Projekt Žij zdravě vznikl v roce 2007 jako jeden z preventivních programů Všeobecné zdravotní pojišťovny a zaměřuje se na zvýšení povědomí české veřejnosti v oblasti obezity, nadváhy a souvisejících zdravotních komplikací. Lidí s obezitou nebo nadváhou v České republice stále přibývá a podle posledního průzkumu trápí obezita každého pátého Čecha, s nadváhou se pak potýká každý třetí. Na hrozby, které narůstající epidemie obezity přináší, upozorňuje právě preventivní edukační kampaň Žij zdravě.

Internetové stránky ŽijZdravě.cz

zijSoučástí kampaně je portál věnovaný zdravému životnímu stylu www.ZijZdrave.cz, který poskytuje mnoho užitečných rad odborníků. Informace na portále vycházejí z tzv. Rovnice zdravého života, která říká: lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít, můžete zde tedy hledat doporučení k příjmu a výdeji energie, tak aby oba byly zachovány v rovnováze. Součástí jsou také vzorové jídelníčky nebo tabulky energetických hodnot potravin a výdeje energie rozdělené podle fyzické aktivity.

Na registrované uživatele, členy Klubu Žij zdravě, čeká řada interaktivních prvků, jako například Můj deníček. Tato aplikace pomáhá udržovat přehled o vyváženosti energetického příjmu a výdeje, stačí si pravidelně zadávat, co všechno jste snědli a co jste celý den dělali. Každý měsíc jsou na portále vyhlašovány nové soutěže o hodnotné ceny, ankety a oceněni jsou také nejaktivnější uživatelé.

Připravované novinky na ŽijZdravě.cz

Během letošního roku se mohou návštěvníci těšit na řadu novinek a rozšíření stránek. Portál projde celkovou grafickou úpravou a „obleče se“ do nového vzhledu. Přibudou informace o zajímavých pohybových a volnočasových aktivitách, jako jsou tipy na výlety, cyklostezky, apod. v nové aplikaci Kalendář akcí. Připravuje se také „reality show“ spojená se změnou životního stylu a redukcí hmotnosti vybraných zájemců návštěvníků stránek. Čerstvou novinkou je spuštění online poraden, kde budou na zaslané dotazy odpovídat odborníci a specialisté.

On-line poradny odborníků na www.ZijZdrave.cz

Během celého roku vyhlásíme celkem 12 poraden vždy na vybrané téma. Ve stanoveném čase budou odborníci odpovídat na Vaše otázky. Těšit se můžete na rady ohledně nadváhy, obezity, zdravého stravování, zdravého pohybu a specifik pohybu při obezitě, psychiky při nadváze a snahách o hubnutí a další. Před každou on-line poradnou bude otevřena možnost pokládat své otázky, odpovídat na ně bude v čase online poradny vždy odborník zabývající se konkrétním tématem. U každé poradny bude umístěno informační video shrnující nejčastější problémy a potíže. Proběhnuté online poradny si pak budete moci prohlédnout v archivu.

První on-line poradna proběhne 7. dubna od 12.00 do 14.00 hodin a odpovídat na téma Obezita a nadváha obecně a problémy s tím spojené bude MUDr. Martin Matoulek z III. Interní kliniky 1. LF UK. Své otázky můžete pokládat již nyní na stránkách ŽijZdravě.cz.

Reklama