Již několik měsíců se na stránkách Ženy-in seznamujeme s moudrostí starého Egypta a jeho horoskopem. Starý Egypt by mohl být předmětem pro celoživotní studium a inspirací k napsání mnoha článků, a stejně by bylo spousta věcí, které bychom nebyli schopni pojmout.

Zajímavostí této výjimečné kulturní veličiny celosvětového významu, o kterou bych se nyní s vámi ráda podělila, je víra Egypťanů v rajské místo zvané Elysejská pole. 

Elysejská pole

Podle knihy Sarah Quie Mýty a fakta starého Egypta místní lidé věřili, že se po smrti dostanou na idylické a vzkvétající rajské místo zvané Elysejská pole. Tato část naší zeměplochy byla v jejich představách obklopena kanály a stromy obtěžkanými ovocem, vzduch byl provoněn divukrásnými exotickými květinami a prosycen omamnou vůní kadidla.

Egypťané doufali, že se zde nebudou muset obávat nilských záplav, které buďto bývaly velké a zničily jim úrodu, nebo bylo naopak vody málo a nastalo sucho a hlad... V jejich vysněném ráji budou kanály zavlažovat bohatou úrodnou půdu, na polích poroste v hojném množství ječmen a pšenice. Víno, pivo a mléko poteče proudem a jíst se budou sušenky, voli a kachničky. Egypťané se již nebudou muset plahočit v ostrém slunci za pluhy taženými voly, místo nich budou na poli pracovat vešebti, kouzelní sloužící. V ráji se budou Egypťané zabývat zpěvem, hrami, plavbou po Nilu, lovem ptactva, rybařením v bažinách, hodováním a přinášením darů bohům, a to společně se svými přáteli a rodinami.

Každý Egypťan však věděl, že než mu bude dovoleno vstoupit do kvetoucího, zlatého ráje, bude nucen podstoupit nebezpečnou cestu, na které bude souzen jeho pozemský život. Soud duše probíhal v Síni dvou pravd, kde na trůně seděl Usire, obklopen dvaačtyřiceti soudci, kteří v rukou svírali ostré nože. Ve chvíli, kdy vstoupil zesnulý do síně, musel nejprve prohlásit, že se necítí vinen zločiny, jako jsou vražda či krádež. Poté musel mrtvý ukázat notnou dávku odvahy a oslovit každého z bohů jménem a pronést další soudy o své dobré povaze, například ´Kostolame, přicházející z Hnes, nikdy jsem nelhal´ nebo ´Krvežíznivče, přicházející z jatek, nezbil jsem posvátné dobytče´… Nakonec musela duše zemřelého hlasitě zakřičet: ´Jsem čistý, jsem čistý, jsem čistý!´

Následující část soudu byla ještě děsivější. Anup, bůh se šakalí hlavou, vážil srdce zemřelého a pírko pravdy. Pokud srdce a peříčko nevážilo stejně, opodál stojící hladový Požírač, škaredé stvoření, které bylo částí lvem, částí hroch a částí krokodýl, srdce mrtvého snědlo. Pokud byl zemřelý shledán čistým, dveře ráje byly otevřeny a zesnulý mohl vstoupit do země požehnaných…

Přečtěte si i další články:

Reklama