Když v roce 1449 zemřela Jiřímu z Poděbrad jeho první žena Kunhuta a on se začal ohlížet po nové partnerce, nemohl si vybrat lépe. Svatba s Johanou z Rožmitálu, kterou s největší pravděpodobností inicioval její starší bratr Lev z Rožmitálu, byla skvělým politickým tahem i příkladem tolerantní smíšené sňatkové politiky, kterou budoucí král vyznával.

Zatímco Kunhuta ze Šternberka neměla žádné politické cíle a byla vnímána jako laskavá žena soustřeďující se jen na roli matky a paní domu, vzdělaná a ambiciózní Johana byla přece jen jiné povahy. Veřejně se angažovala, podporovala manželovu politiku a radila mu v diplomatických otázkách. Přesto se i ona stala oddanou ženou a milující matkou šesti sirotků a později i dětí vlastních. Měl ten Jiří z Poděbrad prostě na manželky štěstí!

O životě této pozoruhodné ženy před jejím sňatkem toho vlastně moc nevíme. Bohužel neznáme ani přesné datum jejího narození, odhaduje se, že to bylo asi v roce 1430. Ačkoli patřila k nejvýznamnějším osobám v 15. století, neexistuje nejspíš ani její dobový portrét. Všechny jsou fikcí pozdějších umělců.

JohanaJohana pocházela z mocného katolického rodu, který vlastnil velké majetky v jižních a jihozápadních Čechách. Jiří tak díky sňatku získal významné spojence, kteří se mu v budoucnu náramně hodili. V době svatby už s největší pravděpodobností Johanini rodiče nežili. Johana zůstala i po svatbě katoličkou, což nebývalo v té době obvyklé.

Kolik měli vlastně spolu Jiří s Johanou potomků? Na to se názory historiků trochu různí.  Někteří uvádějí jen ty, kteří se dožili dospělosti. To by byly tři děti, syn a dvě dcery. Jiní se domnívají, že celkem Johana porodila šest dětí.

Rozhodně nejznámějším Johaniným dítětem byl syn Jindřich mladší, uváděný spíše jako Hynek z Poděbrad. Žil poměrně nevázaným životem a měl i několik nemanželských dětí. Politika ho moc nezajímala. Uměl několik jazyků, byl skvělým tanečníkem, s oblibou cestoval. Nejvíce se proslavil jako renesanční básník a překladatel Boccacciova Dekameronu.

Když náhle a za nejasných okolností zemřel v listopadu 1457 sedmnáctiletý král Ladislav Pohrobek, okamžitě se vyrojily různé teorie a spekulace o příčině jeho smrti. Nejčastěji se hovořilo o tom, že příčinou byl mor nebo že byl otráven. A protože nejvíce prý z jeho smrti měl užitek právě zemský správce Jiří z Poděbrad, byl podezříván, že za ní stojí právě on. Ovšem ještě více se svalovala vina na Johanu.

Jako mimořádně schopná žena si získala řadu nepřátel. Záviděli jí její postavení a vytýkali jí, že je pyšná a že si libuje v okázalém luxusu. Šířili o ní pomluvy, že v přestrojení za uherskou šlechtičnu otrávila mladého Ladislava jablkem, které rozkrojila nožem potřeným na jedné straně silným jedem. Důvod? Prý odmítl její lásku!

Těch teorií bylo samozřejmě více. Podle další do toho byla dokonce zapletena Johanina dcera, kterou si odmítl Ladislav Pohrobek vzít za ženu. To byl naprostý nesmysl, protože obě Johaniny dcery byly ještě malými děvčátky.

Některé dohady o vině se vyrojily hned po Ladislavově smrti, další pak po volbě Jiřího z Poděbrad králem. Tato podezření byla vyvrácena teprve v osmdesátých letech 20. století a Jiří z Poděbrad i jeho žena Johana byli tak po více než pěti stech letech očištěni.

Tehdy věhlasný antropolog profesor Emanuel Vlček zkoumal ostatky českých panovníků a u Ladislava Pohrobka došel k překvapivému závěru. Příčinou smrti byla jedna z nepříliš obvyklých forem leukémie.

Ladislav Pohrobek ale před smrtí poděkoval Jiřímu za jeho věrné služby a požádal ho, ať se o království stará až do volby jeho nástupce. Evidentně ho tedy ze své smrti nevinil. Vzápětí vyvstala otázka, kdo dosedne na český trůn. A zájemců bylo požehnaně! Francouzský král pro svého syna dauphina Karla, polský král Kazimír, císař Fridrich III., saský vévoda Vilém… Někteří si trůn nárokovali díky příbuzenství s Ladislavem Pohrobkem.

Volba českého krále začala 27. února 1458 a po čtyřech dnech složitých jednání z ní vyšel vítězně Jiří z Poděbrad. Brzy následovala jeho korunovace a následně i Johany jako královny. Jiří z Poděbrad byl ovšem zvolen králem jen pro svou osobu. Rozhodně ale počítal s tím, že založí poděbradskou dynastii a pokusí se ji u českých stavů prosadit.

Volba krále

Známý obraz Václava Brožíka – jestlipak víte, že byl malíř povýšen Františkem Josefem I. do šlechtického stavu?

Jenže k tomu mu scházel syn narozený v době, kdy se stal králem. Přes obrovskou snahu však královský potomek nepřicházel. A přitom tolik dětí měl Jiří z prvního i druhého manželství! A Johana? Ta byla ochotna podstoupit jakoukoli léčbu. Znala manželovo toužebné přání. Chyba však nebyla s největší pravděpodobností na její straně, ale za vším stály rapidně se stupňující zdravotní problémy krále, které asi měly na jeho plodnost vliv. V roce 1469 už bylo jasné, že se královští manželé následníka nedočkají, a tak Jiří navrhl za svého nástupce syna polského krále Vladislava Jagellonského (ostatně - mezi námi - byl to pravnuk Karla IV.), za něhož mínil provdat svou nejmladší dceru Ludmilu.

Když už téměř nepohyblivý Jiří náhle roku 1471 umírá, Johana se z veřejného života nestáhla. Svůj politický talent osvědčila při prosazování volby Vladislava Jagellonského českým králem. Z plánů, že by se oženil s její dcerou, ale nakonec nic nebylo. Vladislav Jagellonský si však Johany nesmírně vážil a cenil si jejích rad.

Posední léta prožila Johana na Mělníce, věnném sídle českých královen, kde v poměrně mladém věku kolem 45 let v roce 1475 umírá…

Foto: Wikipedie

 

Na našem webu jste si mohli přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Uložit

Reklama