„Letos v říjnu nastupuji po rodičovské dovolené zpět do práce, jenže dceři v té době budou teprve dva roky a čtyři měsíce. Hlídání nemám, nejsou tady poblíž ani žádné jesle nebo podobná zařízení pro batolata. Proto ji budu muset zkusit teď na jaře zapsat do školky. Jenže! Jednak vůbec netuším, jestli mi ji vezmou, a jednak si nejsem jistá, že to tam zvládne. Uklidňuje mě jen skutečnost, že do září zbývá ještě dost čas, a tak ji snad stihnu naučit vše, co můžou učitelky po tak malém dítěti požadovat,“ svěřuje se osmadvacetiletá maminka Klára. Jak to tedy s (ne)přijímáním dvouletých dětí do školky je?
5c6fe08f4f669obrazek.png

Právo, nebo povinnost?

Zákon říká, že předškolní vzdělávání stát organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let ale nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. To sice chtěli minulý rok někteří poslanci změnit a přimět tak mateřské školy, aby od roku 2020 přijímaly povinně i dvouletá batolata, nicméně se tak nestalo. Volba, zda přijmout do školky i děti mladší tří let, tak nadále zůstává na vedení každého zařízení.

Proč některé školky o dvouleté děti nestojí?

Jde o to, že mají oproti svým o rok starším spolužákům odlišné potřeby. Ve dvou letech totiž většina dětí potřebuje spíše chůvu než učitelku. Člověka, který bude neustále po jejich boku plnit jejich potřeby. Nachází se totiž v období, kdy dochází k masivními rozvoji řeči, motorických dovedností a touze po objevování a experimentech. Děti v tomto věku navíc prochází obdobím sebeuvědomění a vzdoru, a nejsou si ještě schopny hrát s ostatními dětmi, spíš jen vedle nich. A k tomu všemu u těchto batolat ještě není dokončena přirozená separace od matky. Odborníci se proto shodují, že je pro batole mezi druhým a třetím rokem života ještě nadmíru důležitá výchova v rodině.

Kromě toho všeho dvouleté děti potřebují ve školce jim uzpůsobené vybavení (od přebalovacího pultu, přes nižší skříňky, až po odlišné hračky).

Tím ale nelze říci, že by nepřipraveny na předškolní docházku byly všechny dvouleté děti. Proto některé mateřské školy berou i jejich rodiče na milost a zapíší je. Co po batolatech ale budou vyžadovat?

Podmínky přijetí dítěte se liší

Zatímco některé školky nechtějí o dětech mladších tří let ani slyšet, jinde je v případě nenaplněné kapacity přijmou. Jenže co vedení zařízení, to jiná míra benevolence vůči dovednostem batolat. Někde nemají problém děti přebalovat, jinde s plenkami nechtějí mít co do činění. Například v Mateřské škole Doubravka v Doubravčicích požadují, aby bylo dítě přes den bez plen, a dokázalo si dojít na toaletu (nebo si o to alespoň říct). Mělo by také umět samo pít z hrnečku a jíst lžící. Problémy by mu nemělo dělat ani samostatné oblékání a další sebeobsluha (nebo alespoň snaha o ni). Důležitá je tu také schopnost komunikace s dospělým a sdělení jednoduchých potřeb. Vzhledem k tomu, že s dětmi učitelky chodí na procházky, měly by být zvyklé na chůzi a respektování pravidel, například nevbíhat do silnice.

„Vypsaná kritéria mají za úkol ochránit dvouleté dítě před nepřipraveným a předčasným vstupem do mateřské školy, který by mu mohl způsobit nepřiměřený stres a narušit tak jeho zdravý vývoj. V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je připravené na nástup do školy a zda pro něj bude škola v jeho věku přínosem,“ nabádá vedení mateřinky rodiče s tím, že u všech dvouletých dětí si stanovují dle školského zákona tříměsíční zkušební pobyt dítěte.

Také Mateřská škola Chudeřice slibuje, že se mohou k docházce do mateřské školy zařadit i děti od dvou let věku - na základě vyjádření pediatra, případně psychologa. „Ale pouze v případě, že je dvouleté dítě vedené k samostatnosti, a je schopno v souladu s vývojovými zvláštnostmi dodržovat hygienické návyky. V neposlední řadě je nutné, aby přijímané dvouleté dítě bylo emocionálně vyzrálé,“ upozorňují rodiče.
5c6fe18be984dobrazek.png

To například v Mateřské škole Olešínky kromě již zmíněného vyžadují také umění podělit se o hračku, tedy půjčit si ji a pak zase vrátit.

Informujte se včas

Pokud o zápisu batolete do mateřské školy v letošním roce uvažujete, je na čase začít se pídit po možnostech, jaké máte. Zatelefonujte do dostupných zařízení a informujte se, jak je to právě u nich. Čím dříve budete znát požadavky učitelek, tím dříve můžete na jejich splnění začít s potomkem pracovat. A naopak, v případě zamítavého postoje k přijímání dvouletých dětí, budete mít delší čas na vymyšlení plánu B.

Čtěte také:

Reklama