Končí vydávání Karet Z, junior pasů a senior pasů.

Od 1. června budou místo stávajících průkazů používány nové In-karty.

Jejich aplikace In-zákazník, In-junior a In-senior nově nabídnou i mezinárodní slevu Rail plus a plynule nahradí stávající jednoroční papírové průkazy karta Z, junior pas a senior pas.

Cena aplikace In-junior je nově 600 Kč za rok, což je o 100 Kč méně než cena junior pasu, In-senior přijde na 600 Kč za rok a  In-zákazník stojí 600 Kč na tři roky.

Úplnou novinkou je zavedení aplikace roční síťové jízdenky In-gold. Jedná se o elektronický jízdní doklad pro 1. třídu všech vlaků ČD, platný i pro jízdu na lanovce Liberec - Horní Hanychov - Ještěd a pro bezplatnou přepravu spoluzavazadla.

Za cenu 22 000 Kč (do 31. května s akviziční slevou za 19 900 Kč), odpovídající zhruba třem stávajícím čtvrtletním síťovým jízdenkám pro 2. vozovou třídu, získá navíc zákazník možnost používat mezinárodní slevu Rail plus platnou u evropských železnic.

Více o In-kartě ZDE.

Již vydané Karty Z mohou cestující používt až do konce jejich platnosti.

Pro zjednodušení orientace zákazníků v tarifu optimalizují České dráhy nabídku zpáteční sleva. Ta bude ve všech kilometrických pásmech jednotně stanovena na 5 % proti zákaznickému jízdnému. Nedojde však k růstu průměrného jízdného ve vlacích ČD.

Změna ceny nabídky znamená v některých případech zlevnění zpáteční cesty až o 20 Kč, zatímco maximální navýšení ceny dosahuje pouhých 10 Kč. Například za obousměrnou cestu v trase Praha - Kralupy zaplatí cestující o 3 Kč více, při cestě Praha - Ostrava však ušetří 6 Kč.


Zdroj: České dráhy, a.s.

Využíváte vlakové dopravy?
Jak jste s ní spokojena? Upřednostňujete ji před autobusem či autem?

Reklama