Milé čtenářky, nedávno na našem magazínu vyšel, pro mnohé z vás jistě velmi zajímavý, článek o elektronické zdravotní knížce společnosti IZIP (celý článek naleznete zde), kde jste měly možnost seznámit se s tím, co to vlastně tato elektronická zdravotní knížka je a proč je výhodné si ji pořídit. Dnes jsme pro vás připravili druhou část, která se především týká bezpečnosti dat a ochrany osobních údajů....

 

Bezpečnost na prvním místě

S maximální pozorností se společnost IZIP snaží v oblasti bezpečnosti dat dodržovat i ty nejpřísnější požadavky, aby poskytla svým uživatelům co možná největší ochranu jejich osobních údajů. Celý systém tak od počátku vznikl za spoluúčasti nejlepších specialistů v oboru. Zabezpečení dat proti krádeži či zneužití je srovnatelné se zabezpečením účtů v bankách, a tudíž nesrovnatelně vyšší než například v běžné kartotéce v ordinaci.

 

Jak to funguje v praxi?

V praxi je přístup k informacím v elektronické zdravotní knížce povolen pouze po zadání identifikačního čísla a přístupového hesla (obdoba PIN kódu). Toto heslo je jedinečné a zná ho pouze pacient. Je generováno systémem zcela náhodně, tedy obdobně jako PIN kód bankovní. Identifikační číslo a přístupové heslo se tiskne a balí bez zásahu lidské ruky.

 

Takzvaná diskrétní obálka je zasílána doporučeně do vlastních rukou majitele zdravotní knížky (pacienta). Aktivace Zdravotní knížky uživatelem probíhá při jeho prvním vstupu (otevření) do knížky zadáním aktivačního čísla, které je součástí diskrétní obálky a slouží pouze pro uvedenou aktivaci. Pokud pacient zdravotní knížku neaktivuje, stává se nefunkční. Mimo uvedeného čísla a hesla si může uživatel zdravotní knížky vytvořit ještě i své osobní heslo.

Zápis do elektronické zdravotní knížky

Do elektronické zdravotní knížky pacienta mohou zapisovat pouze zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP. Bez registrace není možno získat oprávnění k zapisování do knížky. Systém navíc umožňuje každého zapisujícího snadno identifikovat. Veškeré přístupy do zdravotní knížky jsou tedy monitorovány!

Další pojistkou proti zneužití osobních údajů je uložení informací na dvou samostatně zabezpečených serverech, obsahujících oddělená data, servery jsou pod neustálou kontrolou. Propojovacím klíčem, bez kterého nelze data číst ani z jednoho serveru, je identifikační číslo a přístupové heslo klienta nebo identifikační číslo a přístupové heslo zdravotnického pracovníka. Po jejich třikrát neplatném zadání do systému se zablokuje přístup do zdravotní knížky na následujících 24 hodin.

Další tři neúspěšné pokusy zablokují znovu vstup do zdravotní knížky a systém z bezpečnostních důvodu vygeneruje nové
identifikační číslo a přístupové heslo.
Provoz elektronických zdravotních knížek probíhá v souladu s českou legislativou (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 

Lidé a jejich názory
Jistě stojí za zmínku, že zdravotní knížky považuje za užitečné až devadesát procent obyvatel České republiky. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění, který v roce 2004 zpracovala pro společnost IZIP společnost DEMA.

Průzkum také ukázal, že téměř 85 % oslovené populace se domnívá, že zdravotní knížka předejde zbytečně opakovaným vyšetřením, a podle 81 % dotázaných zabrání nevhodné kombinaci užívaných léků. Přesně 79 % oslovených si myslí, že zdravotní knížka urychlí stanovení diagnózy, a dle 60 % respondentů přinese celkové zlepšení zdravotní péče. Průzkumu společnosti DEMA se zúčastnilo 1 013 respondentů nad 18 let. Uvedená procenta jsou součtem odpovědí „rozhodně ano“ a „spíše ano“.

 

Záchranné služby a zdravotní knížky
Charakter elektronických zdravotních knížek, které jsou přístupné prostřednictvím internetu, nabízí řadu možností, jak zlepšit péči o pacienty. Vedení společnosti IZIP proto iniciovalo projekt využití elektronických zdravotních knížek zdravotnickou záchrannou službou. Projekt je testován v Královéhradeckém kraji od listopadu 2004.

Lékaři zdravotnické záchranné služby mohou získat relevantní informace o zdravotním stavu pacienta ještě před samotným výjezdem, nebo v jeho průběhu a mohou tak lépe cílit svá vyšetření či ošetření pacientů s vážným zdravotním postižením, jako je například i bezvědomí.
 

Přístup do elektronické zdravotní knížky v tomto případě probíhá následovně:
Pracovník operačního střediska záchranné služby vyřídí telefonický hovor, ve kterém je žádána rychlá zdravotní pomoc, přitom získává základní údaje o pacientovi (jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo). Zhodnotí, která posádka zdravotnické záchranné služby je místu nejblíže, a vůz (případně vrtulník) na udanou adresu vyšle.

Poté na základě zadaných údajů spustí vyhledávání, zda má pacient zřízenu elektronickou zdravotní knížku. Pokud ano, provede svoji osobní autorizaci do systému IZIP (čipovou kartou a otiskem prstu), čímž se mu otevře možnost přístupu do pacientovy zdravotní knížky.

Oprávněný pracovník může vstoupit pouze do tzv. emergentních údajů pacienta, tedy do speciálně vybraných údajů, které jsou pro zásah záchranné služby důležité. Zjištěné údaje sdělí lékaři, který jede k pacientovi.

Jde o jediný případ - bezprostřední ohrožení života, kdy lékař může vstoupit do zdravotní knížky bez svolení pacienta, a to hlavně proto, že zásahy zdravotnické záchranné služby probíhají často v situaci, kdy pacient je v bezvědomí, v šoku nebo není schopen s lékaři komunikovat.

 

Zdá se vám tento projekt lákavý? Také si říkáte, že díky elektronické zdravotní knížce bude péče o naše zdraví kvalitnější, spolehlivější, zkrátka na vyšší úrovni?
Pak si rozhodně nenechte ujít další zajímavé články, které pro vás na toto téma připravujeme!

Reklama