duse

První on-line poradnu, která se zabývá sociální sférou života lidí s duševním onemocněním, dnes zprovoznilo na stránkách www.stopstigma.cz Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CPRDZ). Vyplnilo tak jednu z mezer v síti o pacienty s diagnózami, jako jsou například deprese, poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), schizofrenie, neurotické poruchy či drogové závislosti. Nová poradna byla otevřena v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje a je určena lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým z celé České republiky.

„Všichni občané by měli mít rovný přístup ke svým právům a povinnostem. Bohužel pro lidi s duševním onemocněním to zatím příliš neplatí,“ konstatovala Mgr. Barbora Wenigová, ředitelka CPRDZ. „Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v ČR bylo v roce 2008 propuštěno z psychiatrických oddělení nemocnic a léčeben v České republice celkem 55 625 duševně nemocných. Jejich začlenění do společnosti je dusevšak vzhledem k děravé síti sociálních služeb velmi složité. Většina z nich totiž potřebuje pomoc v dalším životě – ve styku s úřady, bydlením, s volnočasovými aktivitami, ale i se zaměstnáním. Specialistka v naší on-line sociální poradně je připravena jim s těmito problémy poradit,“ dodala Wenigová.

 „Ze zkušenosti víme, že lidé s duševním onemocněním a část seniorů – zejména s demencí – jsou v přístupu k informacím dlouhodobě znevýhodněni. Většina textů je pro ně nesrozumitelná, nevědí, kde a jak požádat o radu. A zaměstnanci úřadů, kteří by jim měli podat pomocnou roku, zase nevědí, jak s některými z nich komunikovat,“ tvrdí Mgr. Hana Goldmanová, terapeutka nové sociální poradny.

Velkým problémem lidí s duševním onemocněním je jejich izolovanost v souvislosti s nedostatečnou nabídkou volnočasových aktivit a především pak s uplatněním na trhu práce. Podle odhadů pobírá invalidní důchod pouze 8 až 14 procent psychiatrických pacientů. Snadno dostupná internetová poradna je jednou z možností, jak pomoci duševně nemocným najít své uplatnění.

Česká republika je podle údajů Světové zdravotnické organizace na prvním místě v počtu dní pracovní neschopnosti v roce, z toho 40 procent zameškaných dní mají na svědomí právě duševní choroby. Hlavní příčinou je nedostatek rehabilitačních služeb (dílen, tréninkových zařízení či poraden) zaměřených na obnovu pracovní činnosti a odstranění předsudků široké veřejnosti.

Také v žebříčku diagnóz stojí psychiatrické choroby už dlouhodobě na prvním místě. Předstihly dokonce i kardiovaskulární a onkologická onemocnění. Počet pacientů přicházejících do psychiatrických ambulancí se v posledních deseti letech zvýšil více než o jednu třetinu – léčeno je asi pět procent obyvatel. Většinou trpí poruchami nálady, neurotickými obtížemi a demencí.

Reklama