Trochu mě s vyhlášením první dvouhodinové drobnosti pro vylosovaný e-mail zdrželo počítání beránků, ale už jsem se polepšila!

Pro první dvě hodiny letí výhra, pro vylosovaný e-mail s názvem a autorkou ….

Aviaki: Alespoň zavři pusu, drahá!

Gratuluji!!!

Reklama