MUDrTomasFAITO využití systémové enzymoterapie v gynekologii hovoří MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Klasická evropská medicína vychází z jednoduché snahy najít příčinu nemoci a vyléčit ji chirurgickým zákrokem nebo podáním léku. Léčebný systém většinou opomíjí velký význam psychoterapie a podpůrné léčby rehabilitační i medikamentózní. Jednou z oblastí takové podpůrné léčby je systémová enzymoterapie. Dostupná klinická data ukazují, že může významně zlepšit rekonvalescenci po operacích, účinnost léčby zejména u chronických zánětů či být samostatnou terapií lymfatických otoků (lymfadémů).

Mechanismy účinku enzymoterapie

Systémová enzymoterapie využívá systémové působení perorálně aplikovaných převážně proteolytických enzymů živočišného, bakteriálního nebo rostlinného původu. Léčivé přípravky a potravinové doplňky z této skupiny mají efekt antiflogistický (proti zánětu), antiedematózní (proti otoku), analgetický (proti bolesti) a imunomodulační (pro podporu imunity). Zlepšují tok krve tím, že snižují její srážlivost ovlivněním funkce krevních destiček a odbouráváním fibrinových molekul. Pomáhají vstupovat antibiotikům do postižených tkání.

Klasickými zástupci použitých enzymů jsou proteázy, které štěpí bílkoviny, například trypsin, chymotrypsin, bromelain nebo papain.

Součástí enzymatických přípravků je izoflavonoid rutin, který zlepšuje funkci cévní stěny, a potencuje tak funkci enzymů v léčbě otoků.

Klinické užití vychází ze schopnosti enzymů snížit viskozitu krve, to vede ke zlepšení mikrocirkulace, a ta pak již zlepší průnik antibiotik k zánětu, zrychlí odstranění zánětlivých působků a zlepší odtok lymfy. To vede ke zkrácení degradační fáze zánětu a urychlí nástup fáze reparační. Odstranění zánětlivých změn a otoků vede k ústupu bolesti, který je ještě zesílen štěpením molekul přenášejících informace o zánětu a bolesti.

Imunomodulační účinek se opírá o ovlivnění produkce adhezních molekul, cytokinů, přímé ovlivnění buněk imunitního systému cestou PAR (makrofágy, granulocyty, NK buňky, T lymfocyty) a degradaci škodlivých imunokomplexů.

 

Rizikové skupiny uživatelek

Není vhodné enzymoterapii používat u lidí s krvácivými stavy, může ovlivnit srážení krve. Ve druhém týdnu léčby někdy dochází k přechodnému zvýšení léčených potíží, zejména chronických.
Užití enzymoterapie v těhotenství je možné. Dokonce někteří odborníci doporučují užívání enzymoterapie u opakovaného potrácení neznámého nebo imunitního podkladu a v léčbě mírné a střední preeklampsie. Užití při kojení je možné, neboť molekuly enzymů jsou příliš velké na přestup do mléka.

Pohled gynekologa

V gynekologii využíváme systémovou enzymoterapii při

  • podpůrné léčbě zánětů akutních a zejména chronických
  • pooperačních stavech
  • komplexní léčbě lymfedému
  • alternativní léčbě fibrocystické mastopatie.

Typickým příkladem užití enzymoterapie je podpora léčby pánevního zánětu, který je často způsobován chlamydiemi. Enzymy pomáhají vstupu antibiotik, která jsou hlavní a nenahraditelnou léčebnou modalitou, do postižené oblasti, snižují poškození tkáně, zrychlují hojení a snižují bolest. Studie prokázali vyšší koncentraci antibiotik v tkáních malé pánve a při současné léčbě mužů i v ejakulátu při současné léčbě enzymy. Imunomodulační schopnosti enzymoterapie přináší zlepšení v léčbě recidivujících kvasinkových poševních výtoků. Stejně jako v ostatních operačních oborech pomáhá enzymoterapie i po gynekologických operacích k rychlejšímu hojení, vstřebávání případných hematomů a ústupu otoku operovaných tkání.
Enzymoterapie může při časném nasazení zabránit rozvoji lymfedému
, při pozdním nasazení alespoň zmírnit jeho stupeň a snížit riziko komplikací. Efekt se přičítá zejména schopnosti zlepšení mikrocirkulace a proteolýze bílkovin v mezibuněčném prostoru. Princip snížení otoku je pravděpodobně také podkladem příznivého vlivu na mastodynie doprovázející fibrocystickou mastopatii.enzymy

Závěr

Enzymoterapii lze v gynekologii kombinovat se základní léčbou při pánevních zánětech, recidivujících mykotických vulvovaginitidách, fibrocystické mastopatii, habituální potrácení i preeklampsii. S rehabilitací a lymfodrenáží významně zlepšuje projevy lymfedému a zrychluje pooperační hojení.

Doporučení
Novým, svěžím trendem v SET je návrat k čistě „rostlinné enzymoterapii“, která využívá jako zdroj enzymů pouze rostliny a houby.
Výhodou těchto kombinací je jejich vysoká účinnost a tím pádem nízké dávkování. Neobsahují žádné pomocné látky a jsou velmi šetrné zažívacímu traktu pacientů

Moderním inovativním přípravkem v oblasti enzymoterapie je doplněk stravy ProfiZYM, který obsahuje pouze enzymy z rostlin a hub.

Enzymy v ProfiZYMU jsou nakombinovány tak, aby navzájem zesilovaly svůj účinek a dávkování je tím pádem nižší a příjemnější než u běžně známých enzymů živočišných.

ProfiZYM obsahuje také enzymy z hub rodu Aspergilus, které mají navíc schopnost tišit bolest, jež doprovází stavy po poranění, zánět, otoky a další.

ProfiZYM je bezpečný enzymatický přípravek pro všechny věkové kategorie.

Více o novém moderním potravním doplňku ProfiZYM na www.profizym.cz

Reklama