitu potravin zařadili mezi nekalé praktiky. Pozměňovací návrhy ovšem neprošly a směrnice zakazující dvojí kvalitu má mezery v podobě celé řady výjimek.
 
Spotřebitel bude muset dokazovat, že se jedná o nekalou praktiku a každý případ bude posuzovat dozorový orgán v podobě České obchodní inspekce. Ve směrnici navíc není jasné, co přesně se myslí pojmy jako výrazně odlišné složení výrobku nebo ospravedlnitelné rozdíly. Zastánci pozměňovacích návrhů se domnívají, že velké firmy si budou najímat schopné právníky a hledat nejrůznější kličky. 

Foto: Shutterstock

Štve vás dvojí kvalita potravin?

Reklama