630c83ca28c82obrazek.pngFoto: Shutterstock

1. K přecházení silnice použij vždycky přechod pro chodce, pokud je k dispozici. Nespoléhej ale na to, že máš jako chodec absolutní přednost. Vždy se třikrát rozhlédni – doleva, doprava, doleva. Může se blížit řidič, který nerespektuje předpisy, nebo malého chodce přehlédne.

2. Když u přechodu pro chodce svítí na semaforu zelený panáček, i tak se vždycky rozhlédni! Může přijíždět třeba auto, které na přechod odbočilo, protože mělo také zelenou, a řidič malého chodce přehlédne. Stejně tak musí dát dítě pozor, aby nevstoupilo na přechod ve chvíli, kdy se blíží houkající záchranářské vozidlo. A v neposlední řadě se může najít řidič nerespektující dopravní předpisy.

3. Nikdy nevstupuj na přechod pro chodce, když je přijíždějící auto ještě v pohybu. Navaž s ridičem oční kontakt a počkej, až zastaví. Řidič si může myslet, že stihne projet.

4. Mimo přechod nech auto nejdřív přejet, teprve pak přejdi. Dítě ještě nedokáže správně odhadnout rychlost přijíždějícího vozidla. I pro dospělého je to někdy složité.

5. Pokud tě jeden řidič na přechodu pro chodce (i mimo něj) pustí, nerozeběhni se hned. Zkontroluj, zda nejede auto i v protisměru. Případně i v dalším jízdním pruhu, pokud je jich na silnici víc. Stává se, že řidič v dalším pruhu malého chodce přes stojící vozidlo nevidí. Řidič v protisměru si zase nemusí všimnout, že řidič na druhé straně přechodu zastavuje a chodce pouští.

6. Na chodníku nebalancuj po obrubníku ani nechoď po jeho vnější straně blízko projíždějících aut. Vždy po straně, která je od nich vzdálenější. Nikdy nevíte, kdy může dítě zavrávorat.

7. Zábradlí oddělující chodník od vozovky je tu kvůli bezpečnosti. Rozhodně to není prolézačka. Děti k vyzkoušení obratnosti vyloženě láká.

8. Nepřebíhej silnici z místa mezi zaparkovanými automobily. Řidič přijíždějícího vozidla si malého dítěte nemusí vůbec všimnout.

9. Když je autobus ještě v zastávce, nepřecházej před ním ani za ním silnici. Počkej, až odjede. Tento autobus může zrovna předjíždět vozidlo, jehož řidič dost možná nepočítá s vběhnutím chodce do vozovky, byť by byl na přechodu pro chodce.

10. Na chodníku si nikdy nehraj ani se nestrkej s kamarády. Není tak široky, aby dítě v zápalu hry nemohlo vběhnout nebo spadnout pod projíždějící vozidlo.

11. Pozor na cyklisty! Jízdní kolo je také dopravní prostředek, který dokáže člověka při strážce smrtelně zranit.

12. Používej nejen oči, ale i uši. Pokud přijíždějící vozidlo nevidíš, protože je třeba za zatáčkou, nejspíš ho uslyšíš. Jedním dechem pak dětem vysvětlete, proč na ulici nemít na uších sluchátka ani nebýt zahleděni do mobilního telefonu.

Co ještě můžete kromě výchovy udělat pro bezpečnost dětí? Vybavte je reflexními prvky, oblékněte je do barevně výrazného oblečení, případně do světlého oblečení pro chůzi za šera nebo za tmy. To všechno je učiní pro řidiče viditelnějšími.

Zdroj informací: Bezpečné cestyBESIP, Ministerstvo dopravy ČR

Čtěte také:

Reklama