Letní čas, poněkud řídký na události, podporuje přemítání. Třeba o jednom pojmu, který bývá v obecném povědomí spojován jen se ženami.
 
Jak se stalo, že ženy mužům uzmuly emancipaci? Muži ji přece měli kdysi pevně ve svých rukou jako právní úkon zvaný emantipatio…

Podle římského práva měli otcové nad svojí rodinou neomezenou moc. Aby se potomek mohl z této moci vymanit a stal se svéprávným, musel být emancipován – prodán do jiné rodiny. Mimochodem, synové proceduru podstupovali třikrát, dcery jednou, jako by měli různou hodnotu…

Emancipace znamená vlastně propuštění na svobodu. Silnější dávají volnost slabším. Nebo se slabší neohlížejí na silné a o svoje práva se hlásí sami. Právě tak se zachovaly a dosud chovají (některé) ženy. Především proto se v obecné mluvě emancipace chápe jako ženská záležitost.

Jsou však muži, kteří si emancipaci chtějí znovu vzít za svou, ale jinak, skoro se hodí říct – alternativně. Jako by cestovali proti proudu času a chtěli opravit samo římské právo. Málo se ví, že tak činí i přímí potomci starých Římanů – křesťané. 

„Součástí útlaku nás mužů je samozřejmě i fakt, že se učíme sami utlačovat ty, kdo mají méně významné postavení než my. Obzvláště pak utlačujeme rasové menšiny, homosexuály, chudé a ženy,“ tvrdí Richard Rohr, františkánský mnich a katolický prorok mužské emancipace.

Jeden nemusí být křesťanem, aby chápal, že vyvyšovat sebe na úkor druhých není zrovna fér. Povýšený postoj navíc přestává být in...

Synové dnes nepotřebují, aby jim otcové dávali svobodu – berou si ji od nich samozřejmě, v klidu, bez boje, namítne kritický/á čtenář/ka. Co když ale synové otcům dovolují, aby je drželi ve svých rukou jaksi neviditelně? Už jen tím, že poslouchají jejich rady o tom, kdo je „správným mužem“.

Mají muži čerpat svoji sebejistotu z toho, že si dost vydělají, dost vyhrávají, moc nedají na city,  jen tak „nezměknou“ ani neustoupí? A tak dále, všichni to – jak muži, tak i ženy – dobře známe… 
 
Emancipace v římském podání bezpochyby zastarala. Ale pořád provokuje. Co když jen ten, kdo – promiňte, Richarde Rohre – také nectí svého otce, se může stát svobodným mužem? 

Zdroj: http://www.ta-gita.cz/

Reklama