Preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY, který se za podpory Orbit Klubu úspěšně realizuje na I. stupni základních škol již třináctým rokem, opět po roce přichází s vyhodnocením výsledků stejnojmenné celorepublikové soutěže pro děti, která slaví již dvanácté narozeniny. V ZOO Dvůr Králové nad Labem byly slavnostně předány ceny vítězům z řad žáků i vítězných škol. V kategorii žáků zvítězil Marek Mikoláš, žák 3. třídy Základní školy Březnice, v kategorii škol zvítězila Základní škola a Mateřská škola Lužany. Vyhlášení soutěže ZDRAVÉ ZUBY se letos poprvé konalo v ZOO Dvůr Králové. Školáci tak získali, kromě řady hodnotných cen, navíc zážitek nejen pro sebe, ale i své spolužáky. Měli možnost absolvovat prohlídku ZOO s přednáškou z úst odborníků o tom, jak probíhá péče o zuby ve světě zvířat.

OrbitJiž dvanáct let běží na českých školách soutěž ZDRAVÉ ZUBY, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí z I. stupně základních škol na preventivní vyšetření chrupu. Děti u svého stomatologa obdrží razítko do soutěžní karty a po jejím vyplnění, odpovědi na soutěžní otázku „Uhodneš, kolik dětí nám v letošním školním roce (do 1. 5. 2013) odešle tuto soutěžní kartu?“ a odeslání, mohou získat řadu atraktivních cen.

V letošním ročníku poslalo správně vyplněné soutěžní karty celkem 10 707 dětí. Na slavnostním vyhlášení soutěže v ZOO Dvůr Králové nad Labem si cenu převzali: Marek Mikoláš ze 3. třídy Základní školy Březnice (1. místo); Lenka Kolářová ze 3. třídy Základní školy Svébohov (2. místo) a Šárka Fajkusová ze 4. třídy Základní školy Prušánky (3. místo). Za 12 let soutěže nám správně vyplněné soutěžní karty poslalo již 179 966 dětí.

 V kategorii škol získaly první tři ceny Základní škola a Mateřská škola Lužany (1. místo); Základní škola Červený Kostelec (2. místo) a Základní škola Klimkovice (3. místo). Kromě atraktivních cen byla pro všechny oceněné a jejich spolužáky připravena prohlídka ZOO ve Dvoře Králové s výkladem odborníků, jak zvířata pečují o své zuby a jak je o ně pečováno chovateli v ZOO.

Program ZDRAVÉ ZUBY má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky na I. stupni základních škol, Ministerstva zdravotnictví ČR a Kanceláře WHO v ČR, která program podporuje od roku 2005.


ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21. Hlavními partnery programu jsou Orbit Klub a Listerine Smart Rinse. Více informací najdete na www.ZdraveZuby.cz.

OrbitOrbit Klub je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (zubní lékaři, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub klade důraz na prevenci a snahu budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří spolupráce s odborníky, pravidelné výzkumy o stavu dentální hygieny v ČR a také informační web, na kterém najdete vše, co potřebujete vědět o zubním zdraví. Více na  www.OrbitKlub.cz.

Reklama