Psychickou stabilitu člověka ovlivňují tři základní oblasti lidského života: zdraví, vztahy, sex a práce.  Endometrióza je onemocnění, které více či méně ovlivňuje všechny tyto oblasti. Občasná psychická labilita, kterou tato nemoc provází, má bezesporu vliv i na vztahy postižené ženy s jejím okolím.

Chronické bolesti, poruchy menstruačního cyklu, hrozba neplodnosti a sexuální problémy zasahují ženu na místech nejcitlivějších. A to v pojetí její ženskosti, schopnosti obstát v roli manželky, budoucí matky a milenky. Narušené sebevědomí se projeví v chování ženy tím, že mnohdy reaguje pomocí dvou obranných mechanizmů a to submisivním někdy až sebelítostivým chováním nebo naopak agresivním jednáním, které může být nasměrováno nejen proti ženě samotné, ale i proti nejbližšímu okolí včetně partnera. 

endometrióza

Problémy v partnerském vztahu se pak odráží i v sexuálním životě páru. Platí to však i naopak, tzn., že problémy v sexu ovlivňují vztah ženy a muže. Ženy s endometriózou si nejčastěji stěžují na bolestivý sexuální styk, který patří mezi nejrušivější sexuální poruchy, protože bolest při pohlavním styku bývá traumatizující pro oba partnery. Dyspareunií trpí skoro polovina žen s endometriózou.

Neméně rušivé pak bývají bolesti v podbřišku (pelvialgie), které se mohou objevit pouze na začátku, během celé soulože nebo i po jejím ukončení. S tímto problémem se během života setkává většina nemocných žen. Studie také jednoznačně prokázaly, že strach z bolesti a narušené sebepojetí žen s endometriózou významně snižují sexuální prožitek dokonce až do té míry, že některé z nich neprožívají při milování orgasmus. Je pak naprosto logické, že se následně snižuje i frekvence pohlavního života, v jejímž důsledku může dojít k narušení intimních vztahů v páru a v konečné konsekvenci se vše projeví opět na sebevědomí ženy a v  sebepojetí vlastní feminity. 

Možnosti psychoterapie, párové terapie, sexuální terapie jsou však do jisté míry omezené, protože jedinou, účinnou léčbou je v tomto případě nalezení a odstranění příčiny tohoto onemocnění. Na nové poznatky medicíny tak v České republice čeká 250 000 žen s diagnózou endometrióza.

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
Institut partnerských vztahů
Štěpánská 6
120 00 Praha 2

Facebook: Laura Janáčková

Endometrióza je obvykle definovaná jako přítomnost funkčních žlázek, vyskytujících se normálně v dutině děložní, mimo jejich obvyklou lokalizaci. Jedná se o jedno z nejčastějších gynekologických onemocnění, které se v ženské populaci vyskytuje v 7 - 10 %.  Výskyt onemocnění je charakteristický především pro reprodukční období života ženy s vrcholem kolem 40. roku života. Především po menopauze pak výskyt onemocnění klesá. Z mnoha studií je jasné, že postižených žen v populaci přibývá. Navíc přibývá i onemocnění u mladých žen kolem 20. roku života.

Náš tip

doktor

Mnoho žen s endometriózou se potýká s bolestí, která může narušovat jejich každodenní aktivity a mít tak negativní dopad na profesní i osobní život. Často si však tyto ženy neuvědomují, že za jejich bolestí (bolestivá menstruace, bolest při styku, pánevní bolest chronického charakteru) stojí právě toto onemocnění. Žen, které si těmito příznaky prochází, není málo – endometrióza patří mezi častá gynekologická onemocnění a vyskytuje se zhruba u jedné z deseti žen v reprodukčním věku. Ženám trpícím tímto onemocněním jsou k dispozici také specializované webové stránky www.bolestivamenstruace.cz, kde naleznou informace o tom, co je endometrióza, jaké jsou její příznaky, jak probíhá diagnóza i jaké jsou možnosti léčby. Ženy mohou využít také poradny gynekologa, který jim diskrétně odpoví na jejich dotazy týkající se života s endometriózou.

Četli jste také:

Reklama