Další zajímavou ženou naší historie je Eliška Rejčka, jen o málo starší nevlastní matka Elišky Přemyslovny, druhá manželka Václava II.  Ačkoli ani ona neměla zpočátku na růžích ustláno, nakonec prožila mnohem šťastnější život.

Byla jediným dítětem Přemysla Velkopolského z rodu Piastovců a jeho druhé ženy Richenzy (Rixa i Ryksa), švédské princezny, po níž dostala také jméno. Historikové se přesně nemohou shodnout na roce Eliščina narození (nejčastěji 1288, ale uvádí se i 1286). Také jí  – podobně jako Elišce Přemyslovně  – zemřela  v dětství matka, kterou údajně ubil k smrti její otec. Ten se pak znovu oženil a zanedlouho se stal polským králem. Úplně Rejčka osiřela, když byl její otec úkladně zavražděn. Se smrtí se tedy setkávala od útlého mládí.

Portrét Rejčky na iluminovaném  rukopise

Portrét Elišky Rejčky na iluminovaném rukopise

Českou královnou se stala díky sňatku s ovdovělým Václavem II., který si tím „pojistil“ korunu polskou po vymření Piastovců. Zpočátku ale vůbec nežila v Praze, byla vlastně skoro ještě dítě, takže teprve po třech letech byla korunována královnou českou a polskou a při té příležitosti přijala jméno Eliška (Alžběta). Rejčka byla pak počeštěná podoba, jakási zkomolenina jejího původního polského jména.

Až po pražské korunovaci si ji Václav poprvé odvedl do svých komnat. Z pěti Václavových dětí si nejspíš nesedla právě se svou jmenovkyní Eliškou Přemyslovnou. Bohužel manželství s Václavem trvalo prakticky jen dva roky a jediná Eliščina dcera Anežka se narodila několik dní před jeho smrtí.

Jako mladá vdova byla sice finančně zajištěná díky vysokým příjmům ze svých věnných měst, ale jinak byla její situace nezáviděníhodná. Zhoršila se ještě po zavraždění Václava III., a tedy vymření Přemyslovců po meči. V následném složitém období bojů o trůn se ale dostává znovu do centra dění. Českým králem se stává Rudolf Habsburský, a ten by si trůn rád pojistil dynastickým sňatkem. Jediná vhodná kandidátka je právě vdova Eliška Rejčka, protože další volná  žena – svobodná Eliška Přemyslovna – byla Rudolfovou sestřenicí. Rudolfovi bylo 25 let a byl také vdovcem. V Čechách nebyl díky své šetrnosti a střídmosti oblíben a brzy byl posměšně nazýván „král kaše“.  Do krásné Elišky Rejčky se ale v každém případě vášnivě zamiloval. Toto manželství však trvalo jen necelých devět měsíců a bylo bezdětné. Rudolfova smrt byla přičítána častému milování s mladou a vášnivou Rejčkou, hovořilo se i o otravě, ale nejspíš prý podle kronikářů byla příčinou úplavice. Jenže na tuto sice nebezpečnou, ale ve středověku běžnou infekční chorobu nikdo z Rudolfova okolí při vojenském tažení nezemřel, proto ty spekulace. (Jen drobné vysvětlení: Rudolf jedl kašovitou stravu nejen díky své přehnané šetrnosti, ale též kvůli onemocnění trávicího traktu, což by zase na druhé straně mnohé vysvětlovalo. Byl nejspíš „chabrus“.)

Ještě před svou smrtí ale stihl Rudolf Elišku zabezpečit a zdvojnásobil její věno.

Po nástupu Lucemburků na český trůn pak potkala Rejčka posledního osudového muže svého života – Jindřicha z Lipé, nejmocnějšího šlechtice té doby, o němž se v souvislosti s ní píše nejčastěji. Téma této velké lásky je velmi oblíbené a určitě je mnohé znáte z vlastní četby. Jindřich se stal vlastně jedinou a skutečnou láskou Eliščina života. Tento zralý a nejspíš i okouzlující muž jí mohl poskytnout vše, oč ji osud dosud připravil. Byl jí skutečným přítelem, ochráncem i milencem.

Ale nepředbíhejme. Eliška se nejdříve usadila v Hradci, který od té doby nese přívlastek Králové, ve východních Čechách měla totiž pět věnných měst, zdroj svého bohatství. Dochází k nebývalému rozmachu města, uvádí se, že v Hradci její zásluhou vznikl gotický chrám sv. Ducha a četné další památky. Také Rejččin hradecký dvůr vysoce převyšoval po všech stránkách ten královský v Praze. Vzájemné konflikty obou Elišek pak vyústily v pověstnou válku dvou královen. Určitě to bylo nejen ke škodě jejich, ale i celé země.

Kolem let 1318–20  přesídlila Rejčka z Hradce do Brna, kde se Jindřich stal moravským zemským hejtmanem. Byla to nejšťastnější léta jejího života po boku milovaného muže. Také zde žila v přepychu, ale už tak trochu stranou politického života. Tvořili spolu s Jindřichem krásný pár, i když on byl ženatý a měl sedm dětí. Tehdejší společnost byla velice prudérní a příliš takovému volnému soužití nebyla nakloněná. V Brně začala Rejčka budovat své největší dílo – cisterciácký klášter se špitálem a kostel na Starém Brně.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Brně

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Brně

Z té doby pocházejí také vzácné iluminované rukopisy královny Rejčky, dnes uložené v Moravské zemské knihovně v Brně. Když po letech společného života v Brně Jindřich z Lipé zemřel, byly jeho ostatky uloženy v chrámu, který Rejčka vybudovala. Ta pak následujícího roku sepsala závěť, v níž menší část jmění odkázala své jediné dceři a zbytek věnovala klášteru, který založila.

Ještě dva roky před smrtí se vydala právě se svou dcerou Anežkou do Porýní, kde se v Trevíru a Kolíně snažila získat ostatky světců pro svůj klášter. Jednou z vzácných relikvií byla např. nádobka s olejem z kostí sv. Kateřiny. Nejspíš chtěla zbožnými skutky odčinit své chování, které bylo tak trochu v rozporu s dobovými mravními zásadami.

Jindřicha Eliška přežila o šest let, místo jejího odpočinku po jeho boku je označeno v brněnském chrámu v dlažbě písmenem „E“ a znakem královské koruny.

foto3

Místo posledního odpočinku Elišky Rejčky

Dříve byla Eliška Rejčka vnímána spíše negativně – jako ta, která „trápila“ Elišku Přemyslovnu. Velkou zásluhu na tomto jejím mediálním obrazu měl nejspíš kronikář Zbraslavského kláštera Petr Žitavský, který nepokrytě stranil Přemyslovcům. Nejspíš taky proto, že zakladatelem kláštera byl Eliščin otec Václav II.

Dnes má naopak Eliška Rejčka velké množství svých obdivovatelů  – a to nejen v Brně a Hradci, i když právě pro tato města toho vykonala nejvíc. V Hradci Králové se např. už několik let každoročně v září konají Slavnosti královny Elišky, které se snaží o zachycení dobové atmosféry 14. století. Dnes už naštěstí na dějiny nepohlížíme tak černobíle jako kdysi.

Eliška Rejčka byla určitě ve své době ženou vzbuzující velké emoce. Byla nejen krásná a bohatá, podporovala umění a věnovala se charitě, ale především nežila podle tradičních norem. Celý život se pohybovala v blízkosti významných mužů, a tak si myslím, že si naši pozornost určitě zaslouží.

Čtěte také osudy jiných známých žen:

Uložit

Reklama