Studie z Nového Zélandu nedávno zveřejnila zprávu, že zavedení programu mamografického screeningu v dlouhodobém horizontu opravdu vede k poklesu úmrtnosti na karcinom prsu. Tato slova potvrzuje i Národní onkologický program. Jenže problém je v tom, že dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR má na bezplatnou preventivní (screeningovou) mamografii právo každá žena od 45. roku věku, a to každé dva roky. Co ale ženy mladší? I ty se nyní dočkají. Od září bude Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívat svým klientkám na preventivní ultrazvukové nebo mamografické vyšetření za účelem případného odhalení rakoviny prsu. Program je určen ženám ve věku od 30 do 44 let, které preventivní vyšetření prsu absolvují a uhradí v jednom z akreditovaných center mamografického screeningu. VZP se tak přidá ke třem dalším zdravotním pojišťovnám, které ženám od 30 roku života přispívají na vyšetření prsu. Dalšími pojišťovnami, které přispívají od 30 let na vyšetření prsu jsou ČPZP či VoZP.

image.pngFoto: Shutterstock.com

* Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen, může je postihnout v kterémkoliv věku. 

* U 90 % všech nemocných žen se rakovina prsu v rodině před tím nevyskytovala.

* Spolehlivost mamografie (pokud je prováděna ve specializovaných centrech) je přibližně 96 %. 

* Obvyklá cena ultrazvukového vyšetření ve screeningových mamografických centrech: 400–700 Kč.

* Obvyklá cena mamografického vyšetření ve screeningových mamografických centrech: 600–1000 Kč.

Zdroj: Mamo.cz

  • Jak proplácení preventivního vyšetření probíhá?

Klientky provedené vyšetření uhradí přímo v centru. S platebním dokladem se pak klientka dostaví na pobočku VZP, kde o vyplacení příspěvku požádá. Případně je možné žádost i s dokladem zaslat poštou. Doklad o úhradě vyšetření nesmí být vystaven dříve, než 1. září 2018. Žádost o vyplacení příspěvku je zároveň třeba podat nejpozději 30. listopadu 2018 (v případě zaslání poštou je rozhodující podací razítko pošty). Maximální výše příspěvku je 300 Kč. Pro absolvování prohlídky není potřeba lékařské doporučení.

Uložit

Reklama