628f76f3b7d17cl.jpg
Foto: Shutterstock

Vyprat jim prádlo, udělat s nimi úkoly, přečíst pohádku apod. Všechny tyto činnosti k rodičovství prostě patří. Jenže den má jen 24 hodin, a tak není divu, že jsou někteří rodiče na konci úplně vyčerpaní a mají pocit, že stejně mnoho věcí nestihli. Výzkum pod záštitou Study Finds se zaměřil na matky. Zúčastnilo se ho 2000 matek s dětmi ve věku od pěti do osmnácti let a ukázalo se, že různými úkoly, které souvisejí s péčí o děti, stráví ženy v průměru 97 hodin týdně.

Úkoly se autorům průzkumu podařilo rozdělit do patnácti kategorií reprezentující různá zaměstnání, za která lidé běžně dostávají zaplaceno. Je to například kuchařka, řidička apod.

Ženy také úkoly často plní na úkor vlastního spánku a volného času. 53 % dotázaných obětuje spánek pro blaho své rodiny a 47 % uvedlo, že obětují koníčky, čas s přáteli apod. Matky mají tedy tendenci upřednostňovat potřeby dětí nad svými vlastními.

Zdroje: Study Finds

Reklama