plast

Krize a profesionalizace přilákala do České republiky v roce 2008 více zahraničních klientů toužících po krásném těle než v roce předešlém. Řada větších i menších pracovišť zvyšuje úroveň a komplexnost poskytovaných služeb. Alespoň to vyplývá z právě realizovaného exkluzivního průzkumu portálu www.plasticka-chirurgie.info. „Struktura oboru se mění. Narůstající konkurence, větší informovanost a zvyšující se nároky klientely jsou hlavními příčinami profesionalizace větších i menších pracovišť,“ říká Pavel Hilbert z portálu plasticka-chirurgie.info. Roste podíl velmi mladých žen, které podstupují operace. Zvětšení prsou je stále nejčastějším zákrokem.

Podle internetového portálu www.plasticka-chirurgie.info, který zkoumal úroveň estetické plastické chirurgie v ČR, se celý obor profesionalizuje a orientuje více na pacienty. A ti na tom také nejvíce vydělají, tedy spíše pacientky, protože ženy tvoří celých 87 procent klientely. S tím také souvisí i větší důraz na vlastní prezentaci a získávání pacientů. „Mnohé estetické kliniky ušly velký kus cesty a jejich prezentace, poskytované služby nebo přístup k pacientům si s ničím nezadají s pracovišti v západní Evropě,“ vysvětluje Pavel Hilbert. Pro celkovou spokojenost klienta již nestačí jen dobrý operatér. Klient očekává vedle ochotného lékaře, který mu věnuje dostatečný čas na konzultaci, odborný personál a příjemné prostředí kliniky.

S tím souvisí i nárůst zahraničních pacientů. V roce 2008 přijelo do Česka o 6 procent více zahraničních klientů. Každý čtvrtý pacient, který podstoupil v Česku estetickou operaci, byl cizinec. Nejvíce přitom přijíždějí Němci a Britové. A vzrůstající zájem o své služby odhaduje i pro tento rok většina oslovených lékařů. „Podle poloviny plastických chirurgů se u nich krize nijak neprojevila a zhruba jedna třetina dotázaných připustila, že díky krizi klienti operace odkládají nebo volí finančně méně náročné zákroky,“ upřesňuje Hilbert, ale na druhou stranu dodává, že se více provádějí náročnější operace, jako jsou operace břicha či modelace prsou. „Nicméně nejčastější operací je stále zvětšení prsou,“ dodává Pavel Hilbert z www.plasticka-chirurgie.info.

Zajímavý je i samotný fakt, že nejvíce klientek je ve věku od 30 do 49 let, zároveň však v posledním období výrazně narostl i podíl mladších pacientek ve věku od 18 do 29 let.

Průměrná ordinace v roce 2008 provedla 350 zákroků.

Kment

Na trendy v současné plastické chirurgii a stav oboru v České republice jsme se zeptali plastického chirurga z renomované kliniky Esthé MUDr. Libora Kmenta, který je současně i zástupcem vedoucího lékaře kliniky. Kromě široké škály všech výkonů estetické chirurgie se významně spolupodílí na činnosti univerzitní Kliniky plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, kde zvláště v problematice rekonstrukce prsu u žen dosáhl vynikajících výsledků.

Jaké mám možnosti výběru, jestliže se rozhodnu podstoupit omlazení obličeje?
plastZáleží to na stavu obličeje. Podle něj můžeme nabídnout zákroky méně invazivní (laser, výplně injekčními implantáty, botulotoxin apod.), ale i účinnější jako např. facelift, necklift (vypnutí obličeje a krku), operace víček, endoskopické zvednutí obočí a čela apod.

Jaké jsou nejnovější trendy a novinky v plastické chirurgii?
Jedná se o použití nových metod, obzvláště miniinvazivních, jako např. endoskopické výkony v estetické chirurgii, využití ultrazvuku, laseru apod., nových materiálů (např. implantáty, injekční výplně) a nových postupů minimalizujícíh jizvy a rizika. Pro pacienty jsou všechny tyto novinky dobrou zprávou, protože jde o méně rozsáhlé a bolestivé výkony, mnohé se mohou provádět ambulantně a nezbývají po nich žádné jizvy.

Nastal vlivem krize nějaký posun v cenách výkonů?
Na ceny plastické chirurgie ekonomická krize vliv neměla. Jediné, co můžeme říci, je, že ceny zůstávají stejné, přestože se používají nové a modernější materiály a zdravotnická technika. Pro naše klienty to tedy znamená, že za stejné peníze jako dříve dostanou kvalitnější služby.

Jak mám postupovat, rozhodnu-li se pro některý ze zákroků?
Tak nejlepší postup je najít si kliniku, kterou preferuji, a objednat se na konzultaci. Někteří klienti si takhle obejdou více klinik a zákrok potom podstoupí tam, kde jim to nejvíce vyhovovalo. Při konzultaci je každý potenciální pacient vyšetřen a lékař s ním probere vše, co je potřeba a co ho zajímá. Je to tedy postup operace, co je potřeba před operací, jak probíhá pooperační doba a jak se v jejím průběhu chovat, cenu, doporučení a případná rizika.

Jsou nutná předoperační vyšetření?
Ano, před každou větší operací vyžadujeme předoperační vyšetření. Je to pro bezpečnost našich klientů. U malých zákroků (např. aplikace Botoxu, injekční výplně apod.) většinou předoperační vyšetření není třeba.

Budu muset například po chemickém peelingu používat speciální kosmetiku?
Většinou ano. Nebo alespoň po určitou dobu po zákroku.

plastJaký je optimální věk pro laserový zákrok, facelift nebo menší změny - např operace očních víček, čela, koutků úst...
Optimální či univerzální věk není. Vždy to záleží individuálně na konkrétním stavu. U někoho je vhodný chirurgický zákrok provést v 25 letech, u druhého není potřeba ani v 60 letech. Většinou ale v mladším věku přistupujeme k méně invazivním zákrokům (laser, výplně vrásek...) a až u výraznějšího nálezu v pozdějším věku doporučíme plastickou operaci.

Jak dlouho který zákrok vydrží? A smí se opakovat?
Efekt zákroků záleží také na mnoha faktorech a je velmi individuální. Obvykle mnoho let. Většina zákroků se může opakovat.

U jakého typu obličeje dochází k nejdelšímu efektu? (silný, hubený)
Spíše u hubeného, ale žádný extrém není zrovna vhodný. Silný obličej se silnou kůží vyžaduje chirurgický zákrok většinou později.

Jaké jsou nejčastější komplikace?
U každé operace se mohou vyskytnout komplikace, které jsou dvojího druhu:
A) komplikace společné všem chirurgickým zákrokům (např. infekce, krvácení, alergie, tromboembolická choroba)
B) komplikace specifické k dané operaci (jako např. opouzdření u implantátů...) Vážnější komplikace se ale u zákroků, které provádíme, nevyskytují často.

Jaké dělají pacientky nejčastější chyby?
Důležitá je předoperační konzultace s plastickým chirurgem a objasnění si představ a požadavků s možnostmi estetické chirurgie. Chybou tedy jsou nereálné představy i po poučení specialistou. Občas se chyby dělají i v nedodržování pooperačního režimu, který je velmi důležitý pro definitivní výsledek a ideální průběh hojení.

Co všechno lze řešit s pomocí plastického chirurga?
Toto je hodně obecná otázka, protože plastická chirurgie může řešit problémy jak čistě estetického rázu, tak rovněž následky poranění a nemocí. Do plastické chirurgie spadá estetická chirurgie, rekonstrukční chirurgie, úrazová chirurgie, onkochirurgie, mammologická problematika, chirurgie ruky, mikrochirurgie, korektivní dermatologie, popáleniny, chirurgie vrozených vad a další obory.

Reklama