Dnes se v našem ekologickém seriálu podíváme na zajímavé místo k relaxaci, odpočinku, ale i poučení. Může sloužit i jako zajímavý tip na výlet nebo aktivity ve volném čase vašich dětí.

Procházíte či projíždíte-li v Praze starou Hostivaří, nemůžete si nevšimnout staré, architektonicky zajímavé selské usedlosti. Říká se jí Toulcův dvůr a nachází se na místě bývalé gotické tvrze.

Posledních deset let zde sdružení několika neziskových organizací, také za pomoci Magistrátu hlavního města Prahy, areál rekonstruuje. Cílem je dokončit Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy.
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy je budováno od roku 1994. Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které 4. ledna 1996 uzavřelo s hlavním městem Prahou padesátiletou smlouvu O správě a užívání areálu Toulcova dvora.

 

V současné době pracuje na Toulcově dvoře pro členské organizace asi 20 pracovníků.Cílem členských organizací je vybudovat v Toulcově dvoře ekologicko-výchovný areál, který bude sloužit pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti.

    
Hlavním posláním Toulcova dvora je ekologická výchova, osvěta a návrat k českým tradicím. Jeho pracovníci kladou důraz na aktivní zapojení lidí do chodu ekologického centra. Podle jejich vyjádření má dnešní člověk možností jenom se dívat požehnaně, ale možnost vstoupit a spoluvytvářet je mnohem důležitější.

 

Ekologická výchova pro děti

Ekologická výchova se zaměřuje především na děti. Ty nejmenší mohou se svými rodiči navštěvovat mateřský klub Mateřídouška a v pozdějším věku mateřskou školku Semínko.

 

Cílem Toulcova dvora je doplnit školní osnovy o praktickou ekologickou výchovu. Účastníci nejsou pasivními posluchači, ale sami hledají řešení ekologických problémů.

V mateřském centru Mateřídouška se schází maminky se svými nejmenšími potomky. Vlastní iniciativou matek nebo pod vedením lektorek je připravován různorodý pravidelný i nepravidelný program: hry v herně a na zahradě, výtvarné činnosti, hraní na hudební nástroje.

Při ekologickém centru pracuje stále více zájmových kroužků. Děti poznávají přírodu, starají se o domácí zvířata, učí se jezdit na koni a vytvářejí předměty z přírodních materiálů.


„Naší největší cílovou skupinou jsou žáci mateřských, základních i dalších stupňů škol. Pro ně připravujeme ekologické výukové programy, při nichž využíváme především přírodně pestrého a bohatého areálu, tzv. přírodních učeben, a historického zázemí s řadou dochovaných řemeslných nástrojů. Cílem je doplnit školní výuku o rozměr, který je v podmínkách většiny škol nedostupný,“ prozrazuje ředitelka sdružení Rostislava Křivánková.

 V odpoledních hodinách vedou zdejší zkušení lektoři zájmové kroužky.

 

 

Akce pro pedagogy a veřejnost

Centrum nezapomíná ani na pedagogy. Pro ty připravuje odborné semináře a  konference.   Středisko ekologické výchovy je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy a pravidelně pořádá semináře pro pedagogické pracovníky, studenty pedagogiky a vedoucí dětských oddílů.Toulcův dvůr připravuje spoustu rozmanitých akcí i pro veřejnost. Od malých seminářů a kurzů až po velké jarmarky a víkendové akce zaměřené na aktivní využití volného času. Mezi ně patří zejména Den Země a Den zvířat. Vybrané podvečery patří koncertům a cestopisným povídáním.

 

Výlety s huculskými koňmi

Součástí areálu je hospodářský dvůr s huculskými koňmi, ovcemi, kozami a dalšími domácími zvířaty. Toulcův dvůr se snaží chovat plemena původních hospodářských zvířat jako jsou huculské koně. V letních měsících se zájemci z řad dospělých i dětí mohou účastnit pobytů právě s těmito koňmi.

Vše je volně zpřístupněno a  zájemci tak mohou přicházet za poznáním či odpočinkem. Na osmi hektarech plochy se nachází  komplex památkově chráněných budov - gotický špýchar, barokní stáje.

 

Najdeme zde také přírodně zajímavá společenstva - mokřad, lužní les, skalní výchoz, javorový les, květnatá louka a zelené plochy obhospodařované člověkem jako je sad, pole, ekozahrada, školka lesních dřevin.

 

Mimopražští mohou využít nabídky zdejší ubytovny. Návštěvníci také mohou navštívit malé krámky s biopotravinami nebo s výrobky z tradičních materiálů.

 

Organizace spolupracuje s mnoha podobnými středisky po celé republice, spojenými v síti středisek ekologické výchovy Pavučina a s dalšími neziskovými organizacemi.

Areál je volně přístupný veřejnosti každý den od 8.00 do 18.00 hodin.  Veškeré informace, kontakty a aktuální program jsou na webu www.toulcuvdvur.cz.

Toulcův dvůr je jedinečný a zajímavý ostrov klidu, poznání a prožitků, který stojí bezesporu za vaši pozornost. 

Reklama