Pacientkám nabízí komplexní špičkovou mamodiagnostickou péči na akreditovaném screeningovém pracovišti s možností provedení preventivního mamografického i ultrazvukového vyšetření klinicky bezpříznakových klientek.
5e3c0ca07e3b5obrazek.png
Dále poskytuje diagnostickou mamografii a ultrazvukové vyšetření u žen s klinickými obtížemi, v rámci pooperačního sledování, anebo monitorování nálezu u žen procházejících systémovou onkologickou léčbou. Na novém pracovišti je k dispozici operační sál k provádění chirurgických zákroků (Centrum pro nemoci prsů) v komfortním prostředí. Pacientky mamocentra získávají tak v případě potřeby možnost operace (a doléčení) zkušeným onkochirurgem, dále provedení dalších nezbytných vyšetření a zajištění následné onkologické péče v neodkladném režimu. Tato úzká mezioborová spolupráce zajišťuje pacientkám odpovídající péči. Pracoviště disponuje také špičkovým přístrojovým vybavením, mezi které patří mimo jiné dva mamografy a dva ultrazvuky.

„Za loňský rok jsme provedli více než 17 tisíc mamografických screeningových vyšetření, 1 500 diagnostických mamografií, k tomu skoro 3 tisíce doplňujících ultrazvuků, 2 500 samostatných preventivních ultrazvukových vyšetření a téměř 150 biopsií,“ uvádí MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová, vedoucí lékařka EUC Mamocentra Pardubice.
MUDr. Karel Šťastný, Ph.D., vedoucí lékař Centra pro nemoci prsů, k tomu dodává: „V roce 2019 bylo na chirurgické části mamocentra provedeno více než 3 tisíce ošetření, 300 biopsií a punkcí, 2 tisíce ultrazvukových vyšetření prsů při sledování léčby a 900 ultrazvukových vyšetření prsů samoplátců.“
5e3c0cd40d510obrazek.png

Dobrou zprávou je, že řada žen již považuje mamografickou prevenci za samozřejmou součást péče o své zdraví. Ženy ve věku 45–55 let, tzn. v období hormonálních změn, přichází na vyšetření často každoročně. „Klientky se na naše pracoviště vrací  v pravidelných dvouletých intervalech. V roce 2019 z celkového počtu 17 500 vyšetřených žen jich bylo 14 500 na opakovaném vyšetření,“ informuje MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová, vedoucí lékařka EUC Mamocentra Pardubice a doplňuje: „Ženám ve věku nad 45 let připomínáme dvouletý interval pro preventivní prohlídku sms zprávou, což hodnotí pozitivně.“

Nárok na bezplatné preventivní mamografické vyšetření má jednou za dva roky každá žena ve věku od 45 let s potvrzenou žádankou od praktického lékaře či gynekologa. Screening rakoviny prsu je vyšetřování bezpříznakových žen s cílem zachytit nádorové ložisko v co nejčasnějším stádiu a tím zvýšit počet vyléčených žen.
Pracoviště zajišťuje také ultrazvukové vyšetření prsů u mladých pacientek, nebo vyšetření prsů v kratším intervalu, které pojišťovny nehradí. Ženy mohou takové vyšetření podstoupit jako samoplátkyně. 
5e3c0cbb66dc4obrazek.png

Reklama