5f4ccf66893b6obrazek.pngEleonora II. Toskánská (1630-1686)
Když uprostřed třicetileté války zemřel onen neoblíbený „krvavý“ Ferdinand II., zanechal svému synovi Ferdinandovi III. (1608-1657) Svatou říši římskou ve značně zdevastovaném stavu. Nicméně rozsahem nyní Habsburkové ovládali území, o jakém se jejich předchůdcům ani nesnilo. Ferdinand III. byl mnohem oblíbenější panovník. Měl vojenské nadání, ale i diplomatické schopnosti a podobně jako jeho otec i on preferoval poklidný rodinný život. Poprvé se oženil se svou sestřenicí, která však zemřela na otravu krátce po porodu sedmého dítěte. Ještě nešťastnější bylo manželství druhé. Mladinká, teprve šestnáctiletá novomanželka zemřela rovněž při porodu. Štěstí ho potkalo teprve s třetí manželkou Eleonorou II., která byla praneteří jeho nevlastní stejnojmenné matky.

5f4ccf6e581f0obrazek.pngS příchodem Eleonory II. došlo opět k oživení italské kultury na vídeňském dvoře. Mladá císařovna byla totiž vysoce vzdělaná žena, jež se intenzivně zajímala o literaturu a hudbu. Pokoušela se dokonce o svou vlastní básnickou tvorbu, která měla převážně náboženský charakter. Velmi dobře si rozuměla se svým intelektuálně založeným manželem, jenž ovládal sedm jazyků, zajímal se o přírodní vědy a filozofii. Nejen že překládal do italštiny, psal italsky i básně, oblíbil si divadlo a výtvarné umění. Proslul i jako sběratel obrazů soudobých italských a nizozemských mistrů. Z iniciativy své manželky založil italskou literární akademii, v jejímž čele stála právě císařovna a zároveň i korunovaná česká královna Eleonora.

Nejvíc ale vynikal v hudbě, a to nejen jako pasivní posluchač. Složil i několik duchovních i světských skladeb. Na dvoře se čile muzicírovalo, oba císařští manželé ovládali hru na několik hudebních nástrojů. Hudební nadání zdědil i Ferdinandův syn a nástupce Leopold I.

Císař Ferdinand III. se zasloužil o obnovu Pražského hradu, protože si Prahu velice oblíbil zejména proto, jak dokázala úspěšně čelit obléhání Švédů na sklonku třicetileté války. Tato skutečnost mu pomohla při vyjednávání o ukončení tohoto válečného konfliktu.
5f4cd055dfd3eobrazek.pngŠkoda, že harmonické manželství s Eleonorou trvalo pouhých šest let. Během nich jeho žena stihla porodit čtyři děti, tři dcery a syna. Bohužel jedna z dcer a syn zemřeli v útlém věku. Ještě štěstí, že tu byl následník z manželova prvního manželství, pozdější císař Leopold I., jeden z nejdéle vládnoucích habsburských panovníků.
5f4cd1478ffd5obrazek.png
V kolébce renesance Mantově obdivujeme exteriéry i nádherné interiéry. Foto : Jiří Lády
Smrt manžela a dvou dětí určitě patřily k nejtěžším momentům Eleonořina manžela. Ovdověla však mladá, teprve sedmadvacetiletá, a tak na další život naštěstí nerezignovala. Zřídila několik klášterů, založila i Řád služebnic ctnosti a Řád hvězdového kříže. Byla nekonfliktní, a proto si zachovala mimořádné postavení i na dvoře svého nevlastního syna, rovněž uměnímilovného císaře Leopolda I., s nímž měla blízký vztah.

Jak už byla dříve zvyklá, iniciovala četné slavnosti, divadelní a baletní představení, ráda se účastnila císařských honů. Svého císařského manžela sice přežila o téměř tři desítky let, ale ani jí osud nedopřál dlouhý život. Zemřela v pouhých šestapadesáti letech a podle tradice spočinuly i její ostatky po boku manžela v habsburské hrobce kapucínského kostela ve Vídni.
5f4cd20caad13obrazek.png
Foto :Wikipedia

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama