Cílem projektu je uspořádat prestižní výstavu na vysoké umělecké úrovni a založit hodnotnou tradici, jejímž prostřednictvím bude možné zvyšovat povědomí široké veřejnosti o současné fotografii a zároveň uskutečňovat pomoc zrakově postiženým dětem. Vernisáže výstavy se zúčastnila patronka nadace, světoznámá modelka Daniela Peštová.

Aukce fotografií pro Leontinku je otevřenou výstavou děl současných českých i zahraničních fotografů, zakončenou aukcí, jejíž výtěžek bude použit na realizaci projektů Nadace Leontinka na pomoc zrakově postiženým dětem. Nadace Leontinka byla založena teprve před rokem (v září 2005), jedná se tedy o první ročník výstavy a aukce. Přesto se však podařilo získat pro tento projekt záštitu Hlavního města Prahy.

Nadace se rozhodla zaměření výstavy přesně vymezit; s ohledem na již existující projekty podobné povahy a ve snaze založit dlouhodobou a umělecky hodnotnou tradici se nadace rozhodla výstavu soustředit na současnou fotografii. Účast na projektu potvrdili a svoje fotografie do aukce věnovali renomovaní čeští i mnozí zahraniční fotografové, Ivan Pinkava, Jan Šibík, Sára Saudková, Robert Vano, Karel Cudlín, Jiří David a další.
Díky charitativnímu zaměření projektu se nadaci podařilo získat fotografie od autorů různých uměleckých směrů, kteří by v rámci standardního komerčního projektu nebyli ochotni společně vystavovat. Návštěvníkům výstavy se tak podaří nabídnout ucelenou přehlídku stylů, technik i motivů z oblasti současné fotografie.

Výstava i samotná benefiční aukce je organizována společně s Domem fotografie Josefa Sudka, zastoupeným paní ředitelkou Danielou Mrázkovou, která se zároveň stane kurátorkou výstavy. Patronát nad aukcí a výstavou fotografií převezme paní Zuzana Meisnerová Wismer, ředitelka LANGHANS Galerie Praha.

Nadaci se podařilo shromáždit celkem 118 fotografií v celkové hodnotě přes 1,5 miliónů Kč.

Více informací získáte zde.


Takže pokud se Vám líbí fotografie a chcete přispět na dobrou věc, neváhejte, ženy-in!

redakce@zena-in.cz

Reklama