Někdy se o této metodě hovoří jako o energetické psychologii, meridiánové terapii či poklepové akupresuře. Jde tedy o metodu, která pomáhá lidem řešit a léčit své psychické i fyzické potíže.

Toto téma nás zaujalo, zeptali jsme se tedy Mgr. Martiny Přichystalové z www.mojeeft.cz, o jakou jde techniku, aby nám představila celý projekt.

eft

 

Co to je EFT?
Písmena EFT jsou zkratkou anglických slov Emotional Freedom Techniques. Do češtiny lze název přeložit jako techniky emoční svobody. Někdy se o této metodě hovoří jako o energetické psychologii, meridiánové terapii či poklepové akupresuře. Jde tedy o metodu, která pomáhá lidem řešit a léčit své psychické i fyzické potíže. Je to forma psychoterapie, kdy se navíc pracuje s tělem, respektive se během terapie poklepávají jisté body na obličeji a těle. Metoda je založená na tom, že veškeré naše potíže, ať už psychického či fyzického rázu, mají původ v nezpracovaných emočních zážitcích. Cílem terapie je najít tyto zážitky, tyto příčiny našich současných omezení, odstranit negativní náboj, který je v těle stále přítomný, a tím pak dojde k vyléčení nemoci. Může se jednat i o prožitky z dětství, které si nyní vůbec vědomě nevybavujeme. Techniky EFT pomohou tento problém převést z podvědomí do vědomí a „vzpomenout si". Problém pak spontánně „odejde". Terapie EFT je nebolestivá a také není nutné prožívat silné negativní emoce, které jsou vázány na některé traumatické zážitky. Během terapie se však mohou některé potlačené emoce uvolnit, což má léčivý účinek. Není však nutné plakat nebo se vžívat do našich „již prožitých" zážitků. Silnou intenzitu emocí se v terapii snažíme snížit a teprve poté daný zážitek zpracujeme.

Jaké problémy se dají touto metodou léčit?
EFT můžeme ve svém životě využít v mnoha směrech. Lze měnit naše zažité vzorce chování, které nám do života přináší různá omezení, chudobu, špatnou náladu, konflikty s okolím apod. Hlavní využití EFT tkví v léčbě různých fobií, traumatických vzpomínek, různých strachů, ke zmírnění bolestí, alergií, problémů s nadváhou, různých negativních emočních stavů jako jsou deprese, zarmoucenost, smutek, žal, pocity viny, vztek, negativní vzpomínky, nutkavé chování, aj. Dále umí řešit nízké sebevědomí, pomáhá ke zvyšování výkonnosti u sportovců, při blokádách v učení a jejich poruchách. Škála použití EFT je velmi široká.

Jak přesně léčba probíhá? Mohla byste to uvést na konkrétním případě, např. fóbie z létání letadlem?
S člověkem, který má fóbie z létání letadlem, proberu, jak se jeho strach projevuje, co se s ním děje, fyziologické projevy, zanalyzujeme, čeho konkrétně se bojí. Lidé mohou shodně říci, že se bojí nebo mají až fóbii z létání, ale každý z nich pak může mít strach z jiných věcí. Jeden se bojí toho, že se nedostane z letadla ven, druhý může mít strach z turbulencí, jiný může uvádět strach ze smrti apod. Takže se ten problém probere a potom vyťukáváme jednotlivé aspekty, které se při „létání" objevují. Pracujeme s představami. Klient si tedy představí konkrétní situaci, se kterou pak pracujeme.

Vysvětlila byste princip fungování kombinace vyťukávání na akupunkturní body a opakování si svého problému?
Tím, že na dané body poťukáváme a nahlas opakujeme „náš problém", se daný problém uvolňuje z našeho energetického systému. Většina traumatických vzpomínek a negativních emocí není totiž v našem těle uložena ve hmotné podobě. I když se v průběhu času dlouhotrvající negativní emoce projeví ve hmotné podobě jako různé nemoci, nicméně ještě předtím jsou „uloženy" v našem energetickém systému. Takže léčba spočívá v uvolnění těchto energetických drah.

Může se člověk tuto metodu naučit a poté ji používat sám na sobě?
Ano. EFT je metoda, kterou si každý člověk může pomáhat sám doma. Naučit se ji lze i při terapii, kterou podstoupí u terapeuta EFT, ale lze jít i na jednodenní nebo vícedenní kurzy, kde se lze metodu naučit. Své klienty metodu vždy naučím a oni si pak mohou doma „pomáhat" s emocemi a zážitky, které je v průběhu dne potkají. Při práci na hlubších tématech, při hledání zážitků a jejich uvolňování z podvědomí je vždy účinnější a vhodnější, když je přítomen terapeut. Vyškolený terapeut ví jak a kdy využít různé techniky EFT. Pomůže zformulovat problém a klást vhodné otázky z odhalení souvislostí a příčin problémů.

V jakých případech se dosahuje největšího úspěchu?
Nelze konkrétně říct, co je snadné „vyléčit" a co ne. Je to různé člověk od člověka. Úspěch v léčbě závisí na šíři a komplikovanosti daného problému a také jeho propojenosti s dalšími problémy. Určitá úleva se dostaví hned po prvním sezení, nicméně je jen velmi málo „problémů", které se mohou zcela odstranit tak rychle. Obvykle je třeba trochu zapátrat a je to taková detektivní práce při hledání příčin. Lidem se během terapie teprve odhaluje celý problém a jeho propojenost s životními prožitky. Když někdo opravdu touží po „osvobození se" od svých problémů, tak vytrvá a dočká se úspěchu.

Pro koho se tato metoda nehodí?
Napadají mě snad jen pacienti s těžkými psychiatrickými diagnózami, kteří jsou pod trvalou medikací. Jinak pokud jde o běžného, průměrně zdravého člověka, je metoda vhodná téměř pro každého. Terapeut však nemůže pomáhat člověku, který není ochoten spolupracovat, kterého na terapii „poslal" někdo jiný a on o ni vlastně zájem nemá. Bez společného úsilí a zájmu klienta o léčbu a bez snahy a ochoty se otevřít svým prožitkům, svým zážitkům, není léčba úspěšná a možná. Terapeut EFT klienta neléčí, ale pomáhá mu v jeho léčbě. Nicméně je to jen na klientovi, kam chce zajít a co je ochoten pro své vyléčení udělat.

Je součástí EFT i skupinová terapie?
Běžné sezení probíhá jen mezi dvěma zúčastněnými - terapeutem a klientem.

Nejedná se jen o záležitost víry?
Víra je základní a nezbytná složka veškerého léčení. Ať už jdete k lékaři obvodnímu nebo zubaři, jdete tam s určitou vírou, že vám ten doktor pomůže. Pokud bych nevěřila, že mi může vytrhnutí zubu pomoci od bolesti, tak bych si ho nikdy nechodila nechat trhat. Stejně je to i u terapie EFT.
Pokud nevěříte, že vám může pomoci, tak ani nepřijdete. Nicméně, možná máte na mysli, zda celá terapie nefunguje jako placebo. Byly prováděny testy rozboru krve před terapií EFT a po terapii. A ve výsledcích byly velmi jasné a průkazné rozdíly směrem k zlepšení stavu krve po terapii. Také se prováděly vyšetření mozku, resp. EEG, a i zde byly velmi průkazné pozitivní změny ve fungování mozku po terapii EFT. Takže odťukání daného problému z našeho energetického systému se projeví na tělesné rovině.

Kolik stojí jedna návštěva u terapeuta a jak dlouho trvá?
Jedna návštěva trvá obvykle jednu hodinu a stojí různě, v Brně obvykle 500 Kč. Je možné terapii protáhnout a pracovat až dvě hodiny, ale většinou už je klient „unavený" a není to pak tolik efektivní, jako další návštěva po určité přestávce. Jak dlouhá přestávka mezi terapiemi bude, se odvíjí hlavně od možností klienta. Není nikde stanovena nějaká nutná minimální přestávka.

Kolikrát musím přijít, abych se svých potíží zbavila?
I to je v podstatě u každého člověka různé. Někomu stačí dvě nebo tři návštěvy, někdo potřebuje dlouhodobější terapii. V některých případech stačí i jediné sezení. Je to ale jen v případech velmi izolovaného problému, kdy se daný problém dá „vyťukat" a není vázaný na jiné hlubší problémy.

Na otázky odpovídala Mgr. Martina Přichystalová, www.mojeEFT.cz