• 75 % respondentů souhlasí s výrokem: „Když se dva lidé milují, mají mít možnost zajištěného partnerského života v manželství bez ohledu na svoji sexuální orientaci.„
  • 71 % respondentů souhlasí s výrokem: „Gayové a lesby by měli mít možnost adoptovat biologické dítě svého partnera, pokud nějaké dítě má.“
  • 61 % respondentů souhlasí s výrokem: „Gayové a lesby by měli mít možnost adoptovat společně děti například z ústavů.“

V rodinách gayů a leseb v České republice vyrůstá minimálně 2 000 dětí

Nebudou takové děti v duhových rodinách trpět? Jak se srovnají s tím, že nemají mámu a tátu, ale dva táty nebo dvě mámy?

Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že děti z duhových rodin nemají o nic větší nebo menší problémy v životě, než děti z rodin heterosexuálních. „Pro děti není v praxi problémem sama skutečnost, že jeden či oba rodiče jsou gayové nebo lesby, ale heteronormativní a v některých případech i homofobní klima v jejich okolí i ve společnosti. Ve svých výzkumech jsem mluvila třeba I s pracovnicemi OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), které se shodovaly, že skutečnost, že dítě vyrůstá v homoparentální rodině, sama o sobě není nijak ohrožující. Změnu by však zasloužilo heteronormativní klima ve společnosti a neinformovanost institucí o specifikách těchto rodinných uspořádání. K tomu může přispět uzákonění možnosti uzavřít manželství pro gaye a lesby,” říká výzkumnice Mgr. Petra Kutálková, PhD.

Hlasy dětí z rodin gayů a leseb

František, 15 let
Žije s mladší sestrou, matkou a její partnerkou v Praze. V rodině dvou žen vyrůstá od svých devíti let. Se sestrou se narodili v době, kdy jejich máma žila ještě s jejich tátou. „Můžu tak oba modely rodiny porovnat a na každém najít něco dobrého i horšího,“ domnívá se František. Podle něj jsou ale důležité hlavně dobré a láskyplné vztahy, a jestli je to s rodičem vlastním, nebo nevlastním, není podstatné. S mámou a její partnerkou žije ve spokojené rodině, a zároveň se pravidelně vídá s otcem. „Táta si po rozvodu našel partnerku a v průběhu času se s ní oženil a má další dítě,“ dodává pro doplnění obrazu celé rodinné situace František. Je fakt, že období kolem rozvodu rodičů pro něj nebylo snadné, samozřejmě si přál, aby rodiče zůstali spolu. „Postupem doby jsem ale pochopil, že i pro mě je dobré, když jsou spokojení ve svých partnerských vztazích,“ uzavírá vyprávění o svých zkušenostech.

5ad8a197e0320obrazek.png

Gabča, 16 let
„Do mých osmi let jsme byly s mámou samy. Pak si máma dala inzerát na seznamku, kde potkala Evičku.“ Gabča, její máma a Evička bydlí společně už několik let v Praze. Gabča má čerstvě po přijímacích zkouškách na střední školy. Rozhoduje se, zda půjde studovat ošetřovatelství zvířat, či obor zubní technička. „Předtím jsme se hodně stěhovaly,“ vypráví o svém dětství. „Když se mě paní učitelky ptaly, co rodina, tak jsem řekla, že nemám tátu, že mám dvě mamky. Učitelka byla většinou překvapená, ale pak, když se mamkami seznámily, tak byla v pohodě.“ O současném životě své rodiny Gabča říká: „Moc bych chtěla, aby se mamka s Evičkou vzaly. Od tý doby, co vím, že jsou zasnoubený, tak se na to těším.“

Michaela, 27 let
„O tom, že táta žije s partnerem, jsem se dozvěděla v osmnácti letech. Spoustu věcí, kterým jsem předtím v jeho životě nerozuměla, mi to osvětlilo. Jednoduché aha,“ vypráví Michaela, která pracuje jako sociální pracovnice. „Jako dítě jsem o tom nepřemýšlela, prostě tu byli dva a já byla ráda, že k nim s bráchou patříme. Byli tu oba pro nás. Otevřenost k jinakosti však na malém městě na západě Čech chyběla. Pro tátu bylo těžké sdílet s okolím i tuhle svoji část. Neměl nikoho zvenku, kdo by ho podpořil. Měl strach, jak by to na malém městě přijali,“ vysvětluje Michaela důvody, proč se o skutečné povaze otcova vztahu dozvěděla až jako dospělá. „Táta před několika lety zemřel. S jeho partnerem se vídáme. Bereme ho jako naši rodinu, i on nás,“ uzavírá své vzpomínky a dodává, že je ráda, že otec partnerský vztah měl. „Vím o několika dalších tatíncích, kteří jsou nešťastní v běžných rodinách. Bohužel žijí ve společnosti, která je nepřijímá a nedovolí jim být sami sebou.“

www.jsmefer.cz

Uložit

Reklama