Mnohé z nás si dýchání ani neuvědomují, možná pouze tehdy, když mají rýmu. A budoucí maminky si nácvikem jednotlivých typů dýchání a  relaxací mohou ulevit od bolesti při porodu.


Jak je to možné, vysvětluje porodní asistentka Huguette Marešová: „Správné a uvědomělé dýchání přináší celkové uvolnění rodičky. Pro budoucí maminky je možná zajímavá informace, že plynulé dýchání uklidňuje při aktivně probíhajícím porodu.“ Správné dýchání v neposlední řadě pomáhá rodičce lépe zvládat bolestivé kontrakce, zejména pak ke konci I. doby porodní a při II. době porodní - při vypuzovací části, kdy je nutno řádně a efektivně tlačit a k tomu ještě tzv. přidechovat.

Pojďme se podívat na jednotlivé typy dýchání – tzv. dechových vzorů. Nejprve se podíváme na ty, jež jsou doporučené pro I. dobu porodní - otevírací fázi:

Pomalé dýchání
Lehké (zrychlené)
Funění


Vezmeme-li ovšem v potaz, že každé rodičce může vyhovovat v daný okamžik rozdílný typ dýchání, pak lze jen doporučit, věnovat se v prenatálních kurzech všem druhům jednotlivě, a rodička, znalá těchto triků, si bude již řídit dýchání podle svých pocitů a potřeb.

POMALÉ DÝCHÁNÍ
Uvolňující a uklidňující, když začne stah: volný nádech (pokud možno nosem) a volný výdech - jako výdech "úlevy" (ústy).
Počet dechů se může pohybovat mezi 5-12 za minutu.
Ke konci kontrakce rodička s úlevou vydechne.
Takto maminká dýchá, a to do té doby, dokud se jí daří stahy v pohodě zvládat a pomalé dýchání jí přináší úlevu. Je to opět velmi individuální.LEHKÉ (ZRYCHLENÉ DÝCHÁNÍ)
Toto je uměle vytvořený druh dýchání, je rytmické a je třeba si jej osvojit.

Jak a kdy na to?
Hned jak začne kontrakce, rodička hluboce vydechne, začne pomalým dýcháním, které se však se sílící kontrakcí zrychluje a stává se povrchnějším. Na vrcholu kontrakce je dýchání povrchní, mělké, rodička dýchá obvykle ústy, s důrazem na výdech. Počet těchto dechů se pohybuje mezi 30-120 za minutu.
Při odeznívající kontrakci se dech opět zpomaluje a prohlubuje až do odeznění stahu.
Nežádoucím účinkem tohoto dýchání může být pocit nedostatku vzduchu, sucho v ústech nebo komoce - pocit motání hlavy.


FUNĚNÍ
Je to ve své podstatě kombinace dlouhého a lehkého krátkého dýchání.

Jak a kdy začít efektivně "funět"?
S přícházející kontrakcí zhluboka vydechnout, poté tři čtyři krátké rychlé nádechy a následuje dlouhý uvolňující výdech. Pro lepší představu si může maminka u toho říkat he-he-he-he (nádechy)... fu... (hlasitý výdech).
Takto dýchá až do odeznění kontrakce.


Dýchání v II. době porodní - tlačení

V době přechodné mezi I.a II. dobou porodní, kdy branka ještě zcela nezašla a rodička již pociťuje naléhavé nutkání tlačit (což je v této fázi ještě předčasné), se rodičce poradí, ať pozvedne hlavu a zlehka jen vydechuje - viz rychlé povrchní dýchání. V tomto okamžiku sice dýchání nijak výrazně od bolesti neuleví, ale zmírní intenzivní pocit tlačit do "konečníku".

Jakmile branka "zašla", přichází nová silná kontrakce provázená takřka neovladatelným pocitem na tlačení a porodník rodičce dovolí tlačit, je třeba s příchozí kontrakcí řádně vydechnout, následuje pokyn, aby položila bradu na prsa, hluboký nádech a na pokyn se zavřenýma očima i ústy tlačit "do konečníku". Během jednoho stahu se může dostavit různý počet návalů na tlačení (3-6).
Když nával povolí, dýchá lehce až do dalšího návalu, či odchozí kontrakce. Po odeznění kontrakce se zhluboka nadechne a dýchá dle své potřeby až do další kontrakce s tlačením, kdy se vše opakuje až do porodu děťátka. V této fázi porodu je skutečně důležité následovat pokynů porodníka, aby se zabránilo případným a zbytečným komplikacím, způsobeným nesprávným dýcháním a tlačením v nepravý okamžik.

“Všechny tyto metody a triky se maminky podrobněji i s názorným nácvikem naučí na prenatálních přípravných kurzech, pořádaných prakticky v každé porodnici či vedených soukromými a zkušenými porodními asistentkami,“ uvádí na závěr porodní asistentka Huguette Marešová a dodává, „a doporučuji, ať se maminky těchto kurzů účastní, získají tím pocit sebejistoty.“

Použitá literatura: kniha Partner u porodu od Penny Simkinové, nakl. ARGO, r. 2000, překlad Zuzana Štromerová