Štve vás, když partner nemůže? Poruchy erekce, téma, které by se zdánlivě hodilo spíše na pánský server. Přesto, ženy mohou hrát významnou roli! Podpořte svého partnera, když není ve formě. Poraďte se s odborníkem a předejděte případným větším obtížím! Navíc test pro vašeho muže...

Zatímco ženy mohou být sexuálně aktivní, i když u nich nedochází ke vzrušení, u mužů to takhle prostě nefunguje. Když chlap nedosáhne erekce, je po sexu. Tedy alespoň po pohlavním styku jako takovém. Odborně se takovému stavu říká erektilní dysfunkce. „Erektilní dysfunkce má svou přesnou definici,“ řekl nám doktor Jaroslav Jarabák, urolog a androlog z pražské Thomayerovy nemocnice. „Když se to přeloží do normální řeči, tak je to vlastně: neschopnost dosáhnout a udržet adekvátní erekci k provedení pohlavní aktivity. Lidově řečeno je to selhání muže v koitální aktivitě, tedy při pohlavním styku.“

MUDr. Jaroslav JarabákTakový stav samozřejmě narušuje partnerskou pohodu. Může docházet i k větším rozmíškám. „Včera jsme tu měli zrovna pár, který měl před rozvodem,“ dodává doktor Jarabák. Ale partnerské neshody nejsou všechno, erektilní dysfunkce „je průvodním projevem jiných onemocnění, která mohou být skrytá a mnohdy nebezpečná. Může být i psychického rázu, ale může provázet i diabetes, kardiovaskulární onemocnění a mnoho dalších... Proto by se neměla nikdy zanedbávat.“

Jak ale rozpoznat, že jde o dysfunkci, a ne o nějakou náhodnou indispozici? Jaroslav Jarabák k tomu říká: „Jednorázová porucha erekce je normální a může postihnout prakticky každého. Ale pokud se podobné stavy opakují, je třeba zajít k lékaři. Možností je více, můžete o tom hovořit přímo s obvodním lékařem, který vás pak doporučí ke specialistovi, nebo přímo navštívit urologa, případně sexuologa. Mnoho informací je dnes už samozřejmě i na internetu. Je důležité vědět, že erektilní dysfunkce vás může postihnout v každé věku sexuální aktivity.“

„Velkou úlohu hraje žena,“ tvrdí doktor Jarabák, „je dobré, když s mužem přijde na vyšetření partnerka, protože muži cítí ostych. Navíc partnerka může mnohdy daleko přesněji lékaři popsat obtíže, které muž při koitální aktivitě má.“

MALÝ DOMÁCÍ TEST PRO VAŠEHO PARTNERA:

Zhodnoťte období uplynulých 6 měsíců. U každé otázky zvolte jednu odpověď a na závěr sečtěte bodové hodnoty jednotlivých odpovědí.

Jaká je vaše důvěra ve schopnost dosažení a udržení erekce?
   1 bod – velmi malá
   2 body – malá
   3 body – střední
   4 body – velká
   5 bodů – naprostá

Pokud jste dosáhl erekce, jak často byla dostatečná k uskutečnění pohlavního styku?
   1 bod – téměř nikdy
   2 body – ojediněle
   3 body – občas
   4 body – většinou
   5 bodů – téměř vždy

Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak často jste udržel erekci i po zavedení penisu do pochvy?
   1 bod – téměř nikdy
   2 body – ojediněle
   3 body – občas
   4 body – většinou
   5 bodů – téměř vždy

Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak obtížné bylo udržet erekci až do vašeho vyvrcholení – ejakulace?
   1 bod – mimořádně obtížné
   2 body – velmi obtížné
   3 body – obtížné
   4 body – nepříliš obtížné
   5 bodů – snadné

Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak často byl pro vás pohlavní styk uspokojivý?
   1 bod – téměř nikdy
   2 body – ojediněle
   3 body – občas
   4 body – většinou
   5 bodů – téměř vždy

Je-li výsledný počet bodů 21 a méně, mohlo by se jednat o určitý stupeň poruchy erekce – obraťte se na svého lékaře!

V Praze bylo včera a předevčírem možné také navštívit kamion, ve kterém jste si mohli pohovořit právě s doktorem Jaroslavem Jarabákem. „V České republice je tato akce poprvé, přesto nás v neděli navštívilo asi 40 mužů,“ říká Markéta Matějková, jedna z organizátorek akce. „Nápad vypravit tento kamion vznikl asi před třemi lety v Portugalsku, kde se setkali s velikým ohlasem. Lidé této možnosti využili a přišli ten svůj problém konzultovat. Proto jsme se rozhodli rozšířit to a udělat vlastně takovou celoevropskou akci. Kamion vyjížděl z Portugalska, byl ve Švédsku, v Dánsku, v České republice, teď budeme mířit na Slovensko a pak ještě do Německa.“

20. května můžete navštívit kamion v Brně, na parkovišti obchodního centra Olympie.
21. a 22. května bude kamion parkovat v Bratislavě.

Odhaduje se, že asi 1 milion mužů v naší zemi trpí erektilní dysfunkcí. Přitom nespokojenost v sexuálním životě může mít dopad prakticky na jakoukoli lidskou činnost: „Takový muž může mít problémy nejen doma, ale i v zaměstnání. Je mlčenlivý, propadá náladám...“ říká doktor Jarabák. „Poruchou erekce trpí 54 % mužů v ČR.  Ale samozřejmě to není jen problém u nás. A jen 10 % z těchto mužů vyhledá pomoc a jde se léčit,“ dodává Markéta Matějková.

„To vyšetření je velice intimní, probíhá vždy jen mezi pacientem a lékařem,“ vysvětluje doktor Jarabák, „neasistuje u něj žádná sestra, takže muži nemusí mít strach, nebo cítit ostych. Jde v podstatě o rozhovor, na který následně navazuje celá řada dalších odborných vyšetřen, za účelem zjištění příčiny erektilní dysfunkce.“

Ing. Markéta Matějková„Toto je první pilotní akce, kterou takto pořádáme po celé Evropě,“ říká Markéta Matějková, „a pokud se to setká s úspěchem, jako že zatím to tak vypadá, plánujeme do budoucna více podobných aktivit. Takovým edukačním aktivitám se věnujeme docela hodně.“

Věděla jste, že potíže s mužskou erekcí mohou souviset s jeho zdravím? Víte, že když o vás muž ztratí sexuální zájem, může jít o erektilní dysfunkci, a ne o nevěru? Hovoříte s partnerem otevřeně o sexu?

Reklama