Pokrok jde mílovými kroky kupředu. Velmi rychle jsme si všichni zvykli na internet, kreditní karty, mobilní telefony a všemožné další vymoženosti. Bylo jen otázkou času, kdy tento pokrok pronikne i do dalších sfér našeho života. Například do zdravotnictví…

 

Společnost IZIP začala již v roce 2002 zřizovat elektronické zdravotní knížky. Proč?

Protože pokrok v medicíně a s ním spojená nutnost snadné dostupnosti zdravotních informací si vynutila soustředit veškeré dostupné informace daného pacienta na jednom místě. A to na místě co nejvíce dostupném, www.izip.cz

 

Co nám přinese elektronická zdravotní knížka?

Díky snadnému a rychlému předávání aktuální a pravdivé informace mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem nám elektronická zdravotní knížka přinese především zlepšení lékařské péče. Díky ní odpadá zbytečné zatěžování pacienta opakovaným vyšetřováním. Vzhledem k tomu, že se do systému IZIP zapojuje stále více lékařů a zdravotnických zařízení, roste i počet pacientů, kteří si tuto zdravotní knížku zřizují. V současnosti je zapojeno více než 6 600 zdravotnických pracovníků, 4 300 zdravotnických zařízení, z toho 20 nemocnic, například Masarykův onkologický ústav v Brně či pražská Nemocnice na Františku. Do elektronických zdravotních knížek bylo provedeno již více než 1 800 000 zápisů a zřídilo si ji více než 650 000 občanů. O kroku správným směrem by mohl svědčit i trvalý dynamický růst uvedených čísel.

 

Jak celý systém zdravotních knížek IZIP funguje?

           

Základem je využití internetu jako komunikačního kanálu. Každý pacient si elektronickou knížku zřizuje zdarma, dobrovolně a na vlastní žádost. Díky této knížce všechna důležitá data lehce najde ve své vlastní databázi. Pokud pacient nemá přístup k internetu, nevadí. Jeho ošetřující lékař si díky pacientově elektronické zdravotní knížce snadno a rychle vyhledá informace, které jsou důležité pro správné stanovení diagnózy a léčby. Jinými slovy – lékař není odkázán pouze na to, co mu pacient ze své zdravotní anamnézy řekne, ale může si je snadno a rychle nalézt z dostupného zdroje. Může pak třeba získat přehled o všech lécích, které pacient užíval a užívá, o prodělaných operacích atd. To vše pak může velmi výrazně ovlivnit současnou léčbu a také prognózu léčené nemoci. V budoucnu budou elektronické zdravotní knížky obsahovat i obrazový materiál, jako například rentgenové snímky apod.

Jak se budou informace do elektronické zdravotní knížky zapisovat?

Pokud lékař zapisuje výsledek svého vyšetření  do počítače, informace pro elektronickou zdravotní knížku je vytvářena programem automaticky. Nejde tedy vytvoření nové zprávy. Na úpravách jednotlivých softwarů v rámci komunikace s tímto systémem spolupracuje společnost IZIP dlouhodobě s většinou výrobců zdravotnických programů, a to jak v oblasti softwarů pro ambulance, tak i pro nemocnice, ale i lékárny či laboratoře.

 

V dalších článcích o elektronické zdravotní knížce IZIP se například dozvíte, jak je vyřešena bezpečnost a zabezpečení proti zneužití informací, a mnoho jiných, důležitých zajímavých informací.

Více zde

Reklama