Protože málokterá charitativní organizace se zabývá lidmi, kteří už nemohou být dále součástí dětských domovů, protože už mají být dospělí, ale nikdo jim nikdy neukázal, jak na to, vzniká zajímavý projekt Dům na půl cesty.

Dobrý den!

Naším záměrem je vybudovat dům, který bude pomáhat dětem, které již nemohou, pro svůj věk, zůstávat v dětských domovech, odkud jsou zvyklé na určitý zaběhlý standard, a tak se potulují, těkají a tápou, jak s životem naložit, jak začít, kde sehnat práci, peníze? Uchylují se k rychlým půjčkám, kradou, dostávají se do situací, kde si už nejsou schopny si samy pomoci a tak nejednou končí ve vězení a nebo až sebevraždou. Chceme jim pomoci, mají právo na život.

Máme k dispozici veliký dům (kapacita kolem 7-8 bytů), který je pro tento účel velice vhodný. Je to historický objekt v dobré kondici, avšak musel by se přizpůsobit daným účelům. Součástí domu je velké zázemí pro dílny anebo drobné podnikání v jakýchkoli oborech, například dřevoobrábění, sklářství, zpracování vlny, keramika a mnohé další. Je zde možnost hospodaření, jako chov králíků, drůbeže, ovcí, jejichž vlnu i ostatní produkty by bylo možno dále zpracovávat či prodávat. Postupem času by mohl být dům soběstačný a mohl by sloužit jako odrazový můstek pro ty, kteří to budou potřebovat. Mladí lidé si tak mohou vyzkoušet, jak se chodí do práce, jak zacházet s penězi, které si vydělají. Platit si nájem, za energie, založit rodinu a to vše pomalu a postupně za dohledu zkušených psychologů, jako je pan Mgr. David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín. Já sama studuji grafologii a psychologii při Karlově universitě a ráda bych nabídla konzultace mladým lidem při jejich vstupu do života. Potřebné rady, návody, názory, zkrátka být jim nápomocna, kdykoliv bude potřeba. Dům se nalézá na okraji města Jilemnice, kde do centra je to 10 min chůze. Ve městě je možnost integrace, kulturní a společenské dění.

Tato služba je v naší společnosti velice potřebná. Je hodně organizací a nadací pro podporu malých dětí bez rodičů, je úžasná podpora pěstounské péče, ale málokdo se zabývá tím, co dělají, když už nemohou být dále součástí dětských domovů, protože už mají býti dospělými, ale oni neví jak, nikdo jim to nikdy neukázal. Chybí zde mezičlánek pro mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech a nyní, na prahu života se mají postarat sami o sebe a nejsou toho schopni. Ani nemohou, doposavad měli díky ústavní péči vše jako na zlatém podnose a i díky bezesporu potřebným nadacím se jim dostávalo „luxusu“, na který se rychle přivyká. Najednou se ocitnou na prahu dospělosti a neví, co si počít. Těmto mladým lidem musí také být dána šance na plnohodnotný život bez poznamenání a štítku dětského domova, kde - ne vlastním zaviněním - museli vyrůstat.

Celý projekt by do začátku měla pokrýt částka 10milionů korun českých. Každý příspěvek je velice přínosný a za každý budeme vděčni.

Mirka Kubínová

Dům napůl cesty

  • Číslo účtu: 19-8280360217/0100
  • Variabilní symbol: 111111
Reklama