Přáteli bezmezně obdivovaná, nepřáteli pomlouvaná a nenáviděná. Kultivovaná i temperamentní královna, a to dokonce dvojnásobná! Považovali ji za nejmocnější ženu své doby…

Podobně jako později královnu Viktorii i Eleonoru nazývali babičkou Evropy - vždyť přivedla na svět celkem deset dětí. Dva synové se stali anglickými králi, třetí byl spoluvládcem svého otce, královnami se staly i dvě Eleonořiny dcery. Eleonora však nebyla jen starostlivou matkou a pokornou manželkou pečující o královský krb. Hrála mnohem významnější roli.

Když v průběhu několika málo let zemřeli Eleonoře Akvitánské (asi 1122/24-1204) oba její rodiče, dědeček i bratr, stává se dědičkou Akvitánie, která zabírala čtvrtinu dnešní Francie. Je tedy skvělou partií! Krásná, bohatá a v porovnání s ostatními ženami a dokonce i muži mimořádně vzdělaná… Její dědictví nedá spát francouzskému králi Ludvíku VI. Rád by ho získal. Ne však pro sebe, ale pro svého syna Ludvíka VII.

Eleonora AkvitánskáTen by nejraději zasvětil život bohu, ale nemůže. Otec rozhodl, že se musí oženit s Eleonorou. V patnácti letech se tedy Eleonora provdá a stává se francouzskou královnou. Její tchán totiž umírá pouhých šest dní po svatbě. O rok starší Ludvík je mírný, laskavý člověk, váží si jí a miluje ji! Jenže příliš temperamentní Eleonora se s ním nudí.  Má o svém životě i manželství asi jiné představy a neváhá je dávat patřičně najevo. Manželství možná nefunguje úplně tak, jak by mělo. První dítě - dcera Marie - se totiž narodí až po dlouhých osmi letech.

Když se Ludvík VII. nadchne pro účast ve druhé křížové výpravě do Palestiny, Eleonora se rozhodla. Pojede s ním! Král nesouhlasí! Eleonora se přesto do Palestiny spolu s dalšími urozenými dámami vydá. Výprava však končí krachem a Ludvík to má aspoň na koho svést. Zavinila to přítomnost královny a jejího doprovodu! Vztahy mezi manželi jsou stále napjatější, manželství je v troskách. Na zpáteční cestě se vracejí dokonce každý na jiné lodi. Krátce se však zastaví v Římě u papeže, aby je rozvedl. Ten jim naopak přikáže, aby spolu strávili společnou noc a pokusili se usmířit. Výsledkem je sice narození druhé dcery Alix v roce 1151, ale hned následujícího roku je manželství stejně prohlášeno za neplatné. Našel se i „oficiální“ důvod. Příliš blízký příbuzenský vztah!

Eleonora získává podle předmanželské smlouvy, kterou sepisoval ještě před smrtí její prozíravý otec, zpět svá území. Musela se však vzdát svých dvou dcer. Prý by nebyla pro ně ten správný morální vzor!

Eleonora dlouho sama nezůstane. Je jí sice už skoro třicet, ale stále je krásná, nyní opět svobodná a bohatá. Za manžela si zvolí Jindřicha, vévodu z Normandie a Anjou, příštího anglického krále Jindřicha II., zakladatele dynastie Plantagenetů. S ním se tedy nenudí!

Svérázný Jindřich je sice o jedenáct let mladší, ale stejně temperamentní a dominantní jako ona. Je toto manželství šťastnější? Těžko říci. Zpočátku snad. Ze vztahu plného vášně se narodí pět synů a tři dcery. Eleonora se o děti obětavě stará. I Jindřich se potomkům a manželce věnuje, pokud je tedy náhodou doma…

Časem to ale začíná i v tomto manželství skřípat. Eleonora stárne, ztrácí pro Jindřicha přitažlivost a on se vrací ke starému způsobu života… Tajné milenky mu Eleonora ještě toleruje, ale když se začne na veřejnosti objevovat s krásnou, o mnoho let mladší Rosamundou z Woodstocku, odjíždí Eleonora i s dětmi do rodného Akvitánska.

Trápí se nad manželovými nevěrami i ztrátou jeho lásky. Využije odboj svých synů proti otci a přidá se k nim. Podle některých verzí je prý sama iniciátorkou vzpoury a vybízí k ní i šlechtu jižní Anglie.

Jenže pomsta se jí nevyplatí. Je královými muži zajata a držena v naprosté tajnosti celý rok. Jindřich nabízí synům obchod. Když složí zbraně, propustí jejich matku. Synové se s ním po krátkém váhání smíří, ale Jindřich slovo úplně nedodrží. Eleonoru sice osvobodí, ale udělí jí domácí vězení, které se protáhne na dlouhých patnáct let. S dětmi a vnuky jí dovolí se stýkat jen o Vánocích…

Lev v zimě

O divokém vztahu Jindřicha a Eleonory vypráví film Lev v zimě, kde hlavní role ztvárnili Katharine Hepburnová (získala Oscara) a Peter O'Toole (byl nominován)

Jindřich II. v roce 1189 umírá a nový král Richard Lví srdce nastupuje na trůn. Ze všeho nejdříve osvobozuje svou matku. Eleonoře je šedesát sedm let, ale je stále vitální, svému nejmilejšímu synovi připravená pomoci vládnout. Když Richard odjíždí na třetí křížovou výpravu, stává se v Anglii regentkou. Předtím mu ale dojedná sňatek s princeznou Berengarií Navarrskou, kterou ženichovi dopraví ke slavné svatbě na Kypr. Novomanželka ho pak doprovází do Palestiny. Eleonora spěchá zpět do Anglie. Odhalí a překazí intriky svého nejmladšího syna Jana, který má zálusk v době Richardovy nepřítomnosti usednout na anglický trůn.

Při návratu z Palestiny nejdříve Richardova loď ztroskotá. Pak navíc – ač cestuje inkognito pod jménem normanského kupce  -  padá  u Vídně do zajetí babenberského vévody Leopolda V., který ho spolu s císařem Svaté říše římské vězní - například i na hradě Dürnstein ve Wachau.

Dürnstein - ruiny hradu

Ruiny hradu Dürnstein se tyčí nad vinicemi údolí Wachau v Dolním Rakousku

A řeknou si o nestydaté výkupné. 100 000 hřiven stříbra! A je to opět neúnavná Eleonora, kdo se chopí iniciativy. Zavádí mimořádné daně, obětuje čtvrtinu svého osobního majetku, přinutí církev, aby i ta přispěla. Částku sežene a zajistí její bezpečné doručení. Co by pro svého milovaného syna neudělala! Richard je vykoupen, setkává se s matkou. Je už jí sedmdesát dva let. Začíná toužit po klidu, odebírá se dožít do opatství Fontevrault ve Francii, kde je pochován její druhý manžel. Ale i odsud pozorně sleduje, co se děje v Evropě. Když se dozvídá o Richardově zranění, způsobené střelou z kuše při bezvýznamné šarvátce, okamžitě za ním přispěchá. Ten jí zanedlouho umírá v náručí.

Eleonora se překoná a pomůže obhájit právo na anglický trůn i svému poslednímu synovi Janovi, kterému historie přisoudila přívlastek Bezzemek. S ním si nikdy nerozuměla. Jeho vláda jí přináší jedno zklamání za druhým a je jen štěstí, že už se nedožije ztráty svého francouzského dědictví.

Dožívá se úctyhodného věku osmdesáti dvou let. Přežila oba manžely a osm ze svých deseti dětí. Ale především – zanechává trvalou stopu ve středověké historii!

Je pochována ve Fontevrault, nejstarším francouzském klášteře, kam se vypravíme zítra.

Fontevrault

 

 

Na našem webu jste si také mohli přečíst:

Reklama