Přinášíme vám další pokračování seriálu Otvíráme, na kterém dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové. O přijaté Novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí jste si mohly přečíst řadu článků, diskuzí, ale i příběhů dětí, kterých se bezprostředně týká. Stále je nutné si připomínat, že každá reforma a každý názor musí začínat i končit u toho nejdůležitějšího. U dítěte.

Úvod do další série Edice Otvíráme patří opět její patronce Tereze Maxové

„Dlouhodobě voláme po změně systému péče o děti vyrůstající mimo biologickou rodinu, o děti sociálně znevýhodněné, o děti a institut rodiny vůbec. Nyní byla přijata novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí – a to je další krok k tomu, aby se naše mnohaleté snahy naplnily,“ komentuje změny Tereza Maxová.

Způsob, jakým byla ona novela nakonec přijata (poslancům ji nejprve vrátil s připomínkami Senát, a pak normu odmítl prezident, takže poslanci museli přehlasovat i veto Václava Klause) ukazuje na tři podstatné věci:

1.               Nejen mezi odborníky, dlouholetými pracovníky ústavů, neziskovými organizacemi, ale i médii, politiky a vůbec veřejností neexistuje jednotný výklad pojmu „ochrana dítěte“; dokonce by se s nadsázkou dalo říct, že co Čech, to jiný pohled na roli ústavní nebo pěstounské péče.

2.               Novela je výsledkem kompromisu, který by si měli vzít za svůj všichni, kdo v systému v různých rolích působí; aktuálně je nejdůležitější, aby si lidé, kteří budou novelu realizovat v praxi (od sociálních pracovníků, přes zaměstnance ústavů, až po pěstouny a mnohé další) postavili na první místo svého konání zájmy dítěte, a nikoli zájmy osobní nebo institucionální.

3.               Cokoli dalšího přinese změna systému, bude-li se pracovat na chybějících dílech koncepční skládačky, měli by být všichni ti, jichž se změny týkají, od počátku vtaženi do veřejných diskusí a odborných debat; příliš energie bylo v uplynulých letech vyplýtváno jen tím, že nebyly distribuovány včas důležité informace.

Dobře si uvědomuji, že naplňování koncepčních změn systému péče o děti nebude snadné. Dobře vím, že jsme stále ještě na začátku – a teprve teď se začne ukazovat, jak jsme na změny připraveni mentálně. Ale věřím, že se stav věcí k lepšímu posune. Zvlášť, budeme-li postupovat společně. Zvlášť, když z mnohdy nervózních debat posledních let dokážeme učinit výhodu: poznali jsme snad, o koho nám má jít především. O děti.

Tereza Maxová

Čtěte také: