Člověk je od přírody líný, ale přitom si rád hraje. Elektrický zubní kartáček splňuje oboje. Někoho láká, že „to čistí jakoby samo“, jiný má rád, že vrčí a vypadá high-tech. Málokdo ale ví, že používání elektrických kartáčků má řadu úskalí.

dfsgElektrický kartáček má ve svém nitru ukrytý motor, který vykonává hlavičkou kartáčku kývavé pohyby nebo vibrace. Tyto pohyby zajišťují po přiložení kartáčku na zub vlastní rozrušení plaku. Podle použitého pohybu obvykle hovoříme o kartáčcích mechanických, které dnes již považujeme za zastaralé a pro zuby a dásně nebezpečné, nebo sonických, které svou efektivitou i šetrností jistě dosahují podobných výsledků jako běžné kartáčky a jejich použití není třeba se obávat.

„Elektrický kartáček může být vhodnou pomůckou, pokud způsob jeho použití vysvětlí a názorně nacvičí s pacientem lékař nebo hygienistka. Pokud je elektrický kartáček pro pacienta lépe přijatelný, není vhodné se snažit pacienta za každou cenu snažit motivovat k použití kartáčku „klasického,” vzkazují stomatologové.

Bylo by chybou se domnívat, že elektrický kartáček udělá všechnu práci za vás. Elektrické kartáčky nahradí pouze jemné pohyby, ale stále je na jeho držiteli, aby kartáček správně přiložil na zuby a trpělivě počkal, než se zuby očistí. Z hlediska času stráveného hygienou se tedy až tak moc nezmění. Technika čištění je v zásadě stejná jako u běžného kartáčku.

Starší typy elektrických kartáčků, které vykonávají rychlé kývavé pohyby, mohou být, zejména v kombinaci s abrazivní zubní pastou, značně nebezpečné pro povrch zubů a dásní. Používáním takového kartáčku mohou během krátké doby vzniknout defekty, které bychom obtížně „vyráběli“ běžným kartáčkem roky! Je obtížné prokazovat, zda takové defekty vznikají pouze kývavými pohyby, tvrdou hlavičkou kartáčku nebo více působením hrubé zubní pasty. Výsledné defekty jsou ale značným oříškem i pro zkušeného zubního lékaře.

Elektrické zubní kartáčky ale mohou být značným pomocníkem v situacích, kdy je z nějakého důvodu omezena jemná motorika ruky. Např. ve vyšším věku, při degenerativních onemocněních (Parkinsonova choroba), při dočasných omezeních (zlomená ruka). Může být i užitečným pomocníkem ošetřovatelům při čištění chrupu klientů ústavů sociální péče nebo podobných zařízení.