Foto: Shutterstock

Pokud tedy chcete dosáhnout jednoho nebo druhého – požádejte partnera (či potenciálního partnera), zda by s vámi jednotlivé otázky neprošel. Na každou vždy odpovídají oba z páru a celé to zabere asi 45 minut. Důležité je dodržet dané pořadí, protože otázky jsou postupně osobnější a intenzivnější. Jsou rozdělené do tří sad a původně byly sestavené pro prohloubení mezilidského porozumění, později se ale zjistilo, že dokáží prohloubit i lásku a náklonnost. 

I. Sada

 • 1. Kdyby sis mohl/a vybrat kohokoli na světě, koho bys pozval/a na večeři?
 • 2. Chtěl/a by ses proslavit? Pokud ano, čím?
 • 3. Než vytočíš číslo, připravuješ si, co řekneš? Pokud ano, proč?
 • 4. Jak by podle tebe vypadal dokonalý den?
 • 5. Kdy sis naposledy zpíval/a? Kdy jsi naposledy zazpíval/a někomu jinému?
 • 6. Pokud by ses měl/a dožít 90 let a posledních 60 let svého života by sis mohl/a ponechat jen mysl, nebo tělo 30letého člověka, co by sis vybral/a.
 • 7. Tušíš, jak bude vypadat tvoje smrt?
 • 8. Vyjmenuj tři věci, které máš společné se svým společníkem?
 • 9. Za co jsi v životě nejvíc vděčný/á?
 • 10. Kdybys mohl/a změnit něco na tom, jak jsi byl/a vychován/a, co by to bylo?
 • 11. Řekni svému společníkovi během čtyř minut svůj životní příběh.
 • 12. Pokud by ses zítra mohl/a probudit s jakoukoli schopností, kterou by sis vybral/a?

II. Sada 

 • 13. Pokud by ses mohl/a zeptat na cokoli křišťálové koule. Co bys chtěl/a vědět?
 • 14. Je něco, o čem už dlouho sníš? Proč sis ten sen nesplnil/a?
 • 15. Co považuješ za svůj největší úspěch?
 • 16. Čeho si nejvíc ceníš na přátelství?
 • 17. Jaká je tvoje nejcennější vzpomínka?
 • 18. Jaká je tvoje nejhorší vzpomínka?
 • 19. Kdybys věděl/a, že do roka zemřeš, změnil/a bys něco ve svém životě? A případně proč?
 • 20. Jaký je pro tebe pravý význam přátelství?
 • 21. Jakou roli hrají v tvém životě láska a náklonnost?            
 • 22. Vyjmenuj pět věcí, které jsou na tvém společníkovi pozitivní.
 • 23. Jak blízký/á jsi si se svou rodinou? Máš pocit, že tvoje dětství bylo šťastnější než ostatních dětí?
 • 24. Co si myslíš o svém vztahu s matkou?

III. Sada

 • 25. Prones tři pravdivá tvrzení o sobě a o tvém společníkovi. Například Oba jsme v této místnosti a cítíme…
 • 26. Dokonči tuto větu: Kéž bych měl/a někoho, s kým bych mohl/a sdílet…
 • 27. Kdyby se z tebe a tvého společníka stali blízcí přátelé (pokud nejsou), co si myslíš, že by o tobě měl vědět?
 • 28. Řekni svému společníkovi, co se ti na něm nejvíc líbí. Buď velmi upřímný/á a řekni i věci, které bys neřekl/a někomu, koho jsi právě potkal/a.
 • 29. Poděl se se svým společníkem o trapný okamžik tvého života.
 • 30. Kdy jsi naposledy plakal/a před někým dalším? A kdy sám/sama?
 • 31. Řekni svému společníkovi, co na něm máš už teď rád/a. (U lidí, kteří se příliš neznají)
 • 32. Co považuješ za natolik vážné, že by se o tom nemělo žertovat?
 • 33. Kdybys měl/a dnes večer zemřít bez možnosti s někým mluvit, čeho bys nejvíc litoval/a, že jsi někomu nestihl/a říct? Proč už jsi mu to neřekl/a?
 • 34. Dům, ve kterém máš veškerý majetek, hoří. Jakou jednu věc bys po rodině a domácích mazlíčcích zachránil/a? A proč?
 • 35. Smrt, kterého člena tvojí rodiny, by tě nejvíc znepokojila? A proč?
 • 36. Řekni svému společníkovi o problému, který tě trápí a požádej ho o radu? Zeptej se také, jaký má z problému, který jsi vybral/a, pocit. 

Bonus: Čtyři minuty se beze slov dívej svému společníkovi do očí.  

Reklama