Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 170 tisíc korun společnosti Country Life s.r.o. za porušení zákona o chemických látkách a směsích. Firma distribuovala na území České republiky nebezpečné chemické směsi na praní a mytí a nepravdivě nebo nedostatečně informovala o jejich rizikovosti. Právě kvůli chybějícím údajům o jednom z výrobků došlo i k ohrožení zdraví dítěte.

pradlo

Případ se týká čtyř přípravků značky ECOVER, které firma Country Life dováží z Belgie. Jde o bělicí prostředek, prací gel, tablety do myčky a odstraňovač vodního kamene. „Ani jeden z nich neměl v pořádku tzv. bezpečnostní list, v němž mají být uvedeny všechny informace o nebezpečných vlastnostech výrobku. Distributor také nesplnil svou zákonnou povinnost a produkty nenahlásil do databáze ministerstva zdravotnictví, z níž lékaři čerpají informace při první pomoci, například po požití těchto látek. Právě kvůli bělicímu prostředku ECOVER bylo prokazatelně ohroženo zdraví dítěte. Lékaři nenašli v databázi informaci o přípravku a poskytnutí první pomoci se tak zpozdilo,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Na etiketě pracího gelu ECOVER bylo v češtině uvedeno, že je vhodný k ručnímu praní. Ve skutečnosti je ale dráždivý a na originální etiketě v angličtině stojí, že k ručnímu praní vhodný není. Na výrobcích také chyběly grafické symboly nebezpečnosti, nebo nebyly uvedeny v dostatečné velikosti, kterou stanoví zákon. Scházely i povinné popisy v češtině. Přitom informace o nebezpečnosti těchto chemických směsí musí být pro spotřebitele patrné na první pohled. 

„Přitěžující okolností pro firmu Country Life navíc bylo, že jsme ji za stejné porušení zákona u totožných výrobků pokutovali už v roce 2009, a to třiceti tisíci korunami. Označení ECO na těchto přípravcích přitom může spotřebitele uvádět v omyl, že se jedná o zdraví neškodné výrobky, šetrné k životnímu prostředí. Tím však například bělicí prostředek ECOVER rozhodně není,“ doplnila Horčicová.

Reklama