Tajemství vlasů a analýzy lidského zdravotního stavu z nich zkoumá doktor Orlík. Jeho nadšenou podporovatelkou je čtenářka Jana.

Následující text zaslala k dnešnímu tématu čtenářka Jana. Je vidět, že je z metody doktora Orlíka nadšená. Co si myslíte vy ostaní, milé čtenářky, může být tato analýza podle vás dostatečná ku zjištění zdraví člověka?


Zdravím Vás všechny srdečně  :-)))
a zasílám svůj příspěvek:

Jakou knihu byste právě teď doporučila své kamarádce?

  • Titul knihy                        Tajemství vlasů. Jak na tom jsme?
  • Autora                             MUDr. Jaroslav Orlík
  • Vydavatele                       INFO PRESS s.r.o., Havířov

Stručný děj

Analýza vlasů dává nové odpovědi a nové možnosti. Začátek 21.století se nazývá věkem wellness. Slova jako zdraví, tělesná a duševní pohoda, relaxace, doplňky stravy, suplementace, vitaminy, zdravá výživa… se skloňují ve všech pádech. Lidé se zajímají o své zdraví, zajímají se o prevenci, protože si uvědomují, že předcházet nemocem je mnohem výhodnější a lepší, než léčit nemoci. Pro různé doplňky stravy se rozhodují na základě reklamy, časopisů, odborné literatury, kde se však mohou dočíst jen obecná doporučení. Analýza prvků ve vlasech přináší konkrétní odpovědi na otázky: Které vitaminy, stopové prvky či jiné suplementy mám brát? Jak se mám správně stravovat? Jak se mám vypořádat se stresem, jak mám relaxovat?
           Pokud chceme rady v oblasti správného stravování, suplementace (doplňování vitamínů a minerálů), zdravého životního stylu a prevence, pak jsou tyto málokdy podepřeny fakty a vyšetřovacími možnostmi. Například jestliže chceme stanovit hodnoty minerálů a vitamínů v těle, nemůžeme se spoléhat na vyšetření krve. Krev je důležitý tělní orgán, který ostatním orgánům umožňuje, aby mohly správně sloužit. Proto v ní probíhají  mnohé regulační mechanizmy, které udržují hladiny stopových prvků a důležitých sloučenin v určitých – normálních – mezích. Organizmus dělá všechno pro to, aby v krvi udržoval normální hladiny prvků. Bere je tedy odevšad – z různých tkání a orgánů, jen aby tuto normální hladinu udržel. Krev je proto posledním místem, kde bychom měli hledat nedostatek minerálů.
          Do vlasů se stopové prvky ukládají bez ovlivnění regulačními mechanizmy, a to ve formě tzv. chelátů. To způsobuje, že teprve dlouhodobé změny v koncentraci prvků v organizmu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech a že koncentrace stopových prvků ve vlasech je asi 50x vyšší než v krvi a moči. Analýza koncentrací prvků ve vlasech je nejlepší metodou  k hodnocení minerálního stavu organizmu. Vlasy například byly vybrány Světovou zdravotnickou organizací a Agenturou ochrany prostředí k hodnocení vlivu toxických kovů na organizmus.

Analýzou prvků ve vlasech nezískáme znalosti o chorobách, ale znalosti biochemických tendencí, ze kterých můžeme usuzovat: 1. na možné souvislosti určitého onemocnění s nalezeným nedostatkem některého nebo některých prvků, 2. na existenci zvýšeného rizika objevení se některých onemocnění, 3. na potencionálně škodlivý vliv toxických prvků na metabolizmus vyšetřované osoby. Tyto biochemické tendence jsou prokazatelné mnohdy řadu (i desítky) let před tím, než se projeví klinicky.  Na základě analýzy – stanovení metabolického typu a biochemických tendencí – je pro každého člověka určena cílená suplementace a způsob stravování. Díky suplementaci (doplňování naší stravy potravními doplňky) a dietě můžeme srovnat nedostatky jednotlivých prvků, upravit poruchu rovnováhy poměrů různých prvků i biochemické tendence tak, aby nedošlo k rozvoji onemocnění a člověk zůstal zdravý. Tam, kde je již choroba rozvinuta, je úprava způsobu stravování a cílená suplementace výbornou podpůrnou léčbou a u některých chronických chorob může být samostatnou léčebnou metodou vedoucí ke zlepšení stavu pacienta.

         K analýze se vlasy odstřihují těsně u kůže z týlní oblasti, měly by být nebarvené (barvy na vlasy obsahují různé stopové prvky, dochází tak ke zkreslení výsledků), použitelné jsou do délky 3-4cm od kůže. Osobám, které mají barvené vlasy, se doporučuje nechat vlasy 3 měsíce odrůst (alespoň v týlní oblasti). Pro osoby bez vlasů je určeno jako náhradní řešení vyšetření koncentrací stopových prvků v nehtech. Důležitá je konzultace s proškoleným lékařem k vysvětlení způsobu stravování a nastavení cílené suplementace. Zvláště u nemocných osob by konzultace měla vždy proběhnout s lékařem, který je proškolen v této metodě a má s analýzou stopových prvků ve vlasech zkušenosti.
         Zkušený internista a gastroenterolog MUDr. Jaroslav Orlík se zabývá analýzou vlasů od roku 2001. Je nejen certifikovaným účastníkem kurzů analýzy vlasů I.-IV.stupně, ale má za sebou hodnocení více než 8000 analýz vlasů, je pravidelným školitelem na kurzech analýzy prvků ve vlasech a konzultantem i pro jiné lékaře, kteří se analýzou vlasů zabývají. Své zkušenosti  s touto biochemickou metodou publikoval v knize Tajemství vlasů. Jak na tom jsme? Tuto knihu si můžete objednat na www.tajemstvivlasu-eshop.webnode.cz.
         Analýza prvků ve vlasech poskytuje důležité informace pro naše zdraví a pro prevenci chorob. Jestliže chceme být zdraví, chceme se správně stravovat a chceme brát ty nejvhodnější doplňky stravy pro naše tělo, pak analýza vlasů je jednou z nejpovolanějších metod. Více o analýze vlasů na www.analyzavlasu.webnode.cz.
Přednášky o analýze prvků ve vlasech, pořádání kurzů analýzy vlasů je možné objednat na www.orlikovi.cz


Důvod doporučení

Máme kolem sebe spoustu nemocných - v rodině, dětí, rodičů, přátel a známých -  a mně se podařilo najít skvělého doktora „House“, který mne pomohl svými doporučeními mou dlouholetou chorobu odstranit!!!  A proto doporučuji tuto metodu všem, kteří si chtějí nejen své zdraví chránit, ale také odstranit choroby, které již probíhají. Tím doktorem je zkušený gastroenterolog MUDr. Jaroslav Orlík, protože tajemstvím zdraví jsou naše střeva a 100% zaměření!!!  Je to volba, protože nemusíme být nemocní! Tuto knihu Vám mohu i zapůjčit.

Metoda analýzy prvků z vlasů je také hlavně metoda nebolestivá, jde jen o jednoduché odstřižení vlasů, a proto již nemocní nemusí podstupovat strach z dalších bolestivých vyšetření, což je velkou výhodou nejen pro naše děti.

Děkuji Vám, ať se Vám daří a mějte se hezky slunečně!   :-)))

S úctou a pokorou k životu
Jana

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 8.2.2013: Jakou knihu byste právě teď doporučila své kamarádce?

Příspěvky k tomuto tématu již neposílejte. V podvečer se dozvíte, který z příspěvků jsem odměnil zajímavou knihou Léky smutných od Pavla Gottharda (vydalo nakladatelství Host).

Leky

Reklama