Endometrióza je onemocnění, při kterém se děložní sliznice (latinsky endometrium) nachází mimo svou normální lokalizaci, tzn. mimo děložní, dutinu nejčastěji na orgánech v pánevní dutině ženy. Endometrióza je onemocnění zánětlivé, systémové, chronické, hormonálně závislé (na ženském hormonu estrogenu) a souvisí také s patologickým stavem imunitního systému. Jde o poměrně rozšířené onemocnění, kterým podle různých odhadů trpí asi 5 - 10 % ženské populace v reprodukčním věku a až 50–90 % žen, které mají chronickou bolest v podbřišku.

Endometrióza je lékařskou veřejností označována jako „záhadná nemoc“. První popis nemoci pochází již z roku 1860 a první teorie, které se týkají jejího vzniku, jsou z roku 1927. Ani za sto let nebyl přesný původ onemocnění objasněn. Až v posledních dvaceti letech se endometrióze, která má velký vliv na fertilitu a kvalitu života ženy, věnuje zasloužená pozornost díky rozvoji diagnostických metod a farmakoterapie.

Endometrióza vyvolává u žen nejčastěji bolest a neplodnost. Bolest je dlouhodobá a je spojena s bolestivou menstruací, s bolestí při pohlavním styku, s bolestí při močení a vyprazdňování. Uvádí se, že 10–50 % neplodných žen má endometriózu, a že třicet až padesát procent žen s endometriózou je neplodných.

Na endometriózu můžeme vyslovit podezření z klinických obtíží pacientky nebo z výsledku ultrazvukového vyšetření, nicméně suverénní metodou na zjištění endometriózy je laparoskopie. Je to minimálně invazivní endoskopická operace, kterou lze prohlédnout celou oblast pánve, břicha a podbrániční krajiny a je metodou jak diagnostickou, tak operační.

endo

Cílem léčby endometriózy je dosáhnout úlevy od bolesti a/nebo obnovení plodnosti. Používáme léčbu medikamentózní, zejména hormonální, nebo léčbu operační, případně kombinaci obou. Přednost má léčba operační, kterou můžeme doplnit hormonální terapií.
Těhotenství je vítanou metodou léčby endometriózy. Pacientce, která má při laparoskopii diagnostikovanou endometriózu, doporučujeme jako první možnost léčby právě graviditu.
Snahou medikamentózní léčby je navodit u ženy stav pseudogravidity nebo pseudoklimakteria, tzn. stavy, při kterých je funkce vaječníků omezená nebo vyhaslá. Chirurgickou léčbou se snažíme odstranit co nejvíce ložisek endometriózy, odstranit vaječníkové cysty a srůsty.

V posledních letech je patrný určitý nárůst počtu vyšetřených pacientek, nikoli z důvodu většího výskytu onemocnění, ale z důvodu větší informovanosti žen i praktických gynekologů o endometrióze a možnostech jejího léčení. Rovněž roste procento pacientek, které přichází k vyšetření samy, protože si vyhledaly informace o onemocnění na internetu. Věková hranice pacientek se nemění. Přicházejí pacientky ve fertilním věku i před klimakteriem, které mají klinické obtíže a/nebo mají sonografický nález s podezřením na endometriózu.

Vzhledem k tomu, že většina dívek užívá již brzy po nástupu menstruace antikoncepci, je pravděpodobné, že počet pacientek s endometriózou neporoste. Antikoncepce, která potlačuje růst děložní sliznice, potlačí její růst i mimo děložní dutinu, a tudíž k rozvoji endometriózy nedojde. Rovněž je pravděpodobné, že endometrióza bude včas potvrzena a léčena, protože jsou v současnosti dostupné vhodné vyšetřovací metody u pacientek s bolestí v podbřišku (ultrazvukové vyšetření, laparoskopie).

Protože nevíme, jaká je příčina vzniku endometriózy, nemůžeme proti ní zahájit prevenci. Prevencí v širokém slova smyslu je nepodceňovat klinické potíže pacientek a vyšetřovat pečlivě ženy, které trpí bolestivou menstruací a bolestmi v podbřišku.

Pro zajištění včasné a účinné léčby byla v České republice zřízena centra pro diagnostiku a léčbu endometriózy. Ta by měla sloužit jako konzultační pracoviště a jako chirurgická pracoviště vyššího typu, která jsou schopna léčit ženy s rozsáhlým postižením touto nemocí a která mají možnost mezioborové spolupráce s jinými pracovišti (urologie, chirurgie, centrum asistované reprodukce). Velké procento pacientek, které přijdou do centra pro léčbu endometriózy, má problém s otěhotněním. Výhodou spojení tohoto centra s pracovištěm asistované reprodukce je možnost poskytnout pacientce kompletní péči - endokrinologickou i operační.

V současné době neexistuje možnost trvalého vyléčení endometriózy. Cílem léčby je zmírnění bolesti a zlepšení kvality života postižených žen. Podle sdělení Americké společnosti pro reprodukční medicínu (American Society for Reproductive Medicine) by „endometrióza měla být posuzována jako chronické onemocnění, vyžadující celoživotní terapeutický plán, mající za cíl maximální využití farmakologického přístupu a omezení opakovaných chirurgických procedur.“

endoŽeny trpící endometriózou mají nyní novou naději! Je jí nový přípravek pod názvem Visanne, obsahující unikátní gestagen (dienogest v dávce 2 mg) se zesíleným účinkem na úlevu bolesti, která těmto ženám podstatně snižuje kvalitu života.

MUDr. Hana Hrušková
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK

Reklama