Vzpomenete si bez dlouhého přemýšlení, kdy jste naposledy byli na preventivní prohlídce? Ať už u svého praktického lékaře, stomatologa či gynekologa? I když se cítíme zdraví, neměli bychom pravidelné prohlídky u lékařů podceňovat. Mohou nám zachránit zdraví a občas i život. Víte ale, na jaká vyšetření máte nárok, případně jak často?

Pravidla a četnost preventivníchprohlídek u zmíněných lékařů určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Přinášíme vám jejich rychlý přehled pro dospělé pacienty.

doktor

 

Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře

Měli byste ji absolvovat jednou za 2 roky. Jak by měla vypadat a co by při ní měl lékař stihnout?

 • Zjistit novinky ve vaší anamnéze a doplnit je do karty.
 • Zkontrolovat očkování, které je třeba absolvovat.
 • Provést kompletní fyzikální vyšetření. To obnáší změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientační vyšetření zraku a sluchu.
 • V rámci onkologické prevence zhodnotit možná rizika a podle vaší anamnézy zajistit v případě nutnosti klinická vyšetření
 • Vyšetřit moč diagnostickým papírkem.
 • Zkontrolovat a zhodnotit výsledky předepsaných preventivních vyšetření a v případě potřeby vás poslat na další. Mohou to být:
 1. Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů. Lékař by vás na něj měl poslat při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost a dále pak ve 30, 40, 50 a 60 letech věku.
 2. Laboratorní vyšetření glykemie byste měli absolvovat při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u praktického lékaře pro děti a dorost a následně ve dvouletých intervalech od 40. roku věku.
 3. Na vyšetření EKG máte nárok ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech.
 4. Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem je doporučeno u osob od 50 let věku. Od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.  
 5. Screeningové mamografického vyšetření je doporučeno ženám od 45 let věku a poté ve dvouletých intervalech.

 

Zubní preventivní prohlídka

Dospělý člověk by ji měl absolvovat jedenkrát ročně, a to i v případě, že již nemá svůj vlastní chrup. Nastávající maminky pak dvakrát v průběhu těhotenství. Co můžete od dentisty očekávat?

 • Vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní.
 • Onkologickou prevenci zaměřenou na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku.
 • Poučení o správné hygieně dutiny ústní.
 • Maminky by měl stomatolog poučit o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte. Poučit by je měl také o správné hygieně jejich dutiny ústní, o fluoridové prevenci a nebezpečí přenosu kariogenních mikroorganismů z dutiny ústní matky do dutiny ústní dítěte.
 • Poučit budoucí matky byl měl také o nutnosti zajistit zubní preventivní prohlídky dítěte, a to první mezi šestým až dvanáctým měsícem jeho věku.

 

Gynekologická preventivní prohlídka

Ženy by na ni měly docházet jedenkrát ročně, a to už od 15 let věku. A co je jejím obsahem?

 • Rodinná, osobní a pracovní anamnéza a její průběžná aktualizace.
 • Klinické vyšetření prsů od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu, nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů.
 • Prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů.
 • Vyšetření v zrcadlech a kolposkopické vyšetření, které se ale neprovádí, pokud má žena neporušenou panenskou blánu.
 • Odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému, nebo virologickému vyšetření (neprovádí se u žen s neporušenou panenskou blánou).
 • Pohmatové obouruční vyšetření, které by mělo být při nejasném výsledku doplněno o vyšetřením vaginální ultrazvukovou sondou.
 • Poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky.

Není na škodu vědět, na co máme u lékaře, v rámci státem daného systému prevence, nárok. Pokud vás lékař odbývá, neváhejte se ovzvat a o vyšetření požádat.

 

Čtěte také:

Reklama