Patronství nad kouskem Nového pralesa nabízí pod stromeček liberecká Společnost přátel přírody. Tímto originálním dárkem můžete potěšit své blízké a zároveň pomoci přírodě.
 
„Překvapil nás velký zájem o podobný pralesní certifikát v minulém roce, proto jsme s touto akcí přišli i letos, a to nejenom pro naše pravidelné podporovatele,“ říká vedoucí Společnosti přátel přírody Jan Korytář.
 
Nový prales je projektem přeměny smrkové monokultury na smíšený les, a jednou i prales na Ještědském hřebenu nedaleko Liberce. Společnost přátel přírody začala v před dvěma lety vykoupením sedmi hektarů lesa z prostředků veřejné sbírky, prořezáním části smrků a vysazením několika tisíc buků, jedlí a dalších původních a ohrožených dřevin. Do sázení se zapojila i část z 2500 dárců, díky kterým se myšlenka Nového pralesa začala stávat skutečností. Nyní sdružení jedná o rozšíření Nového pralesa o dalších 14 hektarů.
 
„Vykoupení a přeměna jednoho metru čtverečného lesa stojí přibližně 12 korun. Minimální velikost darovaného pralesa je 20 m2,“ říká Josef Bém ze Společnosti
přátel přírody a pokračuje: „Dárková sada obsahuje kromě certifikátu o patronství ještě informace o projektu a pozvánku na jarní exkurzi spojenou se sázením.“  Dárek je možno objednat přes internetové stránky www.novyprales.cz či na telefonním čísle 482 751 195.
 
Společnost přátel přírody (dříve Staří ochránci Jizerských hor)  -   občanské sdružení vzniklo v roce 1994. 

Sdružuje zejména mladé lidi se zájmem o nenásilné prosazování trvale udržitelného způsobu života a vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou. Sdružení si klade za hlavní cíle mj. přispět v co největší míře k obnově přirozených lesů, a to nejen v Jizerských horách, k záchraně ohrožených původních dřevin a přitom chce zapojit do své činnosti co nejširší veřejnost. Sdružení hospodaří v šesti lesních školkách a pracuje v něm nyní 16 stálých pracovníků. Kromě praktické ochrany přírody se věnuje mnoha formám ekologické výchovy.

Reklama