Jednou z mnoha změn, které s sebou přinesl rok 2004, je další posunutí věkové hranice pro odchod do starobního důchodu.

V kolika letech tedy budeme moci do důchodu odejít?
Je vůbec nějaká šance, že se důchodu dožijeme?

Důchodový věk se vypočítá z věkových hranic, které platily do konce roku 1995.
Byly to tyto:
- u mužů 60 let a u žen bezdětných 57 let
- u žen s 1 dítětem 56 let
- u žen s 2 dětma 55 let
- u žen s 3 nebo 4 dětmi 54 let
- s alespoň 5 dětmi 53 let

Od roku 1996 se důchodový věk začal s každým rokem posouvat.
Ženám se každoročně přidají 4 měsíce a mužům 2 měsíce.
Původně se tento trend měl v roce 2007 zastavit.

Podle nového zákona však bude postupné prodlužování důchodového věku pokračovat, až od roku 2013 budou platné nové věkové hranice pro odchod do důchodu:
- u mužů 63 let a u žen bezdětných 63 let
- u žen s 1 dítětem 62 let
- u žen s 2 dětma 61 let
- u žen s 3 nebo 4 dětmi 60 let
- u žen s alespoň 5 dětmi 59 let

Konkrétní příklad výpočtu důchodového věku.
Žena nar.12. 2.1950 s jedním dítětem. Původně by šla do důchodu v 56 letech, tj.12. 2. 2006. Zvýšení od roku 1996 do 2006 je 11 x 4 měs. = 44 měsíců, tj. 3 roky a 8 měsíců.. Takže tato žena dosáhne důchodového věku 12.10. 2009.

Vláda však s novým rokem připravila pro důchodce také zrušení omezení možnosti přivýdělku při starobním důchodu.
Ještě v loňském roce musel důchodce po první dva roky pobírání starobního důchodu sledovat svůj příjem, aby nepřesáhl dvojnásobek životního minima, tj. částku 8 200 Kč.
Toto omezení vláda od letošního roku zrušila. Jedinou povinností pro důchodce je mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, a to nejdéle na dobu 1 roku.
Pro činnost OSVČ při současném pobírání starobního důchodu neplatí žádné omezení.

Průměrný věk se v naší republice stále zvyšuje. Je způsobem zajištění financování důchodů stálé oddalování důchodového věku, a tím zkracování doby, po kterou bude důchodce důchod pobírat?
Máte jiný nápad, jak zajistit potřebné finance pro výplatu penzí?    

     
Reklama